GC godsvagnar

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Denna sida utgör portalsida för artiklar om Green Cargos normalspåriga godsvagnar. Uppställningen följer GC litterasystem. Aktuella GC-vagnar hittas i Godsvagnshandboken.

Godsvagnsbeskrivningarna syftar för det första till att sprida kunskaper bland modellbyggare om vilka godsvagnar som gått på svenska spår och när, för det andra till att ge en uppfattning av vilka modeller som funnits och kanske kan hittas begagnat om inte annat, och för det tredje till att ge underlag för att fylla i vagnskort för vagnslasttrafik.

Datatabellerna är gjorda så noggrant som källorna medger, men alla förändringar som skett genom åren går inte att få med. Vagnar byggdes om över tiden, t.ex. vad avser bromsutrustning mm. Vidare har vagnar blivit både upp- och nedklassade i kapacitet utan ombyggnad, speciellt vad gäller lastgräns och största tillåtna hastighet. Datatabellerna är uppställda för att fylla i vagnskort för modultrafik.

GC littera (enligt UIC)
E - Lådvagnar - normal typ
F - Lådvagnar - specialtyp
G - Slutna vagnar - med en dörröppning

H - Slutna vagnar - med öppningsbar vagnssida
Hbbillns, Hbbins, Hbillns-v, Hbins-v
Hbins, Hbillns

K - Flakvagnar med separata hjulaxlar - normal typ
Kbps-x

L - Flakvagnar med separata hjulaxlar - specialtyp
Lgjns
Lnps

O - Kombinerade flat - och lådvagnar
Os

R - Flatvagnar med boggier
Rs
Rs-l

S - Flatvagnar med boggier
Sdggmrs, Sdggmrss
Sdgms
Sgns, Sgnss
U - Specialvagnar
Z - Cisternvagnar

Andra artiklar om svenska godsvagnar[redigera]

Tyska privatbanevagnar
SJ godsvagnar
Övriga tågoperatörers godsvagnar