MTAB godsvagn litt Fammoorr

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Historik

LKAB hade en längre tid sökt en ersättare till Faoo-vagnarna när man valde Kiruna Wagon som leverantör av nya malmvagnar. Från 2005 har över 1000 malmvagnar litt Fammoorr typ 050 levererats till LKAB. Vagnarna lastar över 100 ton med ett axeltryck på 31 ton. Vagnarna går i par två och två, där endast den ena vagnan har styrutrustning för bromsarna. Vagnarna kallas ofta för "F050". Inlednindingvis tillverkades även en självständig vagn, litt Fanoo typ 040.

Huvuddimensioner Fanoo 040

Löb: 10,30 m
Hjulbas: 6,74+1,78 m
Lastgräns C: 60 ton
Lastgräns E: 102 ton
Rymd: 50 m3
Sth: 60 km/h (70 km/h tom)
Broms: tryckluft.
Märkning: -

Bilder

LKAB_F_050_4001_4002_Kra_170927.jpg

F050 I Kiruna 2017. Foto Johan Hellström/Lokman.se.

Littera Fammoorr i modell

Skala H0

 • Roco vagnset
  - Katalognummer 66670.1 set ned två parkopplade LKAB litt Fammoorr (2008).
  - Katalognummer 66670.2 set ned två parkopplade LKAB litt Fammoorr (2009).
  - Katalognummer 66079.1 set ned två parkopplade LKAB litt Fammoorr (2010).
  - Katalognummer 66080.1 set ned två parkopplade LKAB litt Fammoorr (2010).
  - Katalognummer 66132 set ned två parkopplade LKAB litt Fammoorr (2011).
  - Katalognummer 67062 set ned två parkopplade LKAB litt Fammoorr (2013).
  - Katalognummer 67174 set ned två parkopplade LKAB litt Fammoorr (2016).
  - Katalognummer 66079.2 set ned två parkopplade LKAB litt Fammoorr (2020).
  - Katalognummer 66080.2 set ned två parkopplade LKAB litt Fammoorr (2020).

Wiki-sidor om godsvagnar

Sammanställning över Övriga tågoperatörers godsvagnar

Referenser - förebild

Jernbane.net: Fammoorr 050 (MTAB)

Kiruna Wagon: BD - Bottom Dumper

Lokman.se: LKAB Malmtrafik AB

Malmbanan.se: Kiruna Wagon (Data om vagnarna, från Wayback Machine)

Wikipedia: F040/F050

Referenser - modell

Modellrallaren.se: Nya malmvagnar från Roco

Modelltåg.se: LKAB - Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag litt F050 (Rocos vagnar)