Pocher

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Den italienska guldsmeden Arnaldo Pocher började tillverka MJ-detaljer 1949, inledningsvis i mässing. Han grundade POCHER s.n.c. 1952, som började producera vagnar i mässing. Pocher övergick till cellulosaacetat 1953, och till styrenplast 1957. Bengt Ranert vid Rosengren & Riis i Malmö lyckades 1956 övertyga Pocher om att göra ett antal svenska vagnar i modell, det hann bli ett antal godsvagnar och personvagnar i H0. Från 1963 kunde Pocher inte längre möta efterfrågan, varför Rivarossi gick in som delägare, och 1968 tog Rivarossi över Pocher helt. Vissa av de svenska godsvagnarna ur Pochers produktion kom senare ut som Rivarossi-modeller.

Svenska vagnar från Pocher: C3c, DF5, G, Grf, Gus, He

Referenser

Jan-Erik Heikefelt: Svenska modelltåg skala 1:87. 1941-2001. Huddinge: H-felt förlag 2001.

"Pocher." i Teknik för alla nr 23/1960, s. 21 (Notis om DF5).

Lars-Olof Karlsson: "Svenska Pocherakademin." i Christer Engström, Rutger Friberg & Lars-Olof Karlsson (red.): Allt om Modelltåg 11. Tips för modelljärnvägen. Stockholm: Allt om Hobbys bokförlag 2011 (Förening för Pochersamlare).

Pocher.se: Svenska Modeller (Lista över Pochers svenska modeller).