SJ godsvagnar

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Inledning

Denna sida utgör portalsida för artiklar om SJ:s normalspåriga godsvagnar. SJ har bytt litterering av godsvagnar vid några tillfällen, i denna sammanställning följs dels det litterasystem som gällde 1922-1967, dels UIC-systemet som gällt från 1967. 2001 övergick SJ:s godsvagnar till Green Cargo. Vagnsdata som inte återfinns här kan hittas bland länkarna längst ned på sidan. (Privata vagnar som registrerats som privatvagnar hos SJ redovisas också här).

Godsvagnsbeskrivningarna syftar för det första till att sprida kunskaper bland modellbyggare om vilka godsvagnar som gått på svenska spår och när, för det andra till att ge en uppfattning av vilka modeller som funnits och kanske kan hittas begagnat om inte annat, och för det tredje till att ge underlag för att fylla i vagnskort för vagnslasttrafik. Urvalet av godsvagnar är inte komplett, utan syftar inledningsvis till att täcka in de vanligaste typerna. Fyll gärna på med egna beskrivningar om du tycker något fattas!

Datatabellerna är gjorda så noggrant som källorna medger, men alla förändringar som skett genom åren går inte att få med. Vagnar byggdes om över tiden, t.ex. vad avser bromsutrustning mm. Vidare har vagnar blivit både upp- och nedklassade i kapacitet utan ombyggnad, speciellt vad gäller lastgräns och största tillåtna hastighet. Datatabellerna är uppställda för att passa till vagnskort för modultrafik.

En översikt över svensk järnvägshistoria finns här.

Översikt över godsvagnsartiklar

SJ nationella litterasystem 1924-1967
UIC-systemet 1967-2001

G - Slutna vagnar
G
Ge
Gf
Gi
Giu
Gre
Grf
Grh, Gru
Gs
Gsu "Kassel"
Gu "Dresden"

E - Öppen vagn av standardtyp,
tippbar över gaveln och sidan.
E, El (f.d. Ia)
Eamo (f.d. Ibr)

H - Matvaruvagnar
H
He
Hf
Hr
Hs
Hu
Hz

F - Öppen vagn av specialtyp.
Faoo, Faoo-x (f.d. Mb)
Fb, Fbl, Fb-u (f.d. Lu)
Fb-t, Fbd-t, Fbdk, Fbk (f.d. Lrg)
Fkkpp, Fkkpp-x (f.d. Kö)
Foo, Foo-x (f.d. Mas)

I - Lådvagnar
Ia
Ibr
Isu "Essen/Breslau"
Isu "Frankfurt"
Isu "Halle"
Isu "Nürnberg"

G - Täckt vagn av standardtyp
med 8 eller fler ventilationsluckor.
Gbl (f.d. Grh)
Gbl, Gbls (f.d. G)
Gbl, Gbls (f.d. Gu)
Gbs (f.d. Gre)
Gkklos (f.d. G)
Gs (f.d. Ge)

K - Öppna vagnar med fasta sluttande väggar

H - Täckt vagn av specialtyp.
Hbikks
Hbis, Hbikks

L - Träkolsvagnar
Lr, Lrg
Lu

I - Kylvagn med medeltjock isolering, golvtrallar,
isbehållare med minst 3,5 kbm rymd.
Ibblps (f.d. Grf)
Ibblps-v
Ibcos (f.d. H)
Iblps-u (f.d. Gf)
Ibps, Ibblps-w (f.d. Hu)
Ickmo (f.d. Hr)
Icmo (f.d. Hs)
Icps (f.d. He)

M - Malmvagnar
Mas
Mb

K - Flatvagn av standardtyp med enkelaxlar,
med fällbara sidor och med korta stolpar.
Kbps
Kbs (f.d. Ore)

N - Öppna vagnar med stolpar och låga lämmar
Nsu

L - Flatvagn av specialtyp med enkelaxlar.
Lgjs
Lnps

NN - Öppna vagnar med stolpar utan lämmar

O - Kombinerad flat- och lådvagn med enkelaxlar,
fällbara lämmar och stolpar.
O (f.d. Os)
Okm (f.d. Or)
Om (f.d. O)
Om, Oms (f.d. Ou)
Oms (f.d. Oe)
Os (f.d. Ore)

O - Öppna vagnar med järnstolpar
och fällbara plåtlämmar
O
Ob
Obu
Oe
Or
Ore
Os
Osu
Ou

R - Flatvagn av standardtyp med boggier,
med fällbara gavellämmar och med stolpar.
R (f.d. Ob)
Rs
Rs (f.d. Obu)

Q - Specialvagnar
Q12 (Christian Olsson)
Q14u

S - Flatvagn av specialtyp med boggier.
Sdgmns, Sdms
Sds, Slps
S - Specialvagnar

T - Vagn med öppningsbart tak.
Tbis (f.d. Teu)

T - Slutna vagnar med skjutbara väggar och tak
Teu

U - Övriga vagnar och specialvagnar
för transport av flytande, gasformiga
eller pulverformiga ämnen ej innefattade i litt F,H,L eller S.
U, Uc, Ucs (f.d. Q14u)
Uad, Uadp (f.d. Mb)
Ud (f.d. Mas)
Udg, Udg-u (f.d. Kö)
Ugkkpp (f.d. Kö)
Uh (f.d. Q12)


Z - Tankvagn med behållare av metall
för flytande eller gasformiga ämnen (från 1980).
Ze (f.d. Q12)

Andra wiki-sidor om vagnar

Vagnar
GC godsvagnar
Övriga tågoperatörers godsvagnar
Tyska privatbanevagnar
SJ personvagnar
EJ personvagnar av 1930-talsmodell
SJ personvagnar av 1930-talsmodell
SJ personvagnar av 1940-talsmodell
SJ personvagnar av modifierad 1940-talsmodell
SJ personvagnar av 1950-talsmodell
SJ personvagnar av 1960-talsmodell
SJ personvagnar av 1980-talsmodell

Tryckta referenser - förebild

Erik Sundström: Svenska Godsvagnar Normalspår 1856-1956. Gävle: Trafikverkets museer 2010.

Redaktionen: "Stora G-vagnar i Sverige." i järnvägar! nr 1/1986 (Bilder på G, Gru, Gi, Gbls och Gbls-u).

Redaktionen: "G-vagnar i Sverige. Del 2." i järnvägar! nr 4/1986 (Bilder på Gus, F6a, G, Gbls, Gs, Gs-u samt Lgjs).

Redaktionen: "G-vagnar i Sverige. Del 3." i järnvägar! nr 5/1986 (Bilder på Gre, Gr, His, Gos).

Lars Ryderberg: "Färgglada vitvagnar." i järnvägar! nr 6/1988 (Bilder på G, Grfu, GHz, Gffoz, Igs, Gus, Grf, Icps, Ibblps, Hr, Hs, Hsu, Ibps med reklamtryck).

Jon Fast: "Märkning av godsvagnar." i Krister Brandt (red.): Modelltåg -94. Stort & smått. Stockholm: Allt om Hobby 1993 (Märkning mellan 1900 och 1950).

Christer Engström: "Det moderna godståget." i Krister Brandt (red.): Modelltåg -95. Exempelsamling. Stockholm: Allt om Hobby 1994. s. 13 (Om godståg på 1980- och 90-talet).

Jon Fast: "Försvunna vagnstyper: Gastransportvagnar littera Q4." i Christer Engström, Rutger Friberg & Lars-Olof Karlsson (red.): Allt om Modelltåg 7. Tips för modelljärnvägen. Stockholm: Allt om Hobbys bokförlag 2007 (Beskrivning och ritning).

Johan Stenson: "G-vagnar vid SJ. Del 1." i Modelljärnvägsmagasinet nr 1/2009 (Historik, ritningar).

Redaktionen: "Godsvagnsmärkning enligt SJH 636.1 1971." i Modelljärnvägsmagasinet nr 9/2012.

Redaktionen: "Godsvagnsmärkning enligt SJ godsvagnar 1954." i Modelljärnvägsmagasinet nr 10/2012.

Redaktionen: "Godsvagnsmärkning enligt SJ godsvagnar 1936." i Modelljärnvägsmagasinet nr 11/2012.

Jens Dahlström & Bo Japlin: "Reklammålade svenska godsvagnar. Transfrukt." i Modelljärnvägsmagasinet nr 17/2014.

Tryckta referenser - modell

Kjell Jansson: "Svensk godsvagn litt J." i järnvägar! nr 4/1981 (Konvertering av Slaters-byggsats till GSJ J).

Jörgen Bergfors: "Att scratchbygga godsvagnar." i järnvägar! nr 4-5/1988 (Scratchbygge av SJ Ibö i H0, i mässing och trä).

Jörgen Wetterskog: "Ventilera dina G-finkor!" i Krister Brandt (red.): Modelltåg -90. Idébok för miniatyrrallare. Stockholm: Allt om Hobby 1989 (Bygga typiska svenska godsvagnsventilatorer i styren).

Urban Johansson: "Godsvagnar, vagnskort och trafikspel." i Modelljärnvägsmagasinet nr 7/2011 (Modifiering av godsvagn för modultrafik, vagnskort).

Christian Jerrestål: "Bygg en godsvagn i Lp 700-serien." i Modelljärnvägsmagasinet nr 7/2011 (Scratchbygge av timmervagn, ritning).

Redaktionen: "Nyhetssvepet: Svenska tankvagnar från Dekas." i Modelljärnvägsmagasinet nr 40/2020, s 6 (Presentation).

Paul Metzmaier: "Bygge av en Hbbikks-u 922 i H0." i Modelljärnvägsmagasinet nr 42/2020 (Kitbash av NMJ Gbs).

Webreferenser

Godsvagnar 1912

Historiskt.nu: Littreringstabell 1942 (Godsvagnslittera enligt SJ:s nationella system).

Järnvägshistoriskt forum: Antalet godsvagnar 1965 (Antalet godsvagnar för olika littera).

Järnvägshistoriskt forum: Avskilda vagnar 1961

Järnvägshistoriskt forum: Några tankar i Åsbro (Bilder på nitade tankvagnar).

Järnvägshistoriskt forum: SJ standardfärger och NCS (SJ originalfärger översatta till NCS).

Livets resa: Internationella godsvagnslittera (Olika generationer av UIC-systemet).

Särtryck 637 1961

SJ godsvagnar 1971

SJ godsvagnar 1983

SJ godsvagnar 1991

SJ godsvagnar 199x

SKÅJ.se: UIC-ommärkningen 1966–68 (Översättningstabell av vagnsnummer från epok 3 till epok 4).

MMJK: NMJs godsvagnar (Förbättring av hjulupphängningen).