SJ godsvagn litt G

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Historik

SJ presenterade 1935 en serie med standardgodsvagnar som hade tryckluftbroms, största tillåtna hastighet 90 km/h och i allmänhet större bärighet än tidigare vagnar. (Övriga standardvagnar var litt O, H och L). Till 1951 byggdes 3146 vagnar littera G för SJ, och 273 för enskilda järnvägar (varav vissa utan broms), bl.a. till BJ, TGOJ, NOJ, SWB och HNJ.

SJ inredde 174 av vagnarna med gaveldörrar och löstagbar inredning för cykeltransport 1941-50, dessa hade littera F6. F6 fick också ång- och elvärme samt elbelysning. Även GDG och SWB hade liknande vagnar. Littera ändrades till Giu 1959 i samband med att vagnarna mest användes för ilgodstransporter utan cykelinredningen. Av dessa återställdes 70 vagnar till vanliga litt G 1966 genom att belysningen togs bort.

Littera för G-vagnar efter UIC-reformen 1967 blev Gbl eller Gbls, vilket 1980 ändrades till Gkklos. Vagnarna gick i allmänhet i trafik till 1980-talet.

Huvuddimensioner

Löb: 12,30 m
Hjulbas: 8,10 m
Lastgräns C: 20,5 ton
Lastlängd: 10,93 m
Lastbredd: 2,74 m
Sidoväggarnas höjd: 2,13 m
Golvyta: 30,0 m2
Rymd: 64 m3
Sth: 90 km/h (vissa vagnar uppgraderade till 100 km/h)
Broms: tryckluft.
Märkning: RIV

Bilder

litt G.jpg

SJ litt G 37005. Källa Samlingsportalen Jvm.KDAF08072

litt Gbls-u.jpg

SJ Gbls-u 21-74-156 6 143-8. Källa Samlingsportalen Jvm.KEAE03124

litt F6.jpg

SJ F6 vid Stockholm C på 1950-talet. Lägg märke till gaveldörren. Källa Samlingsportalen Jvm.KBDB00224

Littera G i modell

Skala H0

 • 1943 presenterade Fa Skandiamodeller en byggsats i trä och kartong av en G-vagn, katalognummer 1 G.
 • 1944 tog Wentzels fram en byggsats i trä och kartong av en G-vagn, katalognummer J 13 M
 • 1948 tog Model-Craft i Malmö fram en litt. G, också denna som byggsats i trä och kartong. Katalognummer By 150
 • 1951 tog TfA Hobbytjänst fram en byggsats till litt G i faner med underrede i mässing.
 • 1958 kom Pocher med en färdigmodell i plast, katalognummer 314 med reklamtryck "Felix" och katalognummer 315 med reklamtryck "Åkerlund & Rausing".
 • 1976 gav Rivarossi ut en G-vagn med reklamtryck "Åkerlund & Rausing", baserad på Pochers verktyg. Katalognummer 2430.
 • 1987 kom UGJ att ge ut en plastbyggsats av litt G.
 • 2002 släppte SMJ en nyproducerad version av UGJ:s G-finka, med diverse förändringar av underredet.
 • NMJ (färdigmodeller i plast)
  - 2011 släpptes två olika Gbls-u i brunt med gavellucka och bromsplattform, katalognummer 604.101 och 604.102.
  - 2011 släpptes en Gbls-u i brunt och svart med gavellucka och bromsplattform samt väderbitning, katalognummer 604.103.
  - 2011 släpptes en G med 1951 års märkning i brunt med gavellucka och bromsplattform, katalognummer 604.104.
  - 2011 släpptes en Giu i brunt med gaveldörrar, övergång och halv bromsplattform, katalognummer 604.201.
  - 2011 släpptes en Gbls-u i brunt med gaveldörrar, övergång och halv bromsplattform, katalognummer 604.202.
  - 2011 släpptes en Gbls-u i brunt med gavellucka och bromsplattform samt dörrar av fiberplattor, katalognummer 604.301.
  - 2011 släpptes en G märkt "ASG" i brunt, ljusgrått och svart med gavellucka och bromsplattform, katalognummer 604.507.
  - 2011 släpptes en G märkt "ASG" i gult, silver och svart med gavellucka och bromsplattform, katalognummer 604.510.
  - 2011 släpptes en BJ G i brunt och ljusgrått med gavellucka och bromsplattform, katalognummer 604.503.
  - 2011 släpptes en HNJ G i brunt och mörkgrått med gavellucka och bromsplattform, katalognummer 604.505.
  - 2011 släpptes en NOJ G i brunt och ljusgrått med gaveldörrar, övergång och halv bromsplattform, katalognummer 604.506.
  - 2011 släpptes en TGOJ G i brunt och mörkgrått med gavellucka och bromsplattform, katalognummer 604.502.
  - 2012 släpptes en TGOJ F6 i brunt och mörkgrått med gaveldörrar, övergång och halv bromsplattform, katalognummer 604.501.
  - 2012 släpptes en G märkt "ASG" i gult, silver och svart med gavellucka och bromsplattform, katalognummer 604.509.
  - 2012 släpptes två olika G märkt "ASG" i mörkblått och ljusgrått med gavellucka och bromsplattform, katalognummer 604.513 och 604.514.
  - 2012 släpptes två olika G märkt "Ramlösa" i vitt, ljusgrått och svart med gavellucka och bromsplattform, katalognummer 604.511 och 604.512.
  - 2012 släpptes två olika G märkt "Solman-Transport" i brunt och svart med gavellucka och bromsplattform, katalognummer 604.515 och 604.516.
  - 2012 släpptes en Gus märkt "Felix" i grönt, vitt, brunt och svart med gavellucka och bromsplattform, katalognummer 604.517.
  - 2012 släpptes en Gus märkt "Findus" i vitt, blått, ljusgrått och svart med gavellucka och bromsplattform, katalognummer 604.518.
  - 2012 släpptes en G märkt "AB Åkerlund & Rausing" i orange, brunt och svart med gavellucka och bromsplattform, katalognummer 604.519.
  - 2012 släpptes en G märkt "Hyllbo" i orange, brunt och svart med gavellucka och bromsplattform, katalognummer 604.520.
  - 2013 släpptes en HNJ G i brunt och mörkgrått med gaveldörrar, övergång och halv bromsplattform, katalognummer 604.504.
  - 2013 släpptes en G märkt "ASG" i brunt, ljusgrått och svart med gavellucka och bromsplattform, katalognummer 604.508.

NMJ litt Gbls.jpg

NMJ:s modell av Gbls-u, katalognummer 604.301

Skala N

MGP har haft en byggsats av en G-vagn i plast med detaljer i etsad metall.

Wiki-sidor om godsvagnar

SJ godsvagnar
Övriga tågoperatörers godsvagnar
GDG (Portalsida om GDG)
SWB (Portalsida om SWB)
TGOJ (Portalsida om TGOJ)

Tryckta referenser - förebild

Erik Sundström: "1935 års standardvagn." i Svenska Godsvagnar Normalspår 1856-1956, Gävle: Trafikverkets museer 2010. s. 70.

"SJ littera G." i Allt om Hobby nr 2/1976 (Ritning).

"SJ littera G." i Allt om Hobby nr 7/1978 (Ritning).

Börje Lundvall (red.): Bergslagernas Järnvägar 1879-1979. Göteborg: Bergslagernas Järnvägssällskap 1979.

Lars Olof Leander: Boken om HNJ. Halmstad-Nässjö Järnvägar 1882-1982. Malmö: Frank Stenvalls Förlag 1984.

Redaktionen: "Stora G-vagnar i Sverige." i järnvägar! nr 1/1986 (Bilder på G, Gru, Gi, Gbls och Gbls-u).

Redaktionen: "G-vagnar i Sverige. Del 2." i järnvägar! nr 4/1986 (Bilder på Gus, F6a, G, Gbls, Gs, Gs-u samt Lgjs).

Lars Ryderberg: "Färgglada vitvagnar." i järnvägar! nr 6/1988 (Bilder på G, Grfu, GHz, Gffoz, Igs, Gus, Grf, Icps, Ibblps, Hr, Hs, Hsu, Ibps med reklamtryck).

Jens Dahlström & Bo Japlin: "Tema: G-vagnar. Reklamvagn för Solman jordgubbstransport." i Modelljärnvägsmagasinet nr 1/2009.

Jens Dahlström & Bo Japlin: "Reklammålade svenska godsvagnar: Åkerlund & Rausing." i Modelljärnvägsmagasinet nr 2/2009.

Jens Dahlström & Bo Japlin: "Reklammålade svenska godsvagnar: Ramlösa." i Modelljärnvägsmagasinet nr 3/2010.

Jens Dahlström & Bo Japlin: "Reklammålade svenska godsvagnar: ASG-varianter." i Modelljärnvägsmagasinet nr 4/2010.

Jens Dahlström & Bo Japlin: "Reklammålade svenska godsvagnar: Felix." i Modelljärnvägsmagasinet nr 5/2010.

Jens Dahlström & Bo Japlin: "Reklammålade svenska godsvagnar: Findus." i Modelljärnvägsmagasinet nr 9/2012.

Jens Dahlström & Bo Japlin: "Reklammålade svenska godsvagnar: FruktNorlin." i Modelljärnvägsmagasinet nr 15/2013.

Jens Dahlström & Bo Japlin: "Reklammålade svenska godsvagnar: Köldvagnen." i Modelljärnvägsmagasinet nr 18/2014 (En ombyggd G-vagn).

Erik Sundström & Christer Fredriksson: TGOJ lok och vagnar. Malmö: Frank Stenvalls förlag 2016.

Tryckta referenser - modell

Jan-Erik Heikefelt: Svenska modelltåg skala 1:87, 1941-2001, Huddinge: H-felt förlag 2001.

Claes Mattison: "Littera G - standardvagn med variationer." i Krister Brandt (red.): Modelltåg 92. Byggtipsblandning. Stockholm: Allt om Hobby 1991. s. 38 (Förebildsdata och variationer med UGJ's byggsats).

Göran Tholin: "G-finkan gör comeback." i Smalspårigt nr 79/2002 (Presentation av SMJ:s G-finka).

Webreferenser

Historiskt.nu: Förteckning över slutna BJ-vagnar

Järnvägshistoriskt forum: Littera F6 (Detaljer om F6-vagnarna).

Livets resa: Internationella godsvagnslittera (Olika generationer av UIC-systemet).

SJ Godsvagnar 1971.

SJ Godsvagnar 1983

Modelltåg.se: SJ - Statens Järnvägar m.fl. litt Gbls-u/G/Giu/F6/Gs/Gus (NMJ:s vagnar)