Kleinbahn

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Kleinbahn var en österrikisk modelljärnvägstillverkare som startade i Wien 1947, under ledning av bröderna Oskar och Erich Klein. Kleinbahn tillverkade modeller i skala H0 tvåräls med förebilder från Österrike och Schweiz, samt enstaka modeller från Italien, Tyskland och Frankrike. Företaget hade en tydlig lågprisprofil, och modellerna var förhållandevis förenklade. Modellerna var också ovanligt korta, även för sin tid. Modellerna såldes direkt från fabriken, via postorder, eller från någon av företagets egna butiker. Dessa butiker fanns i Österrike och Schweiz. Huvudkonkurrenten var Liliput.

Ekonomiska svårigheter började under 1970-talet, och bröderna blev alltmer oense. Företaget delades 1984, varvid även fabriken delades med en mur rakt genom byggnaden. Erich fortsatte att driva Kleinbahn, medan Oskar skapade Klein Modellbahn.

Kleinbahn fortsatte ungefär som förut, medan Klein Modellbahn satsade på skalenliga och detaljerade.modeller även om vissa modeller följde med från Kleinbahn. Klein Modellbahn kom i svårigheter i början på 2000-talet, och fler modeller såldes till Roco 2008. Klein Modellbahn avvecklades 2010.

Kleinbahn lades ner 2021.

Kleinbahn har aldrig haft någon större närvaro i Sverige, men Klein Modellbahn har gjort flera modeller med svensk förebild.

Tryckta referenser

Lars-Olof Karlsson: "LOK om järnvägar." i Allt om Hobby nr 7/2006, s. 44 (Notis om modeller från Klein Modellbahn).

Lars-Olof Karlsson: "Nya svenska tankvagnar från Leif." i Allt om Hobby nr 5/2007, s. 22 (Notis om flera modeller från Klein Modellbahn).

Lars-Olof Karlsson: "Svenska tankvagnar." i Allt om Hobby nr 4/2009, s. 14 (Notis om flera modeller från Klein Modellbahn).

Webreferenser

Wikipedia: Klein Modellbahn

Wikipedia: Kleinbahn (Modelleisenbahn)