H0n3

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Skala H0n3 används för att bygga smalspåriga banor med tre fots spårvidd i skala H0, 1/87. Spårvidden är 10,5 mm. Skalan kommer ursprungligen från USA, där banor med tre fots spårvidd (914 mm) var de vanligaste smalspårsbanorna. H0n3 är också den vanligaste skalan för smalspårsbygge i USA. H0n3 är en NMRA-standard.

Med svenska förebilder används spårvidden vanligen för att avbilda järnvägar med 891 mm spårvidd (en svensk fot var något kortare än en amerikansk). Därmed är spårvidden något för stor, men skillnaden är obetydlig, ca 0,2 mm.

Utbud[redigera]

I USA dominerar smalspårsbanorna från Colorado helt utbudet av modeller. Även om trefotsbanor fanns på andra håll i USA, levde trefoten i Colorado kvar längre (inpå sextiotalet), och landskapet är synnerligen spektakulärt. Det finns tre typer av lokmodeller, ett fåtal "storseriemodeller", några olika byggsatser, och relativt många färdiga småseriemodeller i mässing. Vagnar är vanligen byggsater i trä eller härdplast, även några få byggsatser i termoplast finns.

upload_-1.jpg

En C-19 från D&RGW.

Spår finns från Micro Engineering och Shinohara (flexräls och växlar), samt från BK Enterprises. Shinohara har också treskenespår för H0 och H0n3, inklusive växlar.

I Sverige finns det mest byggsatser, oftast i etsad mässing, och Brimalm har gjort en färdigmodell av litt. Tp. Rimbo Grande, Vagnverkstaden, Dekaler & Etsat, och Skultorps Vagn & Lokverkstad tillverkar modeller med svenska förebilder, se annonser i Smalspårigt.

srj1107b.jpg

SRJ 1107 växlas fram från lokstallet upp mot persontågsspåren. Här passerar den förbi den mekaniska verkstaden i Elmsta. MjK Trefotens anläggning, Foto: Jörgen Bergfors.

Tillverkare i H0n3[redigera]

Brimalm
Dekaler & Etsat
Hobby-Teknik
Peco
Rimbo Grande
Skultorps Vagn & LokVerkstad
Vagnverkstaden

Moduler[redigera]

Det finns en svensk standard för modulbygge i H0n3, som bygger på MMM-standarden.

FREMO har en standard för amerikansk H0n3.

Historia[redigera]

H0n3 utvecklades inledningsvis i USA på 1940-talet, och fick så småningom en något finare spårstandard än H0, på initiativ av John Allen. Skalan växte sedan långsamt i popularitet, men i början på 1960-talet hade smalspårsbygge etablerats, med en rad färdiga småseriemodeller i mässing på marknanden.

I USA idag är H0n3 fortfarande den största smalspårsskalan, även om 0n3 och Sn3 har också stora marknadsandelar.

I Sverige växte H0n3 fram som ett alternativ för smalspårsbygge under 1960-talet (eftersom det är den skala som kommer närmast 891 mm i skala H0). En tidig pionjär var Bo Holmgren (Hjulo), som skrev flera artiklar om sin anläggning "Össlöf" i Allt om Hobby. Sitt genombrott fick skalan dock först med klubbanäggningarna på Malmö Modelljärnvägsklubb och Mjk Trefoten, som började byggas i början på 1980-talet. När Rimbo Grande sedan etablerade sig som producent av byggsatser för svensk H0n3 1990, kan man säga att skalan etablerats.

Wiki-artiklar om skalor[redigera]

Skalor för smalspår

Referenser[redigera]

Per Nilsson: "Lägesrapport från Mjk Trefoten. Norrtälje-Väddö Järnväg framme vi Väddö kanal." i Göran Tholin: Mjf Smalspårsfrämjandet 25 år. 1977-2002. Stockholm: Mjf Smalspårsfrämjandet 2003. (Reportage).

Länkar[redigera]

Rimbo Grande
Skultorps Vagn & LokVerkstad
Mjk Trefoten
Smalspårsfrämjandet