Rivarossi

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Produktionen bestod i huvudsak av lok och vagnar för tvåräls, mestadels med förebilder från Italien, Tyskland, Österrike och USA. Rivarossi har producerat modeller i H0, 0 och N-skala.

Historik

Rivarossi grundades i Italien 1945, namnet kommer från de två grundarnas efternamn (Alessandro Rossi & Antonio Riva). Riva lämnade företaget 1946, varefter Rossi drev det ensam. Inledningsvis producerades modeller i H0 för den italienska marknaden. En italienskt tågset i skala 0 tillkom 1950. Så småningom började man se sig om efter andra marknader, såsom den tyska, österikiska, franska och framför allt amerikanska.

Rivarossi köpte in sig i Pocher 1963, och 1968 togs firman över helt. På 1960-talet släppte man sin version av Big Boy, någon storseriemodell av denna typ hade inte tidigare funnits på den amerikanska marknaden. Den amerikanska marknaden blev med tiden den viktigaste för Rivarossi. På 1970-talet stod USA-marknaden för 80% av intäkterna. Rivarossi gjorde också en nystart i skala 0 1968, med modeller med italiensk, tysk och amerikansk förebild.

På 1970-talet började problem i efterfrågan märkas, då andra leksaker började konkurrera med modelljärnvägar. Rossi lämnade över företaget 1984 till sin kusin med samma namn. Man köpte in Limas konkursbo 1993, och 1997 Jouef och Arnold. Efter en tids ekonomiska besvär gick Rivarossi själva i konkurs 2003, och blev uppköpta av Hornby 2004. Hornby använder sedan dess Rivarossi som varumärke för modeller i skala H0 med kontinentaleuropeiska och amerikanska förebilder.

Rivarossi fick redan under 1950-talet en stark ställning på den svenska marknaden, samt ett rykte om god kvalitet. Några svenska godsvagnar i H0 från Pocher gavs senare ut i nya utgåvor, men annars minskade Rivarossis närvaro i Sverige överlag fram till Hornbys övertagande.

Tryckta referenser

"Allt om Hobby synar. Rivarossis ånglok 0-6-0." i Allt om Hobby nr 9/1969 (Recension av sexkopplat tenderlok i H0 med fransk förebild, katalognummer 40).

Hjulo: "Allt om Hobby synar: Exklusivt för finsmakaren." i Allt om Hobby nr 1/1972 (Meyerlok i H0 från Rivarossi, axelföljd B'B', katalognummer 1340).

Lars-Olof Karlsson: "Allt om hobby synar: Rivarossis svenska vagnar." i Allt om Hobby nr 6/1978 (Recension av G, Grf och He).

Krister Brandt: "Allt om hobby synar: Det svänger om Rivarossi." i Allt om Hobby nr 8/1989 (Några aktuella modeller).

Rutger Friberg: "Rutger Friberg tar pulsen på Tåg-Nürnberg. Ljust och luftigt i MJ-hobbyns vårsalong." i Allt om Hobby nr 2/2001 (Rivarossi med nya italienska investerare).

Rutger Friberg: "Rivarossi-satsning på USA." i Allt om Hobby nr 7/2002, s. 46.

Hans Polanik: "Ett trepack Fb-u från Rivarossi." i Modelljärnvägsmagasinet nr 2/2009 (Recension av Rivarossis modell).

Stefan Nilsson: "Mina streamliners." i Modelljärnvägsmagasinet nr 19/2014 (Amerikanska strömlinjeformade tåg från Rivarossi).

Webreferenser

Binns Road: RivaRossi 0 gauge (Exempel på produkter i skala 0).

Hornby: Rivarossi

Metropolitrain: Rivarossi 0 scale (Rivarossis produktion i skala 0).

Modellbahnshop-lippe: Rivarossi (Utbudet av Rivarossi hos Modellbahnshop Lippe).

Rivarossi-memory: Alessandro Rossi is no longer with us (Nekrolog).

Wikipedia: Rivarossi

Wikipedia: Union Pacific Big Boy