Sprutmålning

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Sprutmålning (även sprutlackering eller airbrushing) används för att ge jämnast möjliga färgyta. Det går att åstadkomma bra resultat med penselmålning, men aldrig samma finish som med sprutmålning. Sprutmålning kan dessutom användas för att skapa en tunn dimma av färg som endast tonar ned den målade ytan.

Sprutmålning med färgspruta

Till sprutmålning behövs en färgspruta och en kompressor.

Om det inte finns inbyggt i kompressorn, kan det vara bra med en tryckregulator och ett vattenlås, som hindrar kondensvatten från kompressorn att följa med luftströmmen ut. Idag finns det flera enkla men fullt funktionsdugliga kompressorer på marknaden för några hundralappar.

Färgsprutor finns i enkelverkande och dubbelverkande modeller. I en enkelverkande färgspruta regleras endast luftflödet, färgmängden blir i princip proportionell mot luftmängden. En dubbelverkande färgspruta medger obeorende reglering av luftflöde och färgmängd. En dubbelverkande färgspruta är oftast lite dyrare och lite svårare att hantera, men effekter som en fin färgdimma är mycket enklare att åstadkomma med en dubbelverkande färgspruta. Idag finns billiga dubbelvarkande färgsprutor att köpa för några hundralappar, medan toppmodellerna kostar en eller ett par tusenlappar.

Alla moderna modellfärger lämpar sig för sprutmålning. De behöver i regel spädas ut 10-30%, beroende på färgtyp. Akrylfärger kan behöva spädas lite mer än petroleumbaserade färger.

Sprutmålning bör alltid utföras i ett välventilerat utrymme, särskilt om man använder petroleumbaserade färger.

Före sprutmålning (före all målning!) måste det som skall målas vara skrupulöst rent. Efter rengöring bör man inte komma åt ytan direkt med händerna, därför kan plasthandskar vara bra att använda. Därefter fixeras modellen som skall målas ordentligt, så att man kan komma åt alla sidor som skall målas. Det måste också finnas något skydd bakom modellen som skall målas om man inte vill sprutmåla väggen också.

Vid sprutning riktar man sprutan bredvid modellen, släpper på flödet och sveper över modellen i lugn takt och med jämn hastighet. Stannar man svepet får man snabbt för mycket färg. Man startar och stoppar alltid färgflödet bredvid modellen.

Det är lämpligt att övningsmåla några skräpbitar innan man ger sig i kast med den "riktiga" modellen.

När modellen är målad bör den snabbt läggas undan i ett dammfritt utrymme för att torka.

Sprutmålning med sprayfärg

Läsa mera

Björn Dahlström: "En sprutmålares tankar." i Smalspårigt nr 55/1993.

Jörgen Bergfors: "Läsgodsexpedition: The Art of Weathering." i Smalspårigt nr 56/1994 (Bokrecension).

Anders Östlund: "Målning & vädring av modeller." i Göran Tholin (red.): Mjf Smalspårsfrämjandet 25 år. 1977-2002. Stockholm: Mjf Smalspårsfrämjandet 2003. (Rengöring, sprutmålning och väderbitning).

Carl Dalin: "Att måla om lok..." i Modelljärnvägsmagasinet nr 4/2010. (Målning med sprayfärg).

Michael Graff: "Väderbitning av modeller." i Modelljärnvägsmagasinet nr 20/2015.