Flexräls

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Flexräls är spårmateriel som är böjlig för att kunna läggas med valfri radie. Flexräls levereras vanligen i längder på ca 90 cm.

Inledning

Jämfört att bygga spår med sektionerat spår medger flexräls en fri geometri på modelljärnvägen. Detta gör det mycket lättare att återskapa den mjukt flödande känsla som en riktig järnväg har. Samtidigt är flexräls lite svårare att bygga med.

Kurvor med flexräls

Vill man styra spårgeometrin exakt (kan vara viktigt vid modulbygge t.ex.) så måste man rita ut spårets läge relativt noga. Det brukar räcka att markera spårets mittlinje på spårunderlaget. Det är också viktigt att kontrollera att kurvradierna håller den minsta kurvradie man valt för sin bana.

Ett speciellt problem med flexräls är att det är svårt att göra bra skarvar i kurvor. Det är lätt hänt att det blir en "knyck" som kan orsaka urspåringar. Ju mindre kurvradie, desto större risk för problem. På en bana med snäva kurvor kan det därför vara praktiskt att inte använda flexräls för dessa eller, om flexräls används, undvika skarvar i kurvor med små radier.

Måste man skarva flexräls i en (snäv) kurva kan problemet hanteras genom att löda rälerna nära skarven i något som sitter fast i spårunderlaget, t.ex. en kopparpertinaxsliper eller en skruv. Detta gör man efter att eventuella skarvjärn satts på plats.

En annan metod för bra skarvar i kurvor är att förskjuta rälerna ett stycke i respektive flexrälslängd. Ena rälen i respektive flexrälslängd dras ut en bit (olika långt beroende på skala). Sen skjuts överskjutande räl i ena längden in i slipersmattan på den andra längden, så att skarven blir förskjuten i respektive räl. Detta görs med flexrälslängderna liggande raka på arbetsbänken. Därefter placeras de båda sammanfogade flexrälslängderna i kurvan på banvallen och fästs vid underlaget.

På rakspår behövs oftast inte någon av dessa båda åtgärder.

Flexräls kan anpassas för at bli mer skalenligt. se spåret som modell.

Fästa flexräls

Det enklaste sättet att fästa flexräls är att limma det med något lim som blir en smula flexibelt. Latexfog är ett lämpligt medium, det finns i genomskinliga varianter och bör bres på i ett relativt tjockt lager på banvallen, över hela slipersbredden. Bygglim fungerar också bra och används på liknande sätt.

Andra wiki-sidor om spår

Spår
Växlar
Peco
Spåret som modell

Referenser

"Flexibel räls." i Allt om Hobby nr 8/1971 (Notis).

Lars-Olof Karlsson: "Allt om hobby synar: Spår från USA." i Allt om Hobby nr 4/1980 (Recension av räler, slipers och flexräls från RailCraft, numera Micro Engineering).

Youtube: How to Curve Flextrack