Skala H0-00

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Ibland hör man beteckningen H0-00. som en kombination av H0 och 00. När Bings Tischeneisenbahn tillkom 1922 var det spårvidderna man utgick ifrån. Denna var definierad till 16,0 - 16,5 mm., medan skalan, som brukligt var, var lite flytande. Fram till andra världskriget användes beteckningen 00 i hela Europa. Under 1940-talet gjordes en tydligare åtskillnad mellan H0 (1:87), som användes i USA och Tyskland, och 00 (1:76) som användes i Storbritannien. Skillnaden i skala är 13%, och syns rätt tydligt om jämför modeller av samma förebild.

ky1b0db.jpg

Jämförelse mellan en Class 66 i 00 och H0.

Efter 1940-talet har vissa tillverkare använt beteckningen H0-00, sannolikt i syfte att bredda sitt marknadsunderlag. Tidiga plastmodeller av rullande material från Airfix var ett exempel.

800px-Refrigerator_Van%2C_plastic_construction_kit%2C_box_lid_%28Airfix_R203%29.jpg

Airfix tyska Interfrigovagn som uppges vara i "00 & H0".

Referenser

Christer Brimalm: "H0 fyller 100 år." i Tåg nr 9/2022.

Airfix Railways (Fansida).

Brighton Toy & Model Museum: Category:Airfix Railway Construction Kits