Liliput

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till: navigering, sök
LBach-Liliput_logoL320x158.gif

Liliput

Företaget bildades av Walter Bücherl i Wien. 1947 och först gjorde man enkla leksaker och tåg i bleckplåt, men från ungefär 1950 så inriktade man sig mer och mer på plastgjutning och därmed på tämligen skalenliga järnvägsmodeller. Liliput är en tillverkare vars huvudsakliga inriktning har varit produktion av modelljärnvägsmodeller inom H0, företrädesvis inom 2R även om en del också producerats för 3R. Dessutom har modeller i H0e med österrikisk förebild funnits med i programmet under åren. Relativt fort nischade man in sig och Liliput är idag annars kända för att ha varit en producent av lite mera udda modeller (gärna efter förebilder som har varit lite av misslyckanden) även om man primärt siktade in sig på modeller av tyska och österrikiska förebilder. Även en del annat har dock förekommit och man har gjort en del 'svenskmärkta' modeller. Det har då företrädesvis dock rört sig om ommärkningar och modellerna har således saknat egentlig svensk förebild. Detta sammanföll med en aktiv svensk importör i form av Berico.

1970-talet var ändå en bra tid och man utökade 1977 med ytterligare en fabrik i Baden bei Wien. Trots att man inte tillhörde de största aktörerna så hade man namn om sig att hålla en hög detaljeringsgrad och ett snyggt optiskt utförande på sina modeller. Däremot var det å andra sidan sämre ställt med de rent mekaniska funktionerna och man var tyvärr inte kända för att producera så särdeles välfungerande lokmodeller. Detta ledde sedermera till ekonomiska svårigheter och i slutet av 1980-talet var man nära en konkurs. Den undveks genom att Herpa gick in som delägare. Detta samarbete varade dock bara ett fåtal år då Liliput 1992 istället kom att köpas upp och inlemmas som en del av Bachmann-koncernen och där även andra kända namn som t.ex. Graham Farish och Woodland Scenics ingår. Liliputs inkorporerande bland Bachmanns övriga varumärken har troligen gett en del synergieffekter och därmed en viss nytändning och inom 2R H0 så har man återigen en position som en intressant tillverkare och med rykte om sig att hålla en god kvalitet.

Liliputs produktion brukar beroende på dessa olika ägarstrukturer i övrigt därför delas in i tre faser, nämligen Liliput-Wien, Liliput-Herpa samt då Liliput-Bachmann. Genom det sista övertagandet så upphörde även produktionen i Österrike. Istället flyttades den till Hong Kong där Bachmanns samarbetspartner Kader Industrial Company Ltd kom att handha tillverkningen medan utveckling och försäljning istället kom att skötas av ett europeiskt kontor som visserligen behöll namnet Liliput, men som förlades till tyska Altdorf bei Nürnberg. Även om man således inte längre har en direkt koppling till Österrike så har man fortfarande fokus på modeller från de tyskspråkiga länderna. Till stor del så använder man sig även av formar som var med redan under Wien-epoken, men modellerna har avsevärt förbättrats och uppgraderats på det tekniska området.

Källor

Diverse kataloger samt olika sidor på Internet i fri översättning

"Allt om Hobby synar: Zillertahl-bahn, skala 1:87 på 9 mm spår." i Allt om Hobby nr 5/1968 (Recension av de första H0e-modellerna).

Lars-Olof Karlsson: "Svenskare järnväg: Några smalspårsvagnar." i Allt om Hobby nr 3/1976 (Försvenskning av Liliputvagnar i H0e).

Leif Dahl: "Allt om hobby synar: Liliput - Österrikisk mj-tillverkare." i Allt om Hobby nr 6/1985 (Beskrivning av företaget och recension av BR 75 i H0).

"Smalspårigt nytt: Liliput tillbaka igen." i Smalspårigt nr 46/1991, s. 32 (Återkomsten efter övertagandet av Herpa).