Motala Verkstad ånglok typ 114

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Historik

När Norra Östergötlands Järnväg (spårvidd 891 mm) hade behov av större lok för att hantera den ökande godstrafiken, vände sig den nye maskiningenjören Erik S. Halén till Motala Verkstad. Tillsammans konstruerade man en tankloksversion av Västgötabanornas godstågslok typ 14. Drivhjulsdiametern ökades något för att även kunna användas i persontrafik, medan ångpannan minskades något. Som resultat fick NÖJ två tanklok 1920 eller 1921 med goda prestanda för att hantera banans omfattande godstrafik, nr 17 och 18. Loken hade fyra kopplade axlar, Walshaerts slidstyrning, överhettning samt en löpaxel i varje ände. Loken hade AGA gasbelysning vid leverans, som ersattes med turboelektrisk belysning innan 1930.

Gotlands Järnvägar tog emot ytterligare ett lok av samma typ 1939, GJ 8, som var identiskt med NÖJ 17 och 18. GJ 8 sattes framför allt in i de årliga betkampanjerna med sockerbetor till bruket i Roma.

NÖJ beställde ytterligare ett lok av samma grundkonstruktion som levererades 1946, NÖJ 22. Man hade haft problem med hög vattenförbrukning på den båda tidigare loken, varför ångpannan konstruerades om något och vattenförråden utökades.

Bruksbanan Hällefors-Fredriksbergs Järnväg, den sista banan med 802 mm spårvidd, beställde ett lok som i stort sätt var identiskt med NÖJ 22 som levererades 1947. Loket fick nummer HFJ 11. Loket gjorde tjänst på HFJ till 1961.

Samtliga 891 mm-lok kom till SJ mellan 1948 och 1950, och fick littera N4p. F.d. GJ 8 blev kvar på Gotland och användes sista gången i betkampanjen 1953. De f.d. NÖJ-loken användes sista gången i den ordinarie trafiken 1962.

Huvuddimensioner


NÖJ 17-18 NÖJ 22, HFJ 11
Löb (m)
10,45
10,47
Axelavstånd (m)
7,75
7,75
Tjänstevikt (ton)
41,4
41,4-42,0
Axeltryck (ton)
7,0
7,0
Dragkraft (ton)
6,2
6,45
Sth (km/h)
60
60
Broms
Tryckluft Kuntze-Knorr

Axelföljd

1'D1'
Kolförråd (ton)
1,2
1,2
Vattenförråd (m3)
4
5

Bilder

NÖJ 17.jpg

NÖJ 17 efter revision 1946. Källa Digitalt museum JvmKDAJ01744

NÖJ 22.jpg

NÖJ 22 1946. Källa Digitalt museum JvmKBFO00038

HFJ 11.jpg

HFJ 11 i Fredriksberg på 1950-talet. Foto Erik Sundström, Digitalt museum JvmKEAG00171

Typ 114 i modell

Någon modell är inte känd.

Wiki-sidor om lok

Lok
Svenska lok

Tryckta källor - förebild

Per Nilsson: "Np-lok från Motala, del 7. Epilog: Motala Verkstads största 1D1-tanklok, SJ N4p." i Smalspårigt nr 166/2024 (Historik, ritning NÖJ 17 & 18).

Ulf Diehl & Anders Jansson: Smalspåriga dragfordon och rälsbussläp vid Statens Järnvägar. Västra Frölunda: Jernvegsnytt 1967.

AB Motala Verkstad: Lokomotiv (No 3037). Vadstena: Västra Östergötlands Järnvägsförening. Faksimil u.å. (Katalog).

Ove Jansson: "Norra Östergötlands Järnvägar del 3." i Allt om Hobby nr 2/1974 (NÖJ 22, ritning).

Yngve Holmgren: Östgötaånglok spårvidd 891 (2 uppl). Kristianstad: Mf Östra Skånes Järnvägar 1979.