GC godsvagnar

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Denna sida utgör portalsida för artiklar om Green Cargos normalspåriga godsvagnar. Uppställningen följer GC litterasystem. Aktuella GC-vagnar hittas i Godsvagnshandboken.

Godsvagnsbeskrivningarna syftar för det första till att sprida kunskaper bland modellbyggare om vilka godsvagnar som gått på svenska spår och när, för det andra till att ge en uppfattning av vilka modeller som funnits och kanske kan hittas begagnat om inte annat, och för det tredje till att ge underlag för att fylla i vagnskort för vagnslasttrafik.

Datatabellerna är gjorda så noggrant som källorna medger, men alla förändringar som skett genom åren går inte att få med. Vagnar byggdes om över tiden, t.ex. vad avser bromsutrustning mm. Vidare har vagnar blivit både upp- och nedklassade i kapacitet utan ombyggnad, speciellt vad gäller lastgräns och största tillåtna hastighet. Datatabellerna är uppställda för att fylla i vagnskort för modultrafik.

GC littera (enligt UIC)
D - Resgodsvagnar
Db
Dbk
E - Lådvagnar - normal typ
F - Lådvagnar - specialtyp
G - Slutna vagnar - med en dörröppning
Gblss-y

H - Slutna vagnar - med öppningsbar vagnssida
Hbbillns, Hbbins, Hbillns-v, Hbins-v
Hbins, Hbillns
Himmrs
Hirrs

K - Flakvagnar med separata hjulaxlar - normal typ
Kbps-x

L - Flakvagnar med separata hjulaxlar - specialtyp
Lgjns
Lgns (typ 081)
Lnps

O - Kombinerade flat - och lådvagnar
Os

R - Flatvagnar med boggier
Rs
Rs-l

S - Flatvagnar med boggier
Sdggmrs, Sdggmrss
Sdgms
Sgns, Sgnss
U - Specialvagnar
Z - Cisternvagnar

Andra wiki-sidor om vagnar

Vagnar
SJ godsvagnar
Övriga tågoperatörers godsvagnar
Tyska privatbanevagnar
SJ personvagnar
EJ personvagnar av 1930-talsmodell
SJ personvagnar av 1930-talsmodell
SJ personvagnar av 1940-talsmodell
SJ personvagnar av modifierad 1940-talsmodell
SJ personvagnar av 1950-talsmodell
SJ personvagnar av 1960-talsmodell
SJ personvagnar av 1980-talsmodell
Svensk modelljärnväg

Tryckta referenser

Rutger Friberg: "Nytt i H0 från BMJK: Pure Performance-vagnar." i Allt om Hobby nr 8/2011 (GC tankvagnar litt Zacns för flygbränsle).

"Svensk tankvagn från Minitrix." i Allt om Hobby nr 4/2014, s. 9 (GC tankvagnar litt Zacns för flygbränsle i skala N).

"B-models Rils med nya nummer." i Allt om Hobby nr 6-7/2016, s. 6 (Notis).

"Försvenskad tankvagn från Roco." i Allt om Hobby nr 2/2021, s. 27 (Ny serie Zacnx i H0).

"FR-model." I Modelljärnvägsmagasinet nr 48/2022, s. 8 (Ny GC Lgns i skala Z från Freudenreich Feinwerktechnik).

"Svenskt från Fleischmann." i Allt om Hobby nr 1/2022, s. 20 (GC Hbbinss i N-skala).

"Zacns I H0 från Roco." i Modelljärnvägsmagasinet nr 49/2022, s. 7.

Webreferenser

Green Cargo: Godsvagnshandboken (Förteckning och beskrivning över aktuella godsvagnar i sortimentet).

Green Cargo: Internationell littrering (Aktuell version av UIC-systemet).

IMS87: Tvåaxliga containervagnar i Sverige (Vagnar hos SJ och GC m.fl.)

Livets resa: Internationella godsvagnslittera (Olika generationer av UIC-systemet).

Lokman.se: Svenska godståg (Bilder på godsvagnar).