H0n3

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Skala H0n3 används för att bygga smalspåriga banor med tre fots spårvidd i skala H0, 1/87. Spårvidden är 10,5 mm. Skalan kommer ursprungligen från USA, där banor med tre fots spårvidd (914 mm) var de vanligaste smalspårsbanorna. H0n3 är också den vanligaste skalan för smalspårsbygge i USA. H0n3 är en NMRA-standard.

Med svenska förebilder används spårvidden vanligen för att avbilda järnvägar med 891 mm spårvidd (en svensk fot var något kortare än en amerikansk). Därmed är spårvidden något för stor, men skillnaden är obetydlig, ca 0,2 mm.

Utbud

I USA dominerar smalspårsbanorna från Colorado helt utbudet av modeller. Även om trefotsbanor fanns på andra håll i USA, levde trefoten i Colorado kvar längre (inpå sextiotalet), och landskapet är synnerligen spektakulärt. Det finns tre typer av lokmodeller, ett fåtal "storseriemodeller", några olika byggsatser, och relativt många färdiga småseriemodeller i mässing. Vagnar är vanligen byggsatser i trä eller härdplast, även några få byggsatser i termoplast finns.

upload_-1.jpg

En C-19 från D&RGW. Foto Mikael Graff.

Spår finns från Micro Engineering och Peco (flexräls och växlar), samt från BK Enterprises. Micro Engineering har även treskensspår H0/H0n3. Shinohara har tidigare tillverkat flexräls och växlar, samt treskensspår för H0 och H0n3, men har nu lagt ned verksamheten.

I Sverige finns det mest byggsatser, oftast i etsad mässing, och Brimalm har gjort en färdigmodell av litt. Tp. Rimbo Grande, Vagnverkstaden, Dekaler & Etsat, och Skultorps Vagn & Lokverkstad tillverkar modeller med svenska förebilder, se annonser i Smalspårigt.

srj1107b.jpg

SRJ 1107 växlas fram från lokstallet upp mot persontågsspåren. Här passerar den förbi den mekaniska verkstaden i Elmsta. MjK Trefotens anläggning, Foto: Jörgen Bergfors.

Tillverkare i H0n3 med svenska förebilder

Brimalm
Dekaler & Etsat
HNJ Verkstad
Hobby-Teknik
Peco
Rimbo Grande
Skultorps Vagn & LokVerkstad
Vagnverkstaden

Koppel

  • Det vanligast förekommande kopplet i H0n3 är Kadee-kopplet, för såväl amerikanska som svenska förebilder.

Moduler

Det finns en svensk standard för modulbygge i H0n3, som bygger på MMM-standarden.

FREMO har en standard för amerikansk H0n3.

Historia

H0n3 utvecklades inledningsvis i USA på 1940-talet, och fick så småningom en något finare spårstandard än H0, på initiativ av John Allen. Skalan växte sedan långsamt i popularitet, men i början på 1960-talet hade smalspårsbygge etablerats, med en rad färdiga småseriemodeller i mässing på marknanden.

I USA idag är H0n3 fortfarande den största smalspårsskalan, även om 0n3 och Sn3 har också stora marknadsandelar.

I Sverige växte H0n3 fram som ett alternativ för smalspårsbygge under 1960-talet (eftersom det är den spårvidd som kommer närmast 891 mm i skala H0). En tidig pionjär var Bo Holmgren (Hjulo), som skrev artiklar om sin anläggning "Össlöf" i Allt om Hobby. Sitt genombrott fick skalan dock först med klubbanäggningarna på Malmö Modelljärnvägsklubb och Mjk Trefoten, som började byggas i början på 1980-talet. När Rimbo Grande sedan etablerade sig som producent av byggsatser för svensk H0n3 1990, kan man säga att skalan etablerats.

Wiki-artiklar om skalor

Skalor för smalspår

Tryckta referenser - bygge

Hjulo: "Så här bygger man SJ:s rälsbuss." i Allt om Hobby nr 5/1968 (Bygge av Hilding Carlsson-buss).

Göran Eriksson: "På smala spår med Långshyttan." i Allt om Hobby nr 3/1979 (Bygge av Motala-tanklok med korg från Hobby-Teknik och scratchbyggt underrede).

Mats Dahlström & Olle Sahlin: "Recension. Roundhouse 2-8-0 inside- och outsideframe." i Smalspårigt nr 10/1980 (Recension av ett tenderlok med axelföljd 1'D i H0n3 med amerikansk förebild).

Lennart Elg: "Lågpris-Shay!" i Smalspårigt nr 21/1983 (Recension av Shay-lok i byggsats för H0 och H0n3 från Model Die Casting).

Erik Walde: "Öst-tyskt normalspår blir svenskt smalspår." i Smalspårigt nr 21/1983 (Kitbash av Pikos Kassel-vagn till svensk H0n3-vagn från ÖSmJ).

Jörgen Bergfors: "SRJ på modulbana." i Smalspårigt nr 22/1984 (Liten H0n3-bana).

Jörgen Bergfors: "NVJ lok 2." i Smalspårigt nr 24/1984 (Bygge av litet tanklok med utgångspunkt i Liliputs "G. Thommen" och Hobby-Tekniks FWÖJ 5 "Femman").
Jörgen Bergfors: "NVJ lok 2. del 2." i Smalspårigt nr 25/1984.
Jörgen Bergfors: "NVJ lok 2. del 3." i Smalspårigt nr 26/1985.

Arne Nilsson: "Hemma hos Arne." i Smalspårigt nr 28/1985 (Reportage från "Trinity & Six Rivers", en H0n3-bana med amerikansk förebild).

Göran Tholin: "Övertorps Nedre." i Smalspårigt nr 36/1988 (Mindre hembana i H0n3).

Jörgen Bergfors: "Waldewagen." i Smalspårigt nr 41/1989 (Recension av Erik Waldes H0n3-vagnar).

Torbjörn Holmberg: "Jumbo, en kort betraktelse över förebild kontra modell." i Smalspårigt nr 49/1991 (Scratchbygge av en öppen godsvagn med boggier från Falkenbergs Järnväg i H0n3).

Jörgen Bergfors: "En spårstandard blir till." i Smalspårigt nr 50/1992 (Beskrivning av H0s3, en finare spårstandard för H0n3).

Göran Tholin: "Bokslut: Grepen." i Allt om Hobby nr 3/1996 (slutredovisning av en modelljärnväg).

Anders Johansson: "Bygg SJ litt Gp." i Smalspårigt nr 69/1999 (Konvertering Gp-godsfinka i H0n3 från UGJ SJ litt Gs).

Anders Johansson: "CDFo10p 691." i Smalspårigt nr 74/2001 (Konvertering av SMJ C3d till boggivagn).

Göran Engström: "Att bygga smalspår i H0." i Smalspårigt nr 74/2001 (Utbudet av spårmaterial i H0e, H0n3 och H0m).
Göran Engström & Björn Dahlström: "Att bygga smalspår i H0. del 2." i Smalspårigt nr 76/2001.

Ulf Smedbo: "Förvarsingslådor för fordon." i Smalspårigt nr 78/2002 (Förvaring för H0n3-fordon).

Lars T. Stenson: "NKlJ Co26 och hur jag byggde den i H0." i Smalspårigt nr 81/2002 (Scratchbygge).

Göran Tholin: "Drivningar till smalspårsrälsbussar." i Smalspårigt nr 82/2003 (Recension av drivningar från Kai Nilsson/Dekaler & Etsat).

Göran Tholin: "Så byggdes VWJ 18." i Smalspårigt nr 83/2003 (Scratchbygge av personvagn för H0n3).

"Byggsats till SJ litt Q14p." i Allt om Hobby nr 5/2011, s. 10 (Etsad byggsats från Dekaler & etsat).

Magnus Carlson: "NKlJ ASJ-lok från Dekaler & Etsat." i Smalspårigt nr 118/2012 (Recension).

Stefan Olsson: "Svenska H0n3-moduler - mycket har hänt, men i det tysta." i Smalspårigt nr 131/2015.

Tryckta referenser - klubbar

Per Nilsson & Ola Sjöblom: "Smygöppning." i Smalspårigt nr 17/1982 (Invigning av H0n3-sträcka på Malmö modelljärnvägsklubb).

Torbjörn Holmberg: "Smalspåriga klubbar 1: En enkel Wilseleda." i Smalspårigt nr 26/1985 (Presentation av H0n3-banan på Malmö modelljärnvägsklubb).

Jan Frelin: "Tredje hjulmarknaden och - Äntligen svenskt!" i Smalspårigt nr 26/1985 (Mjk Trefotens utställningsbana på Hjulmarknad i Blå Hallen).

Mjk Trefoten: "Smalspåriga klubbar 2: Trefoten rent smalspår." i Smalspårigt nr 27/1985 (Presentation av Mjk Trefotens utställningsbana).

Björn Svensson: "Ett sommarminne från 1950: Sommar med Norrtälje-Väddö Järnväg." i järnvägar! nr 2/1987 (Reseskildring Trefoten).

Krister Brandt: "Resa runt Roslagen. Bland 'trefötter' i H0n3." i Allt om Hobby nr 3/1987 (Reportage om Trefoten).

Jörgen Bergfors: "'Trefoten' och NVJ." i järnvägar! nr 3/1987 (Kort presentation av Trefoten).

Jan Frelin: "Trefotens smalspårskoncept." i Smalspårigt nr 48/1991 (Erfarenheterna av att starta en MJ-klubb i H0n3).

Malmö Modelljärnvägsklubb: "WBJ 20 år - eller vad som händer på MMJK:S skenmanöver." i Smalspårigt nr 71/2000 (Avisering av 20-årsjubileum).

Per Nilsson: "Lägesrapport från Mjk Trefoten. Norrtälje-Väddö Järnväg framme vi Väddö kanal." i Göran Tholin: Mjf Smalspårsfrämjandet 25 år. 1977-2002. Stockholm: Mjf Smalspårsfrämjandet 2003 (Reportage).

Ulf Beskow: "Norrtälje-Väddö Järnväg - banan som aldrig byggdes." i Allt om Hobby nr 8/2004 (Reportage från Trefoten).

Johan Winell: "På besök hos Sällskapet Lelångenbanan." i Smalspårigt nr 106/2009.

Per Nilsson: "MJK Trefoten nedlagd - Sista tåget har rullat på Norrtälje-Väddö Järnväg, NVJ." i Smalspårigt nr 146/2019 (Nekrolog).

Stefan Nilsson: "Lelångenbanan i H0." i Modelljärnvägsmagasinet nr 37/2019 (Klubbanläggning i Uddevalla i H0n3).

Webreferenser

Micro Engineering (Flexräls och växlar).

Model Railroad Hobbyist: Walthers Shinohara track is no more (Diskussionstråd).

Rimbo Grande

Skultorps Vagn & LokVerkstad

Smalspårsfrämjandet

Mjk Trefoten