Arnold

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Arnold grundades 1906 som en producent av leksaker i bleckplåt i Nürnberg, en vanlig verksamhet i staden vid den tiden. När denna marknad försvagades efter andra världskriget sökte Arnold efter nya verksamhetsområden. På Nürnbergmässan 1960 lanserade man därför N-skalan med under varumärket "Arnold Rapido". Där blev Arnold marknadsledare under många år trots konkurrens från Minitrix och Fleischmann, främst genom att ha lägre priser.

Digitalteknikens genombrott vid 1980-talets mitt medförde att H0-skalans dominans på marknaden förstärktes, vilket började innebära problem för Arnold. Arnold gick i konkurs 1995 och köptes upp av italienska Rivarossi, och produktion och utveckling flyttades till Italien. Rivarossi gjorde i sin tur konkurs 2003, och köptes upp av brittiska Hornby. Sedan dess finns Arnold kvar som Hornbys varumärke för N-skalan och TT.

Även i Sverige har Arnold varit en av "de tre stora" inom N-skalan, tillsammans med Minitrix och Fleischmann.

Tryckta referenser

O.T. "Arnold lever!" i Allt om Hobby nr 6/1987 (Emtepe tar över som importör).

Krister Brandt: "Hobbynytt i Nürnberg. Modelljärnväg." i Allt om Hobby nr 2/1988 (Arnolds digitalsystem).

Krister Brandt: "Allt om hobby synar: Aptitligt i N från Arnold." i Allt om Hobby nr 6/1989 (Genomgång av aktuellt sortiment).

Rutger Friberg: "Digitaltekniken tågar in i skala N." i Allt om Hobby nr 5/1990 (Recension av Arnolds första system).
Rutger Friberg: "Digitaltekniken tågar in i skala N. Del 2." i Allt om Hobby nr 6/1990.

Rutger Friberg: "2-räls digital. Commander 6 - inte bara för nybörjare." i Allt om Hobby nr 5/1993 (Från Arnold).

Rutger Friberg: "Nürnberg 1994. Arnolds största nyhet är i TT." i Allt om Hobby nr 2/1994, s. 10 (TT-modeller under eget namn).

"Modelljärnväg på Nürnbergmässan. Arnold in i Rivarossi-familjen." i Allt om Hobby nr 2/1996, s. 16.

Rutger Friberg: "DCC för mj-rallare: Äntligen Arnold!" i Allt om Hobby nr 8/1998 (Arnolds DCC-system).

RAF: "Arnold växer igen." i Allt om Hobby nr 3/1999, s. 14.

Webreferenser

Hornby: Arnold

Wikipedia: Arnold (På tyska).