Skala H0n3

Från Svensk MJ-Wiki
(Omdirigerad från H0n3)
Hoppa till: navigering, sök

Skala H0n3 används för att bygga smalspåriga banor med tre fots spårvidd i skala H0, 1:87. Spårvidden är 10,5 mm. Skalan kommer ursprungligen från USA, där banor med tre fots spårvidd (914 mm) var de vanligaste smalspårsbanorna. H0n3 är också den vanligaste skalan för smalspårsbygge i USA. H0n3 är en NMRA-standard.

Med svenska förebilder används spårvidden vanligen för att avbilda järnvägar med tre fots spårvidd, 891 mm (en svensk fot var något kortare än en amerikansk). Därmed är spårvidden något för stor, men skillnaden är obetydlig, ca 0,2 mm.

Utbud

I USA dominerar smalspårsbanorna från Colorado helt utbudet av modeller. Även om trefotsbanor fanns på andra håll i USA, levde trefoten i Colorado kvar längre (inpå 1960-talet), och landskapet är synnerligen spektakulärt. Det finns tre typer av lokmodeller, ett fåtal "storseriemodeller", några olika byggsatser, och relativt många färdiga småseriemodeller i mässing. Vagnar är vanligen byggsatser i trä eller härdplast, även några få byggsatser i termoplast finns.

upload_-1.jpg

En C-19 från D&RGW. Foto Mikael Graff.

Spår finns från Micro Engineering och Peco (flexräls och växlar), samt från BK Enterprises. Micro Engineering har även treskensspår H0/H0n3. Blackstone models tillverkar spår med banvall, ProTraxx. Shinohara har tidigare tillverkat flexräls och växlar, samt treskensspår för H0 och H0n3, men har nu lagt ned verksamheten.

I Sverige finns det mest byggsatser, oftast i etsad mässing, och Brimalm har gjort en färdigmodell av litt. Tp. Rimbo Grande, Dekaler & Etsat, och Skultorps Vagn & Lokverkstad tillverkar modeller med svenska förebilder, se annonser i Smalspårigt.

srj1107b.jpg

SRJ 1107 växlas fram från lokstallet upp mot persontågsspåren. Här passerar den förbi den mekaniska verkstaden i Elmsta. MjK Trefotens anläggning, Foto: Jörgen Bergfors.

Koppel

  • Det vanligast förekommande kopplet i H0n3 är Kadee-kopplet, för såväl amerikanska som svenska förebilder.

Moduler

Det finns en svensk standard för modulbygge i H0n3, som bygger på MMM-standarden.

FREMO har en standard för amerikansk H0n3.

Historia

H0n3 utvecklades inledningsvis i USA på 1940-talet, och fick så småningom en något finare spårstandard än H0, på initiativ av John Allen. Skalan växte sedan långsamt i popularitet, men i början på 1960-talet hade smalspårsbygge etablerats, med en rad färdiga småseriemodeller i mässing på marknanden.

I USA idag är H0n3 fortfarande den största smalspårsskalan, även om 0n3 och Sn3 har också stora marknadsandelar.

I Sverige växte H0n3 fram som ett alternativ för smalspårsbygge under 1960-talet (eftersom det är den spårvidd som kommer närmast 891 mm i skala H0). En tidig pionjär var Bo Holmgren (Hjulo), som skrev artiklar om sin anläggning "Bergquara Järnväg" i Allt om Hobby. Sitt genombrott fick skalan dock först med klubbanäggningarna på Malmö Modelljärnvägsklubb och Mjk Trefoten, som började byggas i början på 1980-talet. När Rimbo Grande sedan etablerade sig som producent av byggsatser för svensk H0n3 1990, kan man säga att skalan etablerats.

Wiki-artiklar om skalor

Skalor för smalspår

Tryckta referenser - allmänt

Bo Holmgren: "Bergquara järnväg. Smalspår i Bergslagen." i Jan Jangö & Bo Holmgren (red.): Järnvägshobby 2. Stockholm: Allt om hobby 1979 (Reportage om bana i H0 och H0n3).

Jörgen Bergfors: "SRJ på modulbana." i Smalspårigt nr 22/1984 (Liten H0n3-bana).

Arne Nilsson: "Hemma hos Arne." i Smalspårigt nr 28/1985 (Reportage från "Trinity & Six Rivers", en H0n3-bana med amerikansk förebild).

Torbjörn Holmberg: "Koppel..." i Smalspårigt nr 29/1985 (Om användningen av Kadee-koppel för svenskt H0n3).

Göran Tholin: "Övertorps Nedre." i Smalspårigt nr 36/1988 (Mindre hembana i H0n3).

Leif Elgh: "Fröseke - en station i mindre skala." i Smalspårigt nr 46/1991 (Spårplan för H0n3).

Jörgen Bergfors: "En spårstandard blir till." i Smalspårigt nr 50/1992 (Beskrivning av H0s3, en finare spårstandard för H0n3).

Göran Tholin: "Var ligger Grepen?" i Krister Brandt (red.): Modelltåg -93. Nya byggtips. Stockholm: Allt om Hobby 1992 (Hembana).

Göran Tholin: "Bokslut: Grepen." i Allt om Hobby nr 3/1996 (Slutredovisning av en modelljärnväg).

Göran Engström: "Att bygga smalspår i H0." i Smalspårigt nr 74/2001 (Utbudet av spårmaterial i H0e, H0n3 och H0m).
Göran Engström & Björn Dahlström: "Att bygga smalspår i H0. del 2." i Smalspårigt nr 76/2001.

Ulf Smedbo: "Förvaringslådor för fordon." i Smalspårigt nr 78/2002 (Förvaring för H0n3-fordon).

Göran Tholin: "VWJ trafiknytt. Snärtan - en smalspårsstation söker sin form." i Smalspårigt nr 94/2006 (Bygge av station H0n3).

Per Nilsson: "ProTraxx H0n3-spår." i Smalspårigt nr 128/2014 (Recension av spår med banvall).

Stefan Olsson: "Svenska H0n3-moduler - mycket har hänt, men i det tysta." i Smalspårigt nr 131/2015.
Stefan Olsson: "Smalspåriga moduler med förebild." i Smalspårigt nr 132/2015.
Stefan Olsson: "Tre västgötakurvor som moduler - eller hur man får modul-inspiration." i Smalspårigt nr 133/2015.

Bo Andréasson: "Bästa skalan för smalspår?" i Smalspårigt nr 134/2016 (Hembana med BLJ-förebild).

Lennart Harnefors: "En dag kring Forsa Bruk." Smalspårigt nr 157/2021 (Bildreportage).

Göran Tholin: "Trafiken vid VWJ - en problematisk historia." i Modelljärnvägsmagasinet nr 48/2022.

Tryckta referenser - dragfordon

Hjulo: "Så här bygger man SJ:s rälsbuss." i Allt om Hobby nr 5/1968 (Bygge av Hilding Carlsson-buss).

Göran Eriksson: "På smala spår med Långshyttan." i Allt om Hobby nr 3/1979 (Bygge av Motala-tanklok med korg från Hobby-Teknik och scratchbyggt underrede).

Mats Dahlström & Olle Sahlin: "Recension. Roundhouse 2-8-0 inside- och outsideframe." i Smalspårigt nr 10/1980 (Recension av ett tenderlok med axelföljd 1'D i H0n3 med amerikansk förebild).

Lennart Elg: "Lågpris-Shay!" i Smalspårigt nr 21/1983 (Recension av Shay-lok i byggsats för H0 och H0n3 från Model Die Casting).

Jörgen Bergfors: "Roslagsbanemotorvagn som H0n3-modell: SRJ:s Nohab-motorvagn nummer 1107." i järnvägar! nr 4/1985 (Scratchbygge).

Mats Dahlström: "Min modell. En fuskis." i Smalspårigt nr 31/1986 (Försvenskning av ånglok från Bemo till H0n3).

Jörgen Bergfors: "T2p i modell." i Smalspårigt nr 48/1991 (Presentation av Rimbo Grandes modell).

Göran Tholin: "Drivningar till smalspårsrälsbussar." i Smalspårigt nr 82/2003 (Recension av drivningar från Kai Nilsson/Dekaler & Etsat).

Magnus Carlson: "NKlJ ASJ-lok från Dekaler & Etsat." i Smalspårigt nr 118/2012 (Recension).

Ola Ahlström: "Smalspåriga rälsbussar för 891 mm spårvidd i modell." i Smalspårigt nr 120/2012 (Lämpliga byggsatser i H0 och 0).

Tryckta referenser - godsvagnar

Mats Dahlström: "SRJ litt Op i modell." i Smalspårigt nr 18/1983 (Konvertering av Lima O-vagn till smalspår i H0n3).

Erik Walde: "Öst-tyskt normalspår blir svenskt smalspår." i Smalspårigt nr 21/1983 (Kitbash av Pikos Kassel-vagn till svensk H0n3-vagn från ÖSmJ).

"Nytt på diskarna." i järnvägar! nr 3/1987, s. 30 (Avisering av Erik Waldes etsplåtar med vagnar i H0n3 och 0n3).

Jörgen Bergfors: "Waldewagen." i Smalspårigt nr 41/1989 (Recension av Erik Waldes H0n3-vagnar).

Göran Tholin: "Gamla synder." i Smalspårigt nr 46/1991 (Scratchbygge av HSJ G 279-280).

Torbjörn Holmberg: "Jumbo, en kort betraktelse över förebild kontra modell." i Smalspårigt nr 49/1991 (Scratchbygge av en öppen godsvagn med boggier från Falkenbergs Järnväg i H0n3).

Anders Johansson: "Bygg SJ litt Gp." i Smalspårigt nr 69/1999 (Konvertering Gp-godsfinka i H0n3 från UGJ SJ litt Gs).

Mats Dahlström: "Det kan tyckas konstigt..." i Smalspårigt nr 88/2004 (Konvertering av NN-vagn från UGJ till DHJ malmvagn).

Göran Tholin "Ny småtillverkare." i Smalspårigt nr 94/2006, s. 18 (Presentation av Göran Olsson/GOSVV).

Ola Ahlström: "NNmp, en vagn för timmertransporter." i Smalspårigt nr 102/2008 (Recension av vagn från GOSVV).

Mats Dahlström: "VGJ tankvagn från GOSVV." i Smalspårigt nr 102/2008 (Recension).

Magnus Carlson: "NKlJ malmvagn litt Mo." i Smalspårigt nr 103/2008 (Recension av byggsats från Dekaler & etsat).

Göran Tholin: "VGJ:s litt Ol i modell." i Smalspårigt nr 104/2008 (Recension av byggsats från GOSVV, ritning).

Peter Berggren: "Kylvagnar från WP&YR. Synare av småserievagnar för H0n3." i Modelljärnvägsmagasinet nr 1/2009 (Micro-Trains vagnar).

Göran Tholin: "Smalspårig cementvagn i H0." i Smalspårigt nr 106/2009 (Recension av SJ Q14p från Dekaler & etsat).

"Byggsats till SJ litt Q14p." i Allt om Hobby nr 5/2011, s. 10 (Etsad byggsats från Dekaler & etsat).

Tryckta referenser - personvagnar

Thomas Helin: "Konsten att bygga en förslagsvagn. Hur en SJ littt B4 blev en UHB (NKlJ) litt BCo." i Smalspårigt nr 27/1985 (Konvertering av Liliput-vagn).

Jörgen Bergfors: "Norrtälje Väddö CD 6 - kitbash i mässing." i Smalspårigt nr 35/1987 (Ombyggnad av KNJ CD-vagn från VVA till H0n3).

Jörgen Bergfors: "Att etsa eller inte etsa - det är frågan." i Smalspårigt nr 40/1989 (Scratchbygge av SRJ Co 103, en svetsad vagn, i styren).

Jörgen Bergfors: "Waldewagen." i Smalspårigt nr 41/1989 (Recension av Erik Waldes H0n3-vagnar).

Anders Johansson: "CDFo10p 691." i Smalspårigt nr 74/2001 (Konvertering av SMJ C3d till boggivagn).

Göran Tholin: "Så byggdes VWJ 18." i Smalspårigt nr 83/2003 (Scratchbygge av personvagn för H0n3).

"SRJ släpvagn från Worsley Works i 1:87!" i Smalspårigt nr 84/2003, s. 15 (Notis).

Klas Eriksson: "Mellersta Östergötlands Järnvägs Litt CF No 999." i Smalspårigt nr 85/2003 (Konvertering av SMJ C3-vagn).

Göran Tholin "Ny småtillverkare." i Smalspårigt nr 94/2006, s. 18 (Presentation av Göran Olsson/GOSVV).

Ola Ahlström: "SRJ C 20 sjukvårdsvagn." i Smalspårigt nr 123/2013 (Data och bygge med etsad byggsats från GOSVV/HNJ Verkstad).

Ola Ahlström: "MÖJ personvagnar." i Smalspårigt nr 124/2013 (Bakgrund och konvertering från byggsatser från GOSVV/HNJ Verkstad och SV&LV).

Ola Ahlström: "HSJ 119." i Smalspårigt nr 125/2013 (Konvertering av vagn från GOSVV).

Tryckta referenser - klubbar

Per Nilsson & Ola Sjöblom: "Smygöppning." i Smalspårigt nr 17/1982 (Invigning av H0n3-sträcka på Malmö modelljärnvägsklubb).

Torbjörn Holmberg: "Smalspåriga klubbar 1: En enkel Wilseleda." i Smalspårigt nr 26/1985 (Presentation av H0n3-banan på Malmö modelljärnvägsklubb).

Jan Frelin: "Tredje hjulmarknaden och - Äntligen svenskt!" i Smalspårigt nr 26/1985 (Mjk Trefotens utställningsbana på Hjulmarknad i Blå Hallen).

Mjk Trefoten: "Smalspåriga klubbar 2: Trefoten rent smalspår." i Smalspårigt nr 27/1985 (Presentation av Mjk Trefotens utställningsbana).

Björn Svensson: "Ett sommarminne från 1950: Sommar med Norrtälje-Väddö Järnväg." i järnvägar! nr 2/1987 (Reseskildring Trefoten).

Krister Brandt: "Resa runt Roslagen. Bland 'trefötter' i H0n3." i Allt om Hobby nr 3/1987 (Reportage om Trefoten).

Jörgen Bergfors: "'Trefoten' och NVJ." i järnvägar! nr 3/1987 (Kort presentation av Trefoten).

Jan Frelin: "Trefotens smalspårskoncept." i Smalspårigt nr 48/1991 (Erfarenheterna av att starta en MJ-klubb i H0n3).

Malmö Modelljärnvägsklubb: "WBJ 20 år - eller vad som händer på MMJK:S skenmanöver." i Smalspårigt nr 71/2000 (Avisering av 20-årsjubileum).

Per Nilsson: "Lägesrapport från Mjk Trefoten. Norrtälje-Väddö Järnväg framme vid Väddö kanal." i Göran Tholin: Mjf Smalspårsfrämjandet 25 år. 1977-2002. Stockholm: Mjf Smalspårsfrämjandet 2003 (Reportage).

Ulf Beskow: "Norrtälje-Väddö Järnväg - banan som aldrig byggdes." i Allt om Hobby nr 8/2004 (Reportage från Trefoten).

Johan Winell: "På besök hos Sällskapet Lelångenbanan." i Smalspårigt nr 106/2009.

Per Nilsson: "Trefoten 2014." i Smalspårigt nr 131/2015.

Christer Kedström & Björn Dahlström: "Trefoten. Nostalgi från Roslagen." i Smalspårigt nr 140/2017 (Bildreportage).

Per Nilsson: "MJK Trefoten nedlagd - Sista tåget har rullat på Norrtälje-Väddö Järnväg, NVJ." i Smalspårigt nr 146/2019 (Nekrolog).

Stefan Nilsson: "Lelångenbanan i H0." i Modelljärnvägsmagasinet nr 37/2019 (Klubbanläggning i Uddevalla i H0n3).

Ulrik Martinussen: "Smalspåriga sällskapet Lelångenbanan." i Allt om Hobby nr 5/2021.

Webreferenser

Micro Engineering (Flexräls och växlar).

Model Railroad Hobbyist: Walthers Shinohara track is no more (Diskussionstråd).

Mötesspåret: Tillbaka till Vadstena (Vadstena station i H0n3).

Rimbo Grande

Skultorps Vagn & LokVerkstad

Smalspårsfrämjandet

Mjk Trefoten