SJ ellok litt Oc

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Historik

Två ellok litt Oc levererades i maj 1920 från AEG med tillverkningsnummer 2081 och 2082. Loken hade strömavtagare PKB vid leverans. Konstruktionen byggde på litt EG för preussiska statsbanorna. Inledningsvis hade man stora problem med driften av loken, och det tog ett par år innan de började användas regelbundet. Loken var grå med svarta dekorlinjer vid leveransen, de ommålades båda till brunt i mitten av 30-talet. Från början stationerades bägge loken i Kiruna där de användes för växling fram till 1930-talet, varefter de flyttades till Luleå. Nr 40 slutade sina dagar i Luleå, men nr 41 hann användas mellan Alingsås och Göteborg och i Åmål innan den togs ur trafik.

  • Nr 40 slopades oktober 1943, efter brand 26 mars 1943 i Luleå, och skrotades 1944 i Vislanda.
  • Nr 41 slopades november 1957, och skrotades 1958 i Åmål.

Huvuddimensioner

Löb: 12,77 m
Hjulbas: 6,30 m
Tjänstevikt: 68 ton
Axeltryck: 17,3 ton
Effekt: 740 kW
Sth: 59 km/h
Broms: tryckluft
Axelföljd: B'B'

Bilder

SJ Oc 40.jpg

SJ litt Oc nr 40 1924. Källa Digitalt museum JvmKAGD00014

Litt Oc i modell

Skala H0

Wiki-sidor om lok

Lok
Svenska lok

Tryckta referenser - förebild

Tore Nordin, Lennart Wretman & Ove Grundstedt: Svenska ellok. En bok om det svenska ellokets historia (SJK 67). Stockholm: Svenska Järnvägsklubben 1998.

"Electric Locomotive Type Oc." i Skarvjärnet nr 2/1966 (Ritning).

René Sjöstrand: "De första malmloken, Sveriges första riktiga elektrolok." i Skarvjärnet nr 4/1966/67 (Historik).

"Litt Oc 40-41." i järnvägar! nr 2/1982 (Ritning).

Jens Dahlström & René Sjöstrand: "Ett ellok sett från ovan." i Krister Brandt (red.): Modelltåg -98. Projekt. Stockholm: Allt om Hobby 1997 (Om strömavtagare och övriga detaljer på ett elloks tak).

Rutger Friberg: "Spåren efter litt Oc - del 1." i Allt om Hobby nr 4/1999 (Inkl. ritning).

René Sjöstrand: "De tidiga elektriska malmtågsloken." i Folke Westling (red.): Ekensholmsbanan. Bergslagen på spåren. Stockholm: Stockholms Modelljärnvägsklubb 2000, s. 80.

Tryckta referenser - modell

Jan-Erik Heikefelt: Svenska modelltåg skala 1:87. 1941-2001. Huddinge: H-felt förlag 2001.

Rutger Friberg: "Spåren efter litt Oc - del 2." i Allt om Hobby nr 5/1999 (Bygge med Modellproduktions korg och Roco-underrede).

Tobias Lind: "Jag byggde littera Oc." i Modelljärnvägsmagasinet nr 22/2015 (Med korg från Modellproduktion).

Lars Sjölund: "SJ littera Oc nummer 40 i H0." i Modelljärnvägsmagasinet nr 52/2023.

Webreferenser

Historiskt.nu: Malmbanan, Sverige & Norges Järnväg, Ofotbanen

Svenska lok: Oc