SMJ

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Stockholms Modelljärnvägsklubb började ge ut byggsatser i skala H0 1988 för egna behov och för att bidra till klubbens finanser. Inledningsvis tillverkades plastbyggsatser i samarbete med UGJ, därefter har man givit ut en serie etsade byggsatser av svenska ånglok. Man har också en del vägfordon.

Referenser

Jan-Erik Heikefelt: Svenska modelltåg skala 1:87. 1941-2001. Huddinge: H-felt förlag 2001, s. 158ff.

Anders Latterman: "Bygg din egen C3 personvagn - lättare än du tror!" i Modelljärnvägsmagasinet nr 7/2011 (Bygge av C3-byggsats).

SMJ (Hemsida).