Grafisk tidtabell

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till: navigering, sök

En grafisk tidtabell visar tågens rörelser som streck och deras tidpunkter för ankomst till de olika stationerna på en bana eller ett banavsnitt. Man skiljer ibland mellan godståg, persontåg och blandade tåg genom olika tjocklek på strecken. Tågnummer brukar anges längs med respektive streck. Tiden visas normalt vågrätt, medan sträckan visas lodrätt.

Tidtabell KFJ 1933.jpg

Grafisk tidtabell från några bibanor till BJ 1933.

Hos förebilden tilldelar Trafikverket hela nummerserier (2-3-4-5-siffriga) för olika slags tåg och operatörer. På modellen kan man förenkla detta drastiskt; äldre tidtabeller från ensilda järnvägar har i regel kortare nummer, se exemplet från BJ ovan.

Andra wiki-artiklar om trafik mm.

Introduktion till MJ-trafik
Metoder för kontroll av modelljärnvägar
Säkerhetstjänst för MJ
Tjänstetidtabell
Tågordning
Vagnslasttrafik
Överföringstrafik
Intermodal trafik

Tillbaka till nybörjarguiden

Referenser

Ekeving.se: Grafiska tidtabeller (Gunnar Ekevings sidor med grafiska tidtabeller).

Wikipedia: Tågnummer.