Interfrigo

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Interfrigo var ett bolag som samägdes av de europeiska järnvägsförvaltningarna för att rationalisera internationella kyltransporter. Interfrigo grundades 1949 och drev en gemensam förvaltning av kylvagnar, isolerade vagnar och kylcontainers för de involverade järnvägsbolagen. Bolagets säte fanns i Basel, Schweiz. Vagnar inom Interfrigo utnyttjade inte RIV-avtalets rutiner för hantering av tomvagnar, för att öka utnyttjandet av kylvagnarna. Huvudkontoret i Basel kunde dirigera tomvagnar då obalanser uppstod. Interfrigo köptes upp av Intercontainer 1993.

I Interfrigo-samarbetet ingick SNCB (Belgien), BDZ (Bulgarien), DSB (Danmark), VR (Finland), SNCF (Frankrike), CH (Grekland), RAI (Iran), CIE (Irland), FS (Italien), JZ (Jugoslavien), CFL (Luxemburg), NS (Nederländerna), NSB (Norge), CP (Portugal), CFR (Rumänien), SBB (Schweiz), RENFE (Spanien), BR (Storbritannien), CSD (Tjeckoslovakien), TCDD (Turkiet), DB (Förbundsrepubliken Tyskland), DR (Tyska demokratiska republiken), MAV (Ungern) och ÖBB (Österrike). Även vissa privatvagnar ingick i Interfrigo. Observera att Polen inte ingick.

SJ var delägare i företaget, och tog aktiv del i samarbetet under 1970-talet och 1980-talet. Från SJ ingick vagnar littera Ibblps, Ibps och Icps. En närmare beskrivning av rutinerna för samtrafiken i Sverige finns här.

Ibblps Interfrigo.jpg

SJ Ibblps med Interfrigo-märkning 1968. Källa Digitalt museum JvmKBDB13716:01

Tryckta referenser

"Del IV. Bestämmelser för godstrafiken med utlandet." i Godsexpeditionsföreskrifter (Gxf. Särtryck 223d) 1949 (Interfrigo stycke 242).

Trafikavdelningen, godstransportsektionen: Godsvagnsföreskrifter (SJF 636). Chefen för statens järnvägar 1963-1981.

Statens Järnvägar: SJ Frakthandbok. Stockholm: författaren 1980.

Webereferenser

UIA: INTERFRIGO - International Railway-owned Company for Refrigerated Transport (Från ”Global civil society database”).

Wikipedia: Intercontainer-Interfrigo