SJ godsvagn litt Ore

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Historik[redigera]

Mellan 1962 och 1979 levererades 6634 öppna vagnar med sidolämmar och stolpar i pressad plåt. De vagnar som levererats inledningsvis fick lämmar i svetsad stålkonstruktion (1044 vagnar), medan de som levererats fr.o.m. 1965 (5590 vagnar) fick högre lämmar i durkplåt. Littera var inledningsvis Ore för bägge typerna, men efter UIC-reformen 1967 fick vagnarna med svetsade lämmar littera Kbs medan de med plåtlämmar fick littera Os. Vagnarna av typ Os byggdes i några varianter:

  • De som byggdes på 1960-talet (typ 64, 65, 661, 663, 68, 682) fick en gavel med krön likt äldre O-vagnar och hjulbas 8,00 m samt spännstag av 50 mm rundstång monterade med bult i fästen som är insvetsade i konsoler mellan inre och yttre rambalk och vilande mot separata spännstagstöttor. Dessutom hade vagnarna relativt väl synliga anordningar för helt mekaniskt reglerad lastutvägning av bromskraften. Mellan de olika sextiotalstyperna finns de smärre skillnader, som också ger 0,5 tons skillnad i lastgräns.
  • De som byggdes på 1970-talet (typ 711, 731, 751) fick raka gavlar och hjulbas 9,00 m samt hade i stället spännstag inklusive spännstagstöttor av L-profil 100*100 insvetsade på inre långbalkens insida. På dessa vagnar övergick man till utvägningsventiler med pneumatisk överföring till lastbromsautomaten som medför att föregående generations hävarmar och dragstänger ersatts av en ca 1100 mm lång och väl synlig utvägningsbalans med kort länkage till en ventil på inre långbalkens utsida. Mellan de olika sjuttiotalstyperna finns det smärre skillnader, som synas i enskilda detaljer.

TGOJ skaffade också Ore/Os-vagnar, 50 styck Ore med höga gavlar (typ 659) 1966 och 159 styck med låga gavlar (Os typ 730) 1973. Dessutom levererade KVAB 10 vagnar litt Os till NBJ.

På sextiotalet byggdes vissa Kbs om till Klps, senare Lgs, för containertrafik mm. Andra blir tjänstevagnar hos olika verkstäder.

SJ Kbs gick i trafik inpå 1990-talet. Litt Os finns fortfarande i GC vagnkatalog i ett mindre antal. Varianten litt Os-x har kortare stolpar och används främst för skrottransporter. Många avvecklade Ore-vagnar har använts för ombyggnad till andra typer.

Huvuddimensioner[redigera]


Kbs
Os hög gavel
Os låg gavel
Löb (m)
13,86
13,86
13,86
Hjulbas (m)
8,00
8,00
9,00
Lastgräns C (ton)
27,5
27,0 el. 27,5
26,5
Lastlängd (m)
12,50
12,62
12,62
Lastbredd (m)
2,77
2,86
2,86
Sidolämmarnas höjd (m)
0,45
0,80
0,80
Gavlarnas höjd (m)
0,45
1,12
0,90
Golvyta (m2)
34,6
36,0
36,0
Rymd (m3)
-
38,5
38,5
Sth (km/h)
100
100
100
Broms
tryckluft
tryckluft
tryckluft
Märkning
RIV
RIV
RIV

litt Ore.jpg

SJ Ore 90915. Lastning i Värtan. Källa Samlingsportalen Jvm.KBDB09891

litt Os UIC.jpg

SJ Os med raka gavlar. Källa Samlingsportalen Jvm.KEAE01199

Littera Ore i Modell[redigera]

Skala H0[redigera]

  • 1987 levererade Märklin en vagn märkt Os (men mer lik en Kbs) och lastad med en Landrover, katalognummer 4722.
  • NMJ har littera Os i produktion, katalognummer som börjar med 601. För närvarande finns fem varianter.

NMJ litt Os.jpg

NMJ litt Os

Länkar[redigera]

Sammanställning över SJ godsvagnar, GC godsvagnar, privata järnvägsoperatörers godsvagnar

Referenser[redigera]

Lars Olov Karlsson och Carl-Axel Alrenius: Statens Järnvägar 125 år. Örebro: Gullers International AB 1981.
Erik Sundström & Christer Fredriksson: TGOJ lok och vagnar. Malmö: Frank Stenvalls förlag 2016.
Jan-Erik Heikefelt: Svenska modelltåg skala 1:87, 1941-2001, Huddinge: H-felt förlag 2001.
Lars Ryderberg: "SJ flakvagn litt Kbs som H0-modell." i järnvägar! nr 3/1985 (Kitbash från en Roco-vagn)
SJ Godsvagnar 1971
SJ Godsvagnar 1983
SJ Godsvagnar 1991
SJ Godsvagnar
GC litt Os
Modelltåg.se: SJ - Statens Järnvägar m.fl. litt Os
Diskussion på Svenskt MJ-forum