Grafisk tidtabell

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till: navigering, sök

En grafisk tidtabell visar tågens rörelser som streck och deras tidpunkter för ankomst till de olika stationerna på en bana eller ett banavsnitt. Man skiljer oftast mellan godståg, persontåg och blandade tåg genom olika tjocklek på strecken. Tågnummer brukar anges längs med respektive streck.

Den grafiska tidtabellen nedan är felaktig gentemot förebilden på så sätt att så kallade nedåtgående (söderut) tåg har udda nummer, medan dessa hos den svenska förebilden har jämna nummer. Uppåtgående (norrgående) tåg får därmed udda nummer.

tidtabell1.jpg

Grafisk tidtabell för Stefan Nilssons tolkning av DVVJ i H0. Beted och Skillingsfors är de två stationer som finns på banan, övriga är representerade av en skuggbangård under de båda andra.

(Se skuggbangård)

Exempel på grafisk tidtabell från KFJ: [länk]

Hos förebilden tilldelar Banverket hela nummerserier (2-3-4-5-siffriga) för olika slags tåg och operatörer. På modellen kan man förenkla detta drastiskt; i exemplet ovan har tåg på huvudlinjen ensiffriga nummer och tåg på bibanana tvåsiffriga, detta för att skilja dem åt. I exemplet har persontåg prefixet P och godståg G (blandade tåg kan då märkas med B; rälsbusståg kan märkas med Y). Hos förebilden regleras skillnaden genom olika (delar av) nummerserier.

Tågnummer på Wikipedia.

Andra wiki-artiklar om trafik mm.

Introduktion till MJ-trafik
Metoder för kontroll av modelljärnvägar
Säkerhetstjänst för MJ
Tjänstetidtabell
Tågordning
Vagnslasttrafik
Överföringstrafik
Intermodal trafik

Tillbaka till nybörjarguiden

Referenser

Ekeving.se: Grafiska tidtabeller (Gunnar Ekevings sidor med grafiska tidtabeller).