Byggsatser i etsad metall

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till: navigering, sök
Etsning är en teknik för småskalig byggsatsproduktion som funnits på marknaden sedan 1960-talet. Etsning går ut på att fräta bort oönskade delar av en tunn (0,1-0,75 mm) metallplåt så att delar framträder. Etsningen kan antingen göras enkelsidig (så att mönster framträder på delarna) eller dubbelsidig (så att man får hål i plåten). Enkelsidig etsning är ovanligt idag och får anses vara en föråldrad teknik. Etsade byggsatser är vanligen framställda i mässing eller nysilver. Etsning används främst för modeller av rullande materiel, men även hus, smådetaljer och vägfordon förekommer. Dagens etsbyggsatser är vanligen kompletterade med gjutdelar i vitmetall och mässing, eller 3D-printade detaljer. På den svenska marknaden har det genom åren funnits en rätt omfattande produktion av byggsatser för rullande material i H0, och en del för smalspår i skala 0. Några byggsatser har också tagits fram för N-skala. En del svenska hus finns också etsteknik i H0.

Etsade byggsatser bör oftast lödas, även om limning kan fungera.

HNJ Gp

Modern etsad byggsats (HNJ Verkstads Gp). Foto: Ola Ahlström

Hobbyteknik S

Äldre enklare etsplåt med enkelsidig etsning (Hobbyteknik S). Foto: Ola Ahlström

Läsa mera[redigera]

Iain Rice: Etched Loco Construction. Didcot: Wild Swan Publications 1990.
Iain Rice: Locomotive Kit Chassis Construction. Didcot: Wild Swan Publications 1993.
René Sjöstrand: "Småskalig etsproduktion II." i Krister Brandt (red.): Modelltåg -97. Uppgraderingar. Stockholm: Allt om Hobby 1996. (Etsning i hemmet).
Örjan Svane: "Mura mässing II - att löda är att mura." i Smalspårigt nr 72/2000. (Etsproduktion av byggnader för eget bruk).
Ola Ahlström: "Önskemodellen - eller att ta saken i egna händer." i Smalspårigt nr 79/2002. (Etsproduktion i samarbete med Worsley Works).
Tomas Jansson: "NKlJ litt G. En etsarnybörjares vedermödor. Del 1." i Smalspårigt nr 109/2009. (Egen etsproduktion av godsfinka).
Tomas Jansson: "NKlJ litt G. En etsarnybörjares vedermödor. Del 2." i Smalspårigt nr 110/2010.
Geoff Holt: Locomotive Modelling from Scratch and Etched Kits (Pt 1&2). Didcot: Wild Swan Publications 2012-13.
Mats Björkelund: Making an Etched Kit. VVA-hemsida, 2017.

En bra guide hur man etsar själv finns här.