Växelström

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Växelström är elektrisk ström som byter riktning regelbundet, motsats till likström. Se vidare Wikipedia. Växelström förkortas ofta AC, efter engelska "Alternating Current".

Inledning

För MJ används i regel svagström på 9-18 volt (V). Ur ett vanligt eluttag i en bostad får man ut 230-240 V växelström som växlar riktning 50 gånger i sekunden, d.v.s. med frekvensen 50 Hertz (Hz). Denna måste transformeras för att användas till svagström, transformatorer finns att köpa i MJ-handeln.

Återledning genom en transformator

Notera att en transformator fungerar åt bägge hållen. Om man kopplar in två transformatorer på samma svagströmskrets med växelström, kommer alltså 220-230 V AC att matas tillbaka genom stickkontakten, vilket innebär direkt livsfara! Koppla aldrig in flera transformatorer på samma svagströmskrets!

Märklin analog

Under många år var AC synonymt med Märklins körsystem för H0 treräls och än idag används AC ofta för att beteckna Märklins analoga styrsystem.

Körspänningen varieras mellan 0-16V växelström. Den ena polen (brun på Märklins transformator) kopplas till båda rälerna och den andra (röd) till kontaktpunkterna i mitten. Om luftledning används kan man koppla ytterligare en transformator till denna. Bruna från transformatorerna kopplas då samman och röd från respektive transformator kopplas till mittpunkter resp luftledning. På detta sätt kan två tåg styras oberoende av varandra. Farten regleras genom att kontrollera effektivvärdet av spänningen.

Färdriktningen kontrolleras med ett omkastarrelä i fordonet, som byter riktning vid en kort puls med högre spänning, ca. 30 V. Denna spänningspuls genereras från transformatorn när man trycker på reglagevredet eller en särskild knapp.

Belysning m.m.

Växelström är också vanligt för belysningsändamål och växelomläggning. I dessa fall används oftast 14-16V AC. På Märklins transformatorer används brun+gul till beslysning och växlar men det finns även många andra transformatorer på marknaden som är speciellt avsedda för belysning/växlar. Många digitalsystem drivs också av 14-16V AC.

Andra wiki-sidor

Treräls
Analog
Likström
El på modelljärnvägen

Tryckta referenser

Sten-Åke Grahn: "Nu bolmar modelltåget!" i Teknik för alla nr 11/1960 (Recension av rökaggregat från Seuthe).

Rutger Friberg: "Allt om Hobby synar. Märklins nya femstjärniga trimningsats." i Allt om Hobby nr 6/1989 (Trimning för analoga lok).

Rutger Friberg: "Varning för livsfarlig ledning! Läs, begrunda och förebygg själv!" i Allt om Hobby nr 7/1990 (Elsäkerhet för modelljärnvägar).

Hans Svensson: "Analoga elsystem." Christer Engström, Rutger Friberg & Lars Olov Karlsson (red.): Allt om modelltåg 6. Sjätte modelljärnvägsboken. Stockholm: Allt om hobby 2006 (System för mindre banor med högst två dragfordon i drift samtidigt).

Webreferenser

Wikipedia: Effektivvärde

Wikipedia: Växelström