Jouef

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Jouef grundades 1944 utanför Dijon i Frankrike av Georges Huard och började tillverka leksaker i bleckplåt. Modelljärnvägar i skala H0 började produceras 1950, först i bleckplåt, som ersattes med plast under 1950-talets gång. Modellerna var billiga men plastgjutningstekniken medgav ändå en för tiden hög detaljeringsgrad.

Företaget etablerade en stark position på marknaden under 1960-talet, när ett omfattande sortment modeller gavs ut. Förebilderna hämtades från Frankrike. Huvudkonkurrenten var Meccano som med Hornby-Acho hade ett franskt sortiment. Jouef började dessutom ge ut modeller i H0e 1966. Egger-Bahns H0e-modeller köptes in 1967, och vissa av dem producerades igen. Tillverkningen i H0e upphörde 1972. Runt 1970 lanserades också ett analogt flertågssystem med åtta kanaler, Télécommande.

Huard sålde företaget till Sofinex, som också köpte upp Heller (plastbyggsatser) och Solido (leksaksbilar). Efter Hornby-Achos nedläggning 1973 var Jouef ensam om att tillverka modeller i skala H0 i Frankrike. Sortimentet fortsatte att öka under 1970-talet, men mot 1970-talets slut började ökande kvalitetsproblem göra sig påminda. Jouef fick allt större problem, och stängde tillfälligt 1981. Efter denna tid genomfördes ett antal räddningar och ägarbyten, och nya produkter tillkom, men Jouef hamnade i svårigheter igen 1985 och 1995.

Rivarossi tog över Jouef 1997. Efter Rivarossis konkurs 2003 följde varumärket med till Hornby, som fortfarande använder Jouef som varumärke för modeller med fransk förebild.

Jouef har importerats till Sverige genom åren, i mindre omfattning.

Tryckta referenser

"Eggerbahn." i Allt om Hobby nr 9/1970, s. 16 (Om Jouef och Télécommande).

LOK: "Allt om Hobby synar: Svenskliknande Jouef-lok." i Allt om Hobby nr 5/1976 (SNCF 140C, katalognummer 8283. Axelföljd 1'D-4, närmast lik E8 och E11).

"Järnvägarnas Jumbo." i Allt om Hobby nr 5/1976 (De första Habis-vagnarna till Skandiatransport samt Jouef 6881 i modell).

"Allt om Hobby synar: Nytt Jouef-lok." i Allt om Hobby nr 7/1976 (Recension av SBB litt Re4/4 II axelföljd Bo’Bo’, katalognummer 8856).

LOK: "Allt om Hobby synar. Jouef tyska ellok litt 110." i Allt om Hobby nr 1/1978 (Axelföljd Bo’Bo’).

Göran Eriksson: "Jouef-nytt: Variabla höghus i H0." i Allt om Hobby nr 8/1980.

LOK: "Jouef åter i Sverige." i Allt om Hobby nr 7/1985, s. 52.

Krister Brandt: "Allt om Hobby synar. Jämför med Jouef." i Allt om Hobby nr 7/1987 (Firma Uliss i Staffanstorp importerade).

Webreferenser

Jouef.com (Hemsida).

Joueftrains (Fansida).

Joueftrains: A more detailed account of the history of Jouef Trains

Wikipedia: Jouef (Engelska).