GDG

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Denna sida utgör portal för wiki-sidor med koppling till GDG.

Lok

Personvagnar

ABo1, ABCo1, BCo7m, BCo8, Co4, Co8/Co8d/Co8e, Co8d, C3, C3a, CD3, F5, F6

Godsvagnar

Tryckta referenser

Vincent Ahlberg: Bergslagernas Jänvägsaktiebolag 1872-1922. Göteborg 1923.

Börje Lundvall (red.): Bergslagernas Järnvägar 1879-1979. Göteborg: Bergslagernas Järnvägssällskap 1979.

Kjell Palén: "Gävle-Dala Järnväg 125 år." i järnvägar! nr 3/1984 (Jubileumsreportage).

Webreferenser

Ekeving.se: Bergslagernas Järnvägar (Portalsida med material om signal- och säkerhetstjänst på BJ).

Historiskt.nu: GDG: Förteckning över rullande materiel

MRW (Modelljärnvägsklubb med mycket underlag om BJ).

Wikipedia: Trafikförvaltningen Göteborg–Dalarne–Gävle