SJ godsvagn litt Lgns

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Historik

Fr.o.m. slutet på 1980-talet började SJ bygga containervagnar littera Lgns, förberedda för 22,5 tons axeltryck.

Typ 881 byggdes om från Gbs typ 611, totalt byggdes 200 vagnar mellan slutet av 1980-talet och början av 1990-talet. Vagnarna hade fällbara containertappar. Vagnarna finns kvar hos Green Cargo.

Typ 882 byggdes om genom att förlänga sexton typ 881 för att ingå i "Dalkullan" för Hemköp, där längre växelflak behövde hanteras. Dalkullan gick mellan 1998 och 2001, därefter har vagnarna inordnats i den vanliga containervagnspoolen. Vagnarna finns kvar hos Green Cargo.

Typ 930 byggdes om från Kbps och Os-vagnar från mitten av 1990-talet för att gå i fliståg för Korsnäs räkning. Inledningsvis togs en särskild fliscontainer fram gemensamt av Korsnäs och SJ, numera används Innofreight-containrar. Vagnarna har fasta fästen för 2 6-meters containrar. Vagnarna går alltjämt i trafik hos Green Cargo, endast för Korsnäs räkning.

Huvuddimensioner


Typ 881
Typ 882
Typ 930
Löb (m)
16,02
16,96
13,86
Hjulbas (m)
10,00
10,00
9,00
Lastgräns C (ton)
28,5
28,0
30,0
Lastgräns D (ton)
33,5
33,0
35,0
Lastlängd (m)
14,78
15,72
12,62
Last
1 A
1 C
2 C
1*7,15
2*7,15
1 A
1 C
2 C
1*12,5
1*7,15; 7,45; 7,82
2*7,15; 7,45; 7,82
2 C
Sth (km/h)
100
100
100
Broms
tryckluft
tryckluft
tryckluft
Märkning
-
-
-

Lastkoder enligt SJ: ISO-containrar A 40 fot/12 m, B 30 fot/9 m, C 20 fot/6 m. Växelflak CEN 7,15; 7,45; 7,82; 12,5

Bilder

Lgns 881.jpg

SJ Lgns typ 881, bl.a. 42-74-443 5078-4, runt 1990. Källa Digitalt museum JvmKEAE01881

Lgns 930.png

SJ Lgns typ 930, lastad med de äldre fliscontainrarna. Källa SJ/IMS87

Littera Lgns i modell

Någon modell av dessa vagnar är inte känd.

Wiki-sidor om godsvagnar

Sammanställning över SJ godsvagnar, GC godsvagnar
Intermodal trafik

Referenser

Green Cargo: Lgns

Green Cargo: Lgns för 2 X 20' (Typ 930).

IMS87: GC/SJ Lgns 881

IMS87: GC/SJ Lgns 882

IMS87: GC/SJ Lgns 930

SJ godsvagnar 1991

SJ Godsvagnar