SJ containrar

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till: navigering, sök

I början på 1970-talet investerade SJ i ISO-containrar som tillhandahölls till SJ:s kunder.

Beskrivning

Följande lastbärare fanns:

  • 20 fot/6 meter torrlastcontainer med sidodörrar.
  • 20 fot/6 meter torrlastcontainer med sidodörrar och utfällbara stödben
  • 20 fot/6 meter växelflak med gavlar och kapell.
  • 40 fot/12 meter växelflak med kapell.

Sidodörrar användes för att kunna lasta och lossa en container medan den stod på en järnvägsvagn.

Inledningsvis fick dessa lastbärare endast användas i inrikes trafik, men den restriktionen avlägsnades så småningom.

Bilder

SJ container sidodörr.jpeg

Container med sidodörrar. Källa Digitalt museum JvmKEAE01484.

SJ container stödben.jpg

Containrar med sidodörrar och stödben 1973. Foto Unvér, Digitalt museum JvmKBDB14564:09.

Växelflak ISO.jpg

20 fot växelflak med gavlar och kapell. Källa Digitalt museum JvmKEAE01500.

Lgjs 745-746.jpg

Ett 40 fots växelflak på Lgjs 20-74-440 4 449-0. Källa Digitalt museum JvmKEAE03418

Modeller

Skala H0

  • Wiking har haft SJ-märkta containrar i modell. Dessa hade dock släta sidor i stället för korrugerade, katalognummer 0526 02.

Wiking Volvo F89.jpg

Wikings Volvo F89 lastad med SJ-container. Foto Jan Frelin

Referenser

Statens Järnvägar: Fakta om SJ enhetslast. Ett särtryck ur SJ frakthandbok. Författaren 1974 (Beskriver containertrafiken samt andra standardiserade lastbärare)

Statens Järnvägar: SJ Frakthandbok. Stockholm: författaren 1980.