GDG

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Denna sida utgör portal för wiki-sidor med koppling till GDG.

Lok

Personvagnar

ABo1, ABCo1, BCo7cm, BCo8, Co4, Co8/Co8d/Co8e, Co8d, C3, C3a, CD3, F5, F6

Godsvagnar

Andra wiki-sidor

Svensk modelljärnväg

Tryckta referenser - förebild, allmänt

Vincent Ahlberg: Bergslagernas Jänvägsaktiebolag 1872-1922. Göteborg 1923.

Kjell Palén: "Gävle-Dala Järnväg 125 år." i järnvägar! nr 3/1984 (Jubileumsreportage).

Tryckta referenser - förebild, rullande material

Jon Fast: "Malmvagn litt. M3. OFWJ, ÖKJ & BJ." i Skarvjärnet nr 1/1967 (Ritning).

Yngve Holmgren: "Bogie-godsvagn, apterad till sommarvagn." i Skarvjärnet nr 1/1970 (Ritning på BJ litt. No-vagn med sommarvagnskorg).

Yngve Holmgren: "Tvåaxlig sommarvagn med länkaxlar." i Skarvjärnet nr 1/1970 (BJ litt. C4).

Jon Fast: "Malmvagnar litt. I3m." i Skarvjärnet nr 4/1970 (Ritning, beskrivning).

"BJ Personvagnar." i Skarvjärnet nr 1/1971 (BJ:s engelska personvagnar med sidodörrar, ritning sammanbyggd version).

"3 klass boggievagn." i Jon Fast (red.): Järnvägssärtryck 1. Ritningssamling över Järnvägsmaterial. Göteborg: Skarvjärnet 1974 (Ritning på BJ Co1).

"GDG litt. Yo6d." i Jon Fast (red.): Järnvägssärtryck 1. Ritningssamling över Järnvägsmaterial. Göteborg: Skarvjärnet 1974 (Ritning på HC-rälsbuss).

"BJ litt. G4." i Jon Fast (red.): Järnvägssärtryck 1. Ritningssamling över Järnvägsmaterial. Göteborg: Skarvjärnet 1974 (Ritning på godsfinka).

"GDJ ca. 1860." i Jon Fast (red.): Järnvägssärtryck 1. Ritningssamling över Järnvägsmaterial. Göteborg: Skarvjärnet 1974 (Ritning kort öppen malmvagn).

"GDJ ca. 1859." i Jon Fast (red.): Järnvägssärtryck 2. Ritningssamling över Järnvägsmaterial. Göteborg: Skarvjärnet 1974 (Ritning kort öppen virkesvagn).

"GDJ nr 8-9." i Jon Fast (red.): Järnvägssärtryck 2. Ritningssamling över Järnvägsmaterial. Göteborg: Skarvjärnet 1974 (Ritning på tenderlok axelföljd C).

"BJ nr 52." i Jon Fast (red.): Järnvägssärtryck 2. Ritningssamling över Järnvägsmaterial. Göteborg: Skarvjärnet 1974 (Ritning på tenderlok axelföljd 2'B-).

"BJ litt. Gm." i Jon Fast (red.): Järnvägssärtryck 2. Ritningssamling över Järnvägsmaterial. Göteborg: Skarvjärnet 1974 (Ritning på godsfinka).

"Ånglok litt E11." i Allt om Hobby nr 1/1979 (F.d BJ litt M3s, axelföljd 1'D-4, ritning).

Börje Lundvall (red.): Bergslagernas Järnvägar 1879-1979. Göteborg: Bergslagernas Järnvägssällskap 1979.

Lars Wahlström: "BJ lok nr 71-73." i järnvägar! nr 3/1981 (Ritning på litt. C3, axelföljd 2'B-3).

Bengt Dahlberg: "Gävle Dala Järnväg (GDJ) litt N3." i järnvägar! nr 4/1981 (Ånglok axelföljd D-2, senare SJ litt. G10).

POGO: "H3s - snabbt och vackert." i Jan Jangö & Bo Holmgren (red.) Järnvägshobby 4. Stockholm: Jan Jangö AB 1987 (Ånglok axelföljd 2'C-4, ritning. Senare SJ litt. A8).

Leif Dahl: "SJ ånglok litt A8 - en kort hisoria." i Allt om Hobby nr 8/1991.

Jon Fast: "En BJ-vagn." i Krister Brandt (red.): Modelltåg -97. Uppgraderingar. Stockholm: Allt om Hobby 1996 (Godsvagn litt G med broms, ur första uppsättningen. Ritning och beskrivning).

Jon Fast: "Angående kruttransporter." i Christer Engström, Rutger Friberg & Lars-Olof Karlsson (red.): Allt om Modelltåg 6. Sjätte modelljärnvägsboken. Stockholm: Allt om Hobbys bokförlag 2006 (Ritning på GDJ G från 1860-talet i stål).

Svante Runberger: "BJ vagn för transport av klor. Litt Us. Ägare EKA Bohus." i Smalspårigt nr 112/2010 (Ritning på täckt tankvagn).

Tryckta referenser - modell

KB: "Notiser och röster om modelljärnväg i Nürnberg." i Allt om Hobby nr 2/1991 (Perl aviserade an H3s, axelföljd 2'C-4).

KB: "Allt om hobby synar. Exklusiva sidor i bara mässingen." i Allt om Hobby nr 8/1991 (Recension av Perls H3s).

Leif Dahl: "Byggtips: Förbättra Perls A8/H3s!" i Allt om Hobby nr 2/1992.

Leif Dahl: "Lok G8 1840." i Krister Brandt (red.): Modelltåg -93. Nya byggtips. Stockholm: Allt om Hobby 1992 (Scratchbygge).

Bo Hansson: "BJ-ekvation: 2 x Perl G3 = G4." i Krister Brandt (red.): Modelltåg -93. Nya byggtips. Stockholm: Allt om Hobby 1992 (Konvertering av godsvagn G3).

Leif Dahl: "Kraftig godstågsdragare från Berslagernas Järnvägar." i Allt om Hobby nr 7/2008 (Scratchbygge av M3s i H0).

"Roco och Fleischmann." i Modelljärnvägsmagasinet nr 28/2017, s. 6 (BJ Us 502014 i H0, Fleischmann 544908).

"EKA-vagn i N." i Modelljärnvägsmagasinet nr 29/2017, s. 7 (BJ Us 502044 i N, Fleischmann 844905).

Webreferenser - förebild

Ekeving.se: Bergslagernas Järnvägar (Portalsida med material om signal- och säkerhetstjänst på BJ).

Historiskt.nu: GDG: Förteckning över rullande materiel

Järnvägshistoriskt forum: Lite om GDG expressen (Premiärturen 1947).

Järnvägshistoriskt forum: Lite om konkurrensen mellan GDG och SJ

Järnvägshistoriskt forum: SDJ BC nr 25-27?

Järnvägshistoriskt forum: SJ-nummer på G4/Gsu-vagn (F.d. BJ-vagnar).

MRW (Modelljärnvägsklubb med mycket underlag om BJ).

MRW: Lutningsmärken m.m. (Ritning på bl.a. hinderpåle från BJ).

Mötesspåret: Färger hos BJ / GDG

Wikipedia: Trafikförvaltningen Göteborg–Dalarne–Gävle

Webreferenser - modell

Hokey.nu: Ånglok litt C7 från HNJ verkstad (Byggbilder).

Hokey.nu: HNJV N6 (Byggbilder).