Treräls

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Treräls (3R) avser sättet som körströmmen levereras till lok och fordon på spåret (i kontrast med tvåräls, förkortad 2R). Treräls innebär den ena polen levereras via skenorna och den andra polen via en ledare i mitten av spåret, idag oftast i form av punktkontakter. Fordonen tar upp ström från mittledaren med en särskild strömskida mellan hjulen.

Ett fordon för treräls som placeras på en bana för tvåräls kommer att orsaka kortslutning. En vagn för tvåräls som ställs på en treräls-bana fungerar som vanligt. Ett lok för tvåräls som ställs på en treräls-bana kommer inte att fungera.

Systemet är främst associerat med fabrikatet Märklin i skala H0, även om det förekommer i andra skalor och fabrikat också. På den analoga tiden använde Märklin växelström (AC). I och med digitalstyrningens genombrott kom beteckningarna AC (och DC) att bli mindre aktuella. Därför talar man idag främst om tvåräls kontra treräls för att beskriva hur strömmen tas upp av fordonen. Förutom Märklin i H0 har treräls tidigare använts av Trix i H0 under namnet Trix Express och Hornby i 00 under namnet Hornby Dublo. Det finns också en livaktig marknad i USA för treräls i skala 0. På trerälssidan i H0 dominerar förstås Märklin, men många andra H0-producenter har också produkter för treräls.

Fördelen med treräls är framför allt att man slipper problem med kortslutningar vid korsande räler. Nackdelen är främst mittledaren som inte motsvarar något hos förebildens spår.

Andra wiki-sidor

Nybörjarguiden

Växelström
Märklin
H0
0
Tvåräls

Planera en modelljärnväg

Referenser

Jan Jangö: "Punktkontakter." i Allt om Hobby nr 5/1980 (Test av lösa punktkontakter från Herei för att bygga om tvårälsspår till treräls, H0).

Rune Boman: "Mittledare med punktkontakter för ombyggnad av likströmsräls." i järnvägar! nr 6/1986 (Mittledare med stift, H0).

Ulf Johnson: "Ombyggnad av NMJ:s Y1 till treräls." i Modelljärnvägsmagasinet nr 48/2022.

Wikipedia: Trix Express