Layout Command Control

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Layout Command Control (LCC) är en NMRA-standard för kommunikation mellan enheter på en modelljärnväg. LCC är i första hand tänkt för kommunikation mellan ställverk, signaler, växlar och spårledningar, men kan användas generellt för alla typer av styrning. LCC kan också ersätta dagens kommersiella protokoll såsom XpressNet och LocoNet, men har större potential än dessa att hantera större klubbanor och modulanläggningar.

LCC antogs som NMRA-standard 2016, och börjar få ett visst genomslag kommersiellt.

Grundprincipen för datatrafiken på LCC är en s.k. producent/konsument-modell, där den komponent som skickar ett meddelande inte behöver ha detaljerad information om mottagaren av meddelandet eller hur meddelandet används.

Andra wiki-sidor om digitalstyrning

Digitala system
DCC
DCC-signalen
LocoNet
Märklin Digital
Selectrix
Återkoppling
Boostrar till modulbanor

Referenser

DCCWiki: Layout Command Control (LCC på DCCWiki.)

Digira AB (Svensk firma som marknadsför komponenter för LCC-standarden).

NMRA: A few FAQ's about Layout Command Control (Vanliga frågor om LCC).

NMRA: Layout Command Control (Hemsida för LCC).