Tvåräls

Från Svensk MJ-Wiki
(Omdirigerad från 2R)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Tvåräls (2R) avser sättet som körströmmen levereras till dragfordon och andra fordon på spåret (i kontrast med treräls, förkortad 3R).

Beskrivning

Tvåräls innebär att polerna tas upp i respektive räl via hjulen. Respektive räl och hjul måste alltså vara isolerade från varandra.

Tvåräls är vanligt i alla skalor, och dominerar helt skala Z, N, TT, 00 och skala 1. Även i H0 och 0 är tvåräls sannolikt större än treräls. Tvåräls är standardiserat av både Morop och NMRA.

På den analoga tiden innebar tvåräls i regel dessutom att loken matades med likström (DC). I och med digitalstyrningens genombrott kom beteckningarna DC (och AC) att bli mindre relevanta. Därför talar man idag ibland om tvåräls respektive treräls för att beskriva hur strömmen tas upp av fordonen.

Ett fordon för treräls som placeras på en bana för tvåräls kommer att orsaka kortslutning.

Fördelen med tvåräls är framför allt realism, man slipper en mittledare som saknas hos förebilden. En annan fördel är att tvåräls är en internationell standard. Nackdelen är främst att kortslutning måste undvikas när rälerna korsar varandra, som vid korsningen i en växel och vid vändslingor.

Historik

Under 1930-talet började en del självbyggare att bygga elektriska modelljärnvägar med en yttre strömskena och likströmskrift, ungefär som många tunnelbanesystem och andra lokalbanor. Ur detta föddes idén att gå över till tvåräls likström, och därmed helt slippa strömskenor som saknas hos förebilden. Idén om tvåräls började populariseras i USA under 1940-talet, och spred sig därifrån. Skalor och tillverkare som tillkommit efter 1945 använder i allmänhet tvåräls.

Andra wiki-sidor

Normalspår
Smalspår
Treräls
Vändslingor

Planera en modelljärnväg

Tryckta referenser

Gert Ekström: "Rätt polaritet i vändslingan." I Allt om Hobby nr 5/1977 (Flera alternativ för ompolning av vändslingor för tvåräls analog).

Kjell Palén: "Svensk modelljärnvägshobby - en resa i tiden." i Folke Westling (red.): Ekensholmsbanan. Bergslagen på spåren. Stockholm: Stockholms Modelljärnvägsklubb 2000.

Rutger Friberg: "Intelligent vändslinga för DCC." i Allt om Hobby nr 2/2001 (Test av olika vändslingemoduler).

Hans Svensson: "Vändslingor och tvåräls?" I Allt om Hobby nr 1/2003 (Olika lösningar för analog tvåräls).

Christer Engström: "Hjulisolering med lim och lövsåg: Exempel Märklins Ub för tvåräls likström." i Christer Engström, Rutger Friberg & Lars Olov Karlsson (red.): Allt om modelltåg 6. Sjätte modelljärnvägsboken. Stockholm: Allt om hobby 2006.

Anders Östlund: "Vändslingeautomatik." i Modelljärnvägsmagasinet nr 2/2009 (Presentation av funktionen hos digitala vändslingemoduler).

Webreferenser

O Scale Info: O Scale 2 Rail History

The Spruce Crafts: 2 Rail vs. 3 Rail O Gauge Model Trains