SJ godsvagn litt Gblss-y

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Historik

Runt 2000 började SJ att bygga nya vagnar för postens transporter. Vagnarna fick utförande som en äldre godsfinka med sidodörrar för att kunna utnyttja golvytan maximalt, och sth 160 km/h. Vagnarna byggdes om från Hbis-vagnar, totalt byggdes 70 vagnar. Vagnarna användes i heltåg med posttransporter. Vagnarna går alltjämt i trafik hos Green Cargo.

Huvuddimensioner

Löb: 14,34 m
Hjulbas: 9,0 m
Lastgräns C: 22,4 ton
Lastlängd: 12,8 m
Lastbredd: 2,68 m
Sidoväggarnas höjd: 2,20 m
Golvyta: 34,3 m2
Rymd: 81,0 m3
Sth: 160 km/h
Broms: tryckluft.
Märkning: -

Bilder

SJ_Gblss_y992_42741564037_9_Mgb_000906.jpg

SJ Gblss-y i Malmö 2000. Källa Lokman.se

Littera Gblss-y i modell

Någon modell är inte känd. Lokstallet aviserade en modell 2013, men den kom sannolikt aldrig i produktion.

Wiki-sidor om godsvagnar

SJ godsvagnar
GC godsvagnar

Referenser

Green Cargo: Gblss-y