Pocher

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Den italienska guldsmeden Arnaldo Pocher började tillverka MJ-detaljer 1949, inledningsvis i mässing. 1952 grundade han POCHER s.n.c., som började producera vagnar i mässing. 1953 övergick man till cellulosaacetat, och 1957 till styrenplast. Bengt Ranert vid Rosengren & Riis i Malmö lyckades 1956 övertyga Pocher om att göra ett antal svenska vagnar i modell, det hann bli ett antal godsvagnar och personvagnar. 1963 kunde Pocher inte längre möta efterfrågan, varför Rivarossi gick in som delägare, och 1968 tog Rivarossi över Pocher helt. Vissa av de svenska godsvagnarna ur Pochers produktion kom senare ut som Rivarossi-modeller.

Referenser[redigera]

Jan-Erik Heikefelt: Svenska modelltåg skala 1:87. 1941-2001. Huddinge: H-felt förlag 2001.

Lars-Olof Karlsson: "Svenska Pocherakademin." i Christer Engström, Rutger Friberg & Lars-Olof Karlsson (red.): Allt om Modelltåg 11. Tips för modelljärnvägen. Stockholm: Allt om Hobbys bokförlag 2011. (Förening för Pochersamlare).