Treräls

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Treräls (3R) avser sättet som körströmmen levereras till dragfordon och andra fordon på spåret (i kontrast med tvåräls, förkortad 2R).

Beskrivning

Treräls innebär den ena polen levereras via skenorna och den andra polen via en ledare i mitten av spåret, i form av punktkontakter eller en tredje räl. Ett fordon för treräls tar upp ström från mittledaren med en särskild strömskida och från skenorna via hjulen.

Treräls är främst associerat med fabrikatet Märklin i skala H0, även om det förekommer i andra skalor och fabrikat också. Märklins trerälssystem är en proprietärt system med egen spårstandard. På trerälssidan i H0 dominerar därmed Märklin, men många andra H0-producenter har också produkter för treräls. På den analoga tiden använde Märklin växelström (AC). I och med digitalstyrningens genombrott kom beteckningarna AC (och DC) att bli mindre aktuella. Därför talar man idag ibland om tvåräls kontra treräls för att beskriva hur strömmen tas upp av fordonen. Förutom Märklin i H0 har treräls en stark ställning i skala 0 i USA.

Ett fordon för treräls som placeras på en bana för tvåräls kommer att orsaka kortslutning. En vagn för tvåräls som ställs på en treräls-bana fungerar som vanligt. Ett lok för tvåräls som ställs på en treräls-bana kommer inte att fungera.

Fördelen med treräls är framför allt att man slipper problem med kortslutningar vid korsande räler, som t.ex. i växlar och vändslingor. Nackdelen är främst mittledaren som inte motsvarar något hos förebildens spår, och också att treräls är ett propietärt system utan gemensamma standarder.

Historik

När elektriska modelljärnvägar började införas på 1920-talet var bestod det tidigare utbudet av urverksdrivna fordon helt i metall. Det enklaste sättet att inkorporera eldrift var att lägga till en tredje räl i spårets mitt, vilket medgav att flera komponenter från urverkstågen kunde återanvändas. Dessa system var i regel drivna med växelström. Modelljärnvägar som lanserats före 1940-talet var oftast treräls växelström, såsom Trix Express, Märklin H0 och Hornby Dublo. Trix Express gick dock över till likström för sitt trerälssystem fr.o.m. 1953.

Under 1940-talet uppstod en trend mot tvårälsdrift för ökad realism, som spreds från USA. Hornby gick över till tvåräls på 1950-talet och Trix inledde övergången 1964, även om Trix Express hängde kvar till 2003. Treräls växelström finns dock kvar på marknaden hos Märklin H0 och flera amerikanska producenter i skala 0.

Andra wiki-sidor

Nybörjarguiden

Växelström
Märklin
H0
0
Tvåräls

Planera en modelljärnväg

Tryckta referenser

Jan Jangö: "Punktkontakter." i Allt om Hobby nr 5/1980 (Test av lösa punktkontakter från Herei för att bygga om tvårälsspår till treräls, H0).

Rune Boman: "Mittledare med punktkontakter för ombyggnad av likströmsräls." i järnvägar! nr 6/1986 (Mittledare med stift, H0).

Roger Isacsson: "Problemet släpsko..." i Modelljärnvägsmagasinet nr 29/2017 (Installera släpskor i besvärliga lägen).

Ulf Johnson: "Ombyggnad av NMJ:s Y1 till treräls." i Modelljärnvägsmagasinet nr 48/2022.

Webreferenser

The Spruce Crafts: 2 Rail vs. 3 Rail O Gauge Model Trains

Wikipedia: Trix Express