Skala N

Från Svensk MJ-Wiki
(Omdirigerad från N)
Hoppa till: navigering, sök

Skala N kommer från siffran "Nio" som står för spårvidden i millimeter, skalan är 1:160 och spårvidden alltså 9 mm. Det är tvåräls som gäller i N-skala. Det finns också smalspår i N-skala, kallad Nn3/Nm. Skala N är standardiserad av Morop och NMRA.

Om N-skalan

Till skillnad från de större skalorna tar N lite utrymme i anspråk, och det är därför möjligt att bygga stora anläggningar i relativt små utrymmen. N-skalan är ett bra val för den som gillar "tåg i landskap" och vill skapa scener där järnvägen blir en del i landskapet. Det går att bygga ytor med ängar och skogar som blir så stora så tåget bara blir en liten del av landskapet. Men allt är inte öppet landskap, man kan också bygga städer utan att de tar upp ett helt rum. Det finns gott om modeller av stadsbebyggelse och på någon kvadratmeter kan man få in en hel stadsdel, det ger en bra storstadskänsla i miljön kring en större station. Det finns också gott om tillbehör, bilar och figurer som ger liv åt en stadsmiljö.

Öresjö.jpg

Svensk N-skala, Y6:a vid Öresjö. Bygge och foto Gustav Lundström.

N-skalan är också lämplig för att gestalta trafikflöden, d.v.s. en tidtabellstyrd persontågstrafik med däremellan passerande godståg. Ett persontåg med lok och 6 vagnar blir lite drygt en meter långt så det finns chans att få till rejäla stationer på en ändå liten sträcka, man har råd att välja lite längre växlar som ger spåret ett smäckrare flöde osv.

Även om det är fullt möjligt så kanske inte N-skala är för dig som är mest intresserad av växling, avkoppling av lätta vagnar m.m. kan ställa till problem men allt går om man lägger ner tid på att ge vagnar lagom vikt och ser till att koppel m.m. är välfungerande. Men som sagt, är du främst intresserad av växling så kanske du ska kika på H0 eller något större.

Kvaliten på modellerna har förbättrats kontinuerligt, och är sedan länge jämförbar med de större skalorna. N-skalan har därtill fördelen att de flesta tillverkares produkter är helt kompatibla med varandra gällande strömsystem, koppel etc. Trots att modellerna är små så kan man detaljera som med tillbehör och få till modeller som står sig riktigt bra i jämförelsen med H0 modeller. Men man bör nog ha ett intresse mer mot "tåg" än mot "lok" och "vagnar" som enskilda modeller.

Tillverkare och utbud

Ett flertal större tillverkare och mängder med småtillverkare producerar modeller och spårmaterial för N-skalan. De största i Europa är Fleischmann och Minitrix (Trix), tidigare var Arnold en av de "stora" men de drogs med i en konkurs och var borta under några år men har på allvar återuppstått 2008 under namnet "Hornby Italy". Roco har också haft ett program i N-skala, dock inte lika omfattande som de andras, men precis som Arnold så hade de problematiskt under några år. Efter ytterligare en konkurs hos Fleischmann 2019 fördelades produktionen mellan Fleischmann och Roco så att Fleischmann tog över all produktion i skala N och Roco all i H0. I England finns Graham Farish (GraFar) som gör modeller av engelska lok och vagnar, detta är dock "brittisk N-skala" (1:148) och de är lite större än N-skalans modeller. Graham Farish är numera (2018) uppköpta av Bachmann Branchline.

I USA är de större tillverkarna Atlas, Bachmann, Kato och möjligen Athearn. Walthers har köpt upp tidigare Life-Like och driver det nu under eget namn. Många av de tidigare mindre tillverkarna har även vuxit till sig och Intermountain är en av dessa. Micro-Trains som nämnt ovan har ett stort program av vagnar men även några lok har kommit ut. Amerikanska tillverkare gör nästan uteslutande "Limited Run" med serier av modeller som säljs (bokas) innan produktionen startar. Sen får en modell vila ett tag innan den körs i en ny serie. Övriga länders N-skaletillverkning är ganska begränsad, dock finns ett stort antal tillverkare i Japan där skalan är populär.

Vill man köra svenskt i N-skala finns Rc och Du2, från Fleischmann tillsammans med några personvagnar. Green Cargo Re har producerats av både Minitrix och Fleischmann. Övriga tillverkare har haft några få vagnar som dykt upp och försvunnit. Arnold har haft mest: ett lok, en tysk DHG700 målad som V5, och ett antal vagnar i svensk målning, mer eller mindre korrekta. I övrigt har det förekommit en hel del svenska intiativ i skiftande nivå, JS Design målade upp en stor mängd vagnar i svenska färger, Bengt Samelius har gjort vitmetallgjutningar till en del lok och vagnar. Modellproduktion i Gävle har gjort konverteringssats till T44 och etsade personvagnssidor. Entec producerar Y6 som etsmodell. Nmodell har producerat ett större antal ommålningar av lok och andra detaljer, Frykmodell har också detaljer och något lok. Möllehems Gårdsproduktion har producerat flera lok- och vagnsbyggsatser. Dessa intitativ anges i tidsordning och vissa är inte längre aktiva medan andra är i full gång. En sammanfattning över en hel del svenskt i N-skala kan hittas på sidan svensk N-skalehistoria.

Vill man köra utländska förebilder så är det främst tyska modeller som förekommer men mycket europeiskt finns att tillgå från små och stora tillverkare. Amerikanskt finns i mängder från de amerikanska tillverkarna, japanskt är också lätt att hitta. Vill man däremot köra något annat, t.ex. australienskt så får man förlita sig till småserietillverkare i första hand.

Wiking och Herpa tillverkar vägfordon i 1:160. Preiser har figurer.

Koppel

Användning av koppel i N-skalan är förhållandevis standardiserad.

Moduler

FREMO har normer för både europeisk N-skala (N-RE) och amerikansk N-skala, AmericaN. Dessa har i praktiken även blivit standard även i Sverige.

Historia

N-skalans ursprung är gammalt, redan 1927 ställdes det ut modeller i "2 mm skala" på en modelljärnvägsutställning som hölls av "The Wimbledom Model Railway Club". 2 mm skala är ett engelskt skalmått som betyder att en engelsk fot avbildas som 2 mm i modell, d.v.s. skala ca 1:152. På träffen visade en Mr A. Walkey upp en modell av ett 0-6-0 lok som gick på 3/8" spårvidd (9,52 mm) och drevs med endast 2 volt. Året därpå kom ytterligare en byggare men det var sedan ganska tyst. 1935 dök ett 0-4-0 lok upp från Mr Walkey, en sann bedrift för den tiden då de flesta körde 0-skala! Dessa två var troligen ganska ensamma om sina bedrifter, några till fanns säkerligen men sen dröjde det till 60-talet innan skalan kom stort. 2mm-skalan har fortfarande en aktiv grupp utövare i Storbritannien som bygger finskala, och en egen förening, 2 mm association.

photo17.jpg

Den brittiska anläggningen Chee Tor, i 2 mm-skala

Men innan vi landar på 60-talet så stannar vi till 1945, närmare bestämt i Nr 25 av tidskriften Teknik för Alla. Där presenteras en sensationell nyhet av signaturen "Casey Jones" (alias C-E Nordstrand), den är så sensationell att artikeln anger "WORLD COPYRIGHT". Det är skalan "Halv noll noll" som presenteras, skalan är 1:150 och spårvidden är 10 mm, namnet anges till "Micro-tåget" och det följer sedan en serie artiklar under ett par år och en serietillverkning startas av några modeller med amerikansk förebild, kallade "Micro-Trains". Senare artiklar påtalar "tillverkningsproblem" (ingen nytt inom MJ produktionen) och troligt är det problem med loken. Ett D-lok diskuteras också men sen dör detta ut och efter några år anges inte mycket kring skalan. Det intressanta i denna parantes i N-skalans historia är att hela denna produktlinje köps upp av ett amerikanskt bolag, Kadee, och tillverkning av främst vagnar fortsätter in på 60-talet i liten skala. När N-skalan presenteras i Europa (mer om det nedan) så görs produktionen om till N-skala, dvs 1:160 och 9 mm spårvidd, men namnet "Micro-Trains" lever vidare för denna produktlinje. Senare så delar grundarna bakom Kadee på sig och en fortsätter med namnet Kadee i H0-skala medan det andra bolaget blir "Micro-Trains" som än idag levererar mycket fina modeller i N-skala av amerikanska förebilder.

Nu är vi inne på 60-talet och N-skalans riktiga genombrott, det är det tyska företaget "Arnold" som går i första ledet och tar fram ett antal modeller i skala 1:160 på 9 mm spårvidd som då kallas N-skala. Beteckningen "000" förekommer också ibland. Strax därefter så standardiserad N av NEM och detta är en avgörande händelse för N-skalan, den blir i princip från början standardiserad och de som börjar tillverka modeller sluter upp och man får enhetliga koppel och matningsspännignar på allt inom N-skala. Detta gör att man än i dag kan köra i princip alla sorters modeller på samma bana och koppel m.m. fungerar tillsammans. En liten parentes är spanska Ibertren som en mycket kort period försökte introducera 3-rälsdrift i N-skala.

De tidigaste modellerna lämnade en hel del att önska när det gäller skalenligheten, och även driftsäkerheten var lite tveksam, men utvecklingen har gått framåt rejält och idag är de flesta N-skalemodellerna väl fungerande modeller som inte skäms för sig när det gäller något.

När N-skalan lanserades i Storbrittanien upplevde tillverkarna samma problem med brittiska förebilder som tidigare (se artikel om skala 00 och TT), d.v.s. att det begränsade brittiska fria rummet gav problem vid tillverkningen av dragfordon. Därmed valde man ånyo att gå upp i skala, så att "brittisk N" är skala 1:148. (Notera att detta inte är samma skala som 2 mm, 1:152. Skillnaden är dock försumbar.)

Wiki-sidor om skalor mm.

Skalor för normalspår
Edgar, Jörgen

Tillbaka till nybörjarguiden

Tryckta referenser - allmänt

The 2 mm Handbook - utgiven av 2 mm Association

Teknik för alla - årgångar 1945-50

Mailväxling med Kadee

"Spielwarenmesse Nürnberg." i Skarvjärnet nr 4/1967 (Notis om SJ litt C3c och DF5 från Lima).

Åke Asph: "Atlas spår 'N'. nykomling med framtid." i Allt om Hobby nr 6/1968 (Presentation av Atlas amerikanska sortiment för N).

"Allt om Hobby synar: Fleischmanns premiärtåg i skala 1:160." i Allt om Hobby nr 1/1969 (Recension).

"Bygg med oss en modelljärnväg!" i Allt om Hobby nr 7/1969 (Serie om ett anläggningsbygge i N-skalan).
"Bygg med oss en modelljärnväg avsnitt 2. A och O i N: Ett perfekt lagt spår!" i Allt om Hobby nr 8/1969.
"Bygg modelljärnväg avsnitt 3. Landskap med fördelar: Snabbt att bygga, lätt att ändra." i Allt om Hobby nr 9/1969 (Landskap och eldragning).
"Bygg en modelljärnväg avsnitt 4. Jernvägen Bergsmåla-Nåsiö klar för invigning." i Allt om Hobby nr 10/1969 (Avslutning, byggnader och rullande materiel).

Sven-Olof Olofsson: "Byggtips: Gör denna egna stolpar i N-skalan!" i Allt om Hobby nr 8/1981 (Kontaktledningsstolpar).

Björn Dahlström: "The 2 mm scale association." i Smalspårigt nr 17/1982 (Presentation av klubben).

Jon Fast: "Lite MJ-historik - H00." i Allt om Hobby nr 5/1988 (Om Carl-Erik Nordstrand och Micro-Trains).

Rutger Friberg: "Digitaltekniken tågar in i skala N." i Allt om Hobby nr 5/1990 (Recension av Arnolds första system).
Rutger Friberg: "Digitaltekniken tågar in i skala N. Del 2." i Allt om Hobby nr 6/1990.

E.L. "Ung man bygger järnväg." i Christer Engström, Rutger Friberg & Lars Olov Karlsson (red.): Allt om modelltåg 3. Tredje modelljärnvägsboken. Stockholm: Allt om hobby 2003 (Nytryck av artikel ur "Signalen" 1942 om Carl-Erik Nordstrand och de första idéerna om MJ i skala 1:150).

Jörgen Edgar: "Ett beroendeframkallande projekt." i Christer Engström, Rutger Friberg & Lars Olov Karlsson (red.): Allt om modelltåg 4. Fjärde modelljärnvägsboken. Stockholm: Allt om hobby 2004 (Om bygget av en stor samling statiska modeller för Sveriges Järnvägsmuseum).

Iain Rice: Railway Modeling. The Realistic Way. Yeovil: Haynes 2007.

Lars Ljungberg & Anders Östlund: "Spårsystem för skala N." i Modelljärnvägsmagasinet nr 5/2010 (Genomgång av marknaden).

"Finska trähus i metall i N-skala." i Allt om Hobby nr 3/2014 (Hus i etsad metall från Mestarimallit).

"Lygnstad gård i skala 1:160." i Allt om Hobby nr 1/2022, s. 21 (Laserskuren parstuga från Arndt Spezial Modelle).

Tryckta referenser - anläggningar, allmänt

Anders Ericson: "Ulf Nilsson - en mästare i smått." i Allt om Hobby nr 5/2001 (Dioramor i skala N).

Bengt Elgquist: "MSJ - Munterbo Skenhelga Järnväg." i Modelljärnvägsmagasinet nr 7/2011.

Stefan Nilsson: "Åsbacka-Djupsunds Järnväg. Gods på räls i skala N." i Modelljärnvägsmagasinet nr 23/2015.

Rolf Brems: "RAMJ - Rölstad-Albertslund modelljerbane." i Modelljärnvägsmagasinet nr 34/2018.

Rolf Brems: "Copenhagen Fields." i Modelljärnvägsmagasinet nr 38/2019 (Välkänd större brittisk anläggning i 2 mm skala).

Ulrik Martinussen: "En datorstyrd N-bana." i Allt om Hobby nr 1/2022 (Per-Åke Janssons bana).

Tryckta referenser - anläggningar, svenska

"Järnvägssällskapet, 'JS'." i Jan Jangö & Bo Holmgren: Järnvägshobby 1. Stockholm: Jan Jangö AB 1976 (Klubbanläggning i skala 0 och N).

"Vintrig svensk hyllbana i skala N." i Jan Jangö & Bo Holmgren (red.): Järnvägshobby 3. Stockholm: Allt om hobby 1983 (Bröderna Edgars Karlskrona-Alvesta).

Olle Frykmo: "'n Skultuna - Fritt efter förebilden." i Smalspårigt nr 82/2003 (Anläggningsreportage).

Ulf Beskow: "En glimt av Kalmar-Nässjö Järnväg." i Allt om Hobby nr 3/2005 (Bengt Frelins hembana i N och Nn3).

Robin Högberg: "Trelleborg och tågfärjor." i Allt om Hobby nr 6/2009 (Bygge i N-skala).

Robin Högberg: "Kungsleden Trelleborg-Sassnitz 100 år - och ett bygg i skala N." i Christer Engström, Rutger Friberg & Lars-Olof Karlsson (red.): Allt om Modelltåg 9. Tips för modelljärnvägen. Stockholm: Allt om Hobbys bokförlag 2009.

Jocke Sannagård: "Moduler med fokus på Västmanland." i Allt om Hobby nr 8/2012 (Reportage om Olle Frykmo).

Jocke Sannagård: "Hälsingland i N-skala." i Allt om Hobby nr 8/2014 (Större svensk hembana).

Stefan Nilsson: "Båstad återuppståndet i N." i Modelljärnvägsmagasinet nr 34/2018 (Modul i FREMO N-RE).

Kirby Vincent: "Svanskogsbanan i N." i Modelljärnvägsmagasinet nr 40/2020 (Reportage från hembana).

Tryckta referenser - anläggningar, tyska

Örjan Svane: "Testamente efter Waldheim." i Krister Brandt (red.): Modelltåg -94. Stort och smått. Stockholm: Allt om Hobby 1993 (Anläggning med tysk förebild)

Ulrike Strauch: "Det lilla alplandskapet - vacker bergsbygd i N." i Modelljärnvägsmagasinet. nr 20/2015.

Tryckta referenser - anläggningar, USA

"Järnvägssällskapet, 'JS'." i Jan Jangö & Bo Holmgren: Järnvägshobby 1. Stockholm: Jan Jangö AB 1976 (Klubbanläggning i skala 0 och N).

Jan Jangö: "Omväxling i Vällingby: Flygare kör amerikanska tåg i N." i Allt om Hobby nr 7/1977 (Reportage från Ole Pades bana i Vällingby).

Leif Elgh: "Ett småskaligt experiment." i Christer Engström, Rutger Friberg & Lars-Olof Karlsson (red.): Allt om Modelltåg 6. Sjätte modelljärnvägsboken. Stockholm: Allt om Hobbys bokförlag 2006 (Liten bana med amerikansk förebild).

Patrick Grace: "Hills Country." i Modelljärnvägsmagasinet nr 38/2019 (Brittisk utställningsbana med amerikansk förebild).

Henrik Åkesson: "Erie Lackawanna i skala N." i Modelljärnvägsmagasinet nr 47/2021 (Större amerikansk bana i sovrum).

Tryckta referenser - rullande materiel allmänt

"Ett bra år för rallaren." i Allt om Hobby nr 2/1978 (Presentation av Du och svenska personvagnar från Fleischmann).

Krister Brandt: "Allt om hobby synar: Kvalitet i skala N." i Allt om Hobby nr 4/1989 (Katos N-skaleprogram).

Krister Brandt: "Allt om hobby synar: Engelsk konfekt." i Allt om Hobby nr 2/1990 (Genomgång av Graham Farish brittiska sortiment).

Rutger Friberg: "Svenska tåg i N-skalan." i Allt om Hobby nr 5/2000 (Om JS Design).

Christer Engström: "Svenska N-modeller." i Christer Engström, Rutger Friberg & Lars Olov Karlsson (red.): Allt om modelltåg 3. Tredje modelljärnvägsboken. Stockholm: Allt om hobby 2003 (Reportage om Bengt Nilsson och hans modeller av svenskt rullande material).

"X9 i N från Nmodell." i Modelljärnvägsmagasinet nr 41/2020, s. 6 (Etsad korgbyggsats).

Tryckta referenser - dragfordon

Per-Åke Jansson: "Inbyggnad av lokdekoder i N." i Allt om Hobby nr 8/1999.

Redaktionen: "Tjur-N från Fleischmann. Hector Rail LaMotta med ljud." i Modelljärnvägsmagasinet nr 8/2011 (Litt 242).

Peter Åsman: "Att bygga åNglok." i Modelljärnvägsmagasinet nr 12/2013 (Svenska ånglok på köpta chassin).

Jocke Sannagård: "Class 66 i modell." i Allt om Hobby nr 7/2014 (Genomgång av utbudet i N och H0).

"Hector från Hobbytrain." i Allt om Hobby nr 1/2015, s. 10 (Notis om Hector litt 441 i två olika utförande med katalognummer 2917).

Redaktionen: "Synare: Hector Rail Cyborg i N från Hobbytrain." i Modelljärnvägsmagasinet nr 20/2015 (HCTOR litt 441).

Per-Åke Jansson: "Motorbyte i skala N." i Modelljärnvägsmagasinet. nr 20/2015 (Fleischmann-lok).

Lars Ljungberg & Stefan Nilsson: "Synare: Voith Gravita 10 BB från ESU och Brawa." i Modelljärnvägsmagasinet nr 22/2015 (ESU 31153 och Brawa 42764 i H0 och Brawa 62711 i N).

"Motorsatser till N-lok." i Modelljärnvägsmagasinet nr 49/2022, s. 6 (Utbytesmotorer för äldre N-lok, bl.a. Rc och Du, från Habo Hobby).

Tryckta referenser - vagnar

"Spielwarenmesse Nürnberg." i Skarvjärnet nr 4/1967 (Notis om SJ litt C3c och DF5 från Lima).

Hjulo: "Skala N: Bygg en svensk boggievagn på en kväll!" i Allt om Hobby nr 5/1971 (Konvertering av två Lima C3c till boggivagn).

Lars-Olof Karlsson: "Svenskare modelljärnväg: SJ-vagnar i N." i Allt om Hobby nr 3/1979 (Konvertering till svenska personvagnar).

Lars-Olof Karlsson: "Svenskare järnvägar: N-skalavagnar." i Allt om Hobby nr 8/1979 (Konvertering av tyska godsvagnar).

"Svensk tankvagn från Minitrix." i Allt om Hobby nr 4/2014, s. 9 (GC tankvagnar litt Zacns för flygbränsle i skala N).

"Svensk tankvagn från Brawa." i Allt om Hobby nr 6/2014, s. 8 (Fyraxlig tankvagn i N).

Bengt Nilsson: "Godsvagnar i skala 1:1 och 1:160." i Modelljärnvägsmagasinet nr 18/2014 (Utländska godsvagnar i Sverige, förebild och modell).
Bengt Nilsson: "Godsvagnar i skala 1:1 och 1:160." i Modelljärnvägsmagasinet nr 19/2014.

Redaktionen: "Snabbtitt. Esso tankvagn i skala N. Svenskt från Brawa." i Modelljärnvägsmagasinet nr 19/2014 (Katalognummer 67062).

"Fleischmann." i Modelljärnvägsmagasinet nr 28/2017, s. 9 (Tvåpack med GC litt Shimms).

"Frykmodell Qbx." i Modelljärnvägsmagasinet nr 32/2018, s. 6.

"Frykmodell bygger vidare på Banverkstemat." i Allt om Hobby nr 1/2018 (Byggsats till Banverket litt Qbx).

"Svenskt från Fleischmann." i Allt om Hobby nr 1/2022, s. 20 (GC Hbbinss i N-skala).

Webreferenser

The 2mm Scale Association

Entec: N-skalan (Entecs N-skalesortiment).

Frykmodell: Skala N (Frykomdells N-skalesortiment).

Jörgen Edgar: Vinterbanan (Bröderna Edgars bana i N-skala i vinterskrud).

Spur N Datenbank (Förteckning av i stort sett all rullande materiel som tillverkats i skala N som färdigmodeller av Europeiska tillverkare, på tyska).

Svensk N-skalehistoria

Swed-N (Swed-N, svenska detaljer i skala N).