Micro-Trains

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Micro-Trains är en amerikansk tillverkare av (amerikanska) vagnar och koppel i skala N, Z och tidigare även i H0n3. Bolaget började som en verksamhet i Kadee som senare ombildades till eget bolag för de mindre skalorna medan HO och större stannade kvar hos Kadee.

Micro-Trains har en intressant koppling till Sverige och ursprunget till hela verksamheten har sitt ursprung i en svensk MJ-rallare, Carl-Erik Nordstrand alias "Casey Jones", som var en skribent i tidningen Teknik för Alla på 40/50-talet. Allt började under 1944 då "Casey Jones" presenterade en artikel om ett på den tiden fantastiskt bygge av ett SJ Litt D i skalan 1:150 (eller 1:152) och spårvidden 10 mm. Året efter lyftes denna "nya skala" i ännu en artikel och presenterades som en sensation, den namngavs då till HH som stod för "Halva H0", även benämningen H00 förekom.

Verksamheten växte under de närmaste två åren och svängde över mot amerikanska modeller, signaturen "Casey Jones" ger en liten fingervisning om var uppfinnarens huvudintresse låg. Det erbjöds byggsatser, bland annat ett Hudson-lok som såldes för 75:-. I samband med att de amerikanska tågen dök upp så ändrades namnet, som kom från den ursprungliga artikelns namn "Micro-tåget", till "Micro-Trains". Det var ganska stor aktivitet under några år men i en tid där många modellrallare kämpade med övergången från nollan till de "små" tågen i H0 var det svårt att få fäste för en ännu mindre skala, tillverkningen och satsningen på H00 gick trögt. Efterkrigsåren gjorde det också svårt att få tag på material, magneter var knepigt och de för tiden små motorerna var en utmaning.

En satsning på amerikanska modeller innebär att en lansering i USA låg nära till hands. Tyvärr gick det inte att uppbringa intresse hos någon av de större agenterna och hela projektet stupade 1948 efter att ha slukat en mindre förmögenhet. Totalt såldes ca 100 modeller av respektive lok, personvagnar och godsvagnar, idag är det riktiga rariteter! Satsningen på modelljärnvägar mindre än H0 var nog i ärlighetens namn 10-20 år för tidig. Formarna till modellerna (som ännu lär finnas kvar hos Kadee) såldes till ett företag som hette Kemtron innan de hamnade hos Kadee. Det gjordes lite försök att producera vagnar under namnet "Micro-Trains" men avsaknaden av tillgängliga lok gjorde att den gick trögt, dock lär den ha pågått och kanske tyckte köpare att det kunde vara kul att ha en miniatyrvagn som prydnad, men det tog aldrig fart. Man arbetade också fram varianter på "Kadee-kopplet" som fungeade i N-skala, även hjulaxlar och ramverk till vagnar för självbyggen fanns i sortimentet.

Sen kommer vi fram till åren runt 1960 då man på Kadee hörde att det i Europa började dyka upp en ny skala i 1:160. Den var i sin tur sprungen ur företaget Lone Star som gjorde die-cast leksaker för 8 mm spårvidd. Det var omotoriserade modeller med plasträls som man fick putta runt. År 1960 elektrifierade man modellerna, skalan angavs till 1:152 och spårvidden korrigerades till 9 mm. Vid samma tidpunkt kom den tyska tillverkaren Arnold ut med modeller i skala 1:160 för 9 mm spårvidd som de kallade för N. Efter några år gav Lone Star upp, Arnold drev skalan vidare och inom några få år hade den kommit upp till andra plats efter H0, tiden för N-skalan var inne.

Kadee hade jobbat vidare i lågt tempo, när nyheten om den europeiska N-skalan kom så hamnade de i ett dilemma. Deras "Micro-Trains" var lite för stora när de kördes med modeller i skalan 1:160, skulle man ge upp eller ta fram nya modeller i N-skala? Beslutet blev att ta fram nya modeller och börja producera N-skale modeller med amerikansk förebild, något som har lyckats väl. Man hade koppel, hjulaxlar, ramverk och den första egna vagnen under namnet Micro-Trains släpptes i november 1972. Kadee grundades av två bröder, Keith och Dave (Kadee = KD) Edwards, och 1990 delades bolaget och bröderna tog var sitt bolag att driva vidare som separata verksamheter. Namnet Micro-Trains finns kvar och är idag ett starkt varumärke, även om resan varit lång och mycket hänt på vägen så är det ändå lite kul att just namnet Micro-Trains kan härledas till ett svenskt ursprung i en artikel av "Casey Jones" i Teknik för Alla 1944...

Tryckta referenser

Jon Fast: "Lite MJ-historik - H00." i Allt om Hobby nr 5/1985, s. 22.

E.L. "Ung man bygger järnväg." i Christer Engström, Rutger Friberg & Lars Olov Karlsson (red.): Allt om modelltåg 3. Tredje modelljärnvägsboken. Stockholm: Allt om hobby 2003 (Nytryck av artikel ur "Signalen" 1942 om Carl-Erik Nordstrand och de första idéerna om MJ i skala 1:150).

Webreferenser

Kadee: Our Story

Micro-Trains (hemsida)