SJ godsvagn litt Lgs

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Historik

Fr.o.m. början på 1970-talet började SJ bygga containervagnar littera Lgs. Med några undantag var vagnarna ombyggda av äldre godsvagnar, och såg därför ganska olika ut trots liknande mått och prestanda. På denna sida behandlas samtliga dessa vagnar byggda av SJ med undantag av Lgs typ 731.

Typ 722 tillkom genom att bygga om godsvagnar litt Gs. Dessa kan ha byggts om antingen direkt, eller genom att utrusta Os-w typ 722 med containerutrustning. Vagnarna hade sexton spårplattor för containerfästen. Det tycks ha funnits vagnar både med och utan golv. Vagnarna tillkom under 1970- eller 1980-talet, och gick trafik till ca 2000. Typ 722 användes främst i trafik med systemtåg mellan containerterminaler. Vagnar utan golv koncentrerades inledningsvis till trafiken mellan Göteborg och Årstaterminalen.

Typ 723 tillkom genom att bygga om godsvagnar litt Om. Dessa kan ha byggts om antingen direkt, eller genom att utrusta Os-w typ 723 med containerutrustning. Vagnarna hade tio spårplattor för containerfästen. Dessa vagnar hade golv. Det har funnits minst 40 vagnar av denna typ. Vagnarna tillkom under 1970-talet, och gick i trafik till ca 2000. Typ 723 användes främst i trafik med systemtåg mellan containerterminaler.

Typ 741 tillkom genom att bygga om godsvagnar litt Kps/S1. Vagnarna hade spårplattor och styrvinklar för containerfästen, fyra enkla och två dubbla uppfällbara. Det tycks ha funnits vagnar både med och utan golv, varianten utan golv kan eventuellt heta typ 742. Det har funnits minst 40 vagnar av denna typ. Vagnarna tillkom under 1970-talet, och gick i trafik till ca 2000. Inledningsvis användes vagnarna i systemtåg mellan containerterminaler, för att senare användas för all typ av containertrafik.

Ett antal Os-w typ 701 byggdes om till containervagnar utan golv, med okänt typnummer. Vagnarna hade tio styrplattor för containerfästen. Vagnarna började byggas om före 1984 och gick i trafik till ca 2000.

Typ 752 levererades 1977 som 50 nybyggda containervagnar. Vagnarna var långa nog att också lasta 7,15 m växelflak typ C. Vagnarna hade åtta fasta containerfästen från början, men har senare fått tolv eller sexton fällbara fästen. Vagnarna går fortfarande i trafik hos Green Cargo som Lgns typ 752. Vagnarna användes inledningsvis med SJ's egna 7,15 m växelflak, för att senare överföras till den allmänna poolen av containervagnar.

Typ 841 tillkom genom att bygga om godsvagnar litt Gs. Minst 100 vagnar byggdes om under andra halvan av 1980-talet. Vagnarna hade 12 fällbara containertappar. Vagnarna gick i trafik till ca 2000. Typ 841 användes främst i trafik mellan containerterminaler.

Huvuddimensioner


Typ 722
Typ 723
Typ 741
ex. Os-w
Typ 752
Typ 841
Löb (m)
13,86
13,92
13,86
13,86
15,90
13,90
Hjulbas (m)
8,37
8,62
7,50
7,50
10,0
9,80
Lastgräns C (ton)
28,5
28,5
29,5
28,5
28,5
30,5
Lastgräns D (ton)
-
-
-
-
33,5
-
Lastlängd (m)
-
-
12,62
12,62
14,66 12,62
Last
1 A
1 B
1 C
2 C
1 35'
1 A
1 C
2 C
1 A
1 B
1 C
2 C
1 35'
1 A
1 C
2 C
2 C
2*7,15
1 A
1 C
2 C
Sth (km/h)
100
100
100
100
100
100
Broms
tryckluft
tryckluft
tryckluft
tryckluft
tryckluft
tryckluft
Märkning
RIV
RIV
RIV
RIV
-
-

Lastkoder enligt SJ: ISO-containrar A 40 fot/12 m, B 30 fot/9 m, C 20 fot/6 m. Växelflak CEN 7,15. SeaLand-containrar 35 fot

Bilder

Lgs 722.jpg

SJ Lgs 21 74 441 5213-6 runt 1980, typ 722. Notera golv och stolpfästen samt gavlar och gavelstolpar. Källa Digitalt museum JvmKEAE01174

SJ Lgs 722 lastad.jpg

SJ Lgs 21 74 441 5233-4 runt 1980, typ 722. Lasten är två SJ containrar. Källa Digitalt museum JvmKEAE01118.

Lgs 741.jpg

SJ Lgs typ 741 med golv. Källa Digitalt museum JvmKEAE00076

Lgs 841.jpg

SJ Lgs 42-74-442 6 219-5, typ 841. Källa Digitalt museum JvmKEAE02594

Littera Lgs i modell

Skala Z

  • Freudenreich Feinwerktechnik släppte en Lgs typ 741 2013.

Wiki-sidor om godsvagnar

Sammanställning över SJ godsvagnar
Intermodal trafik

Referenser

"Nytt svenskt i Z." i Modelljärnvägsmagasinet nr 12/2013 (Om Lgs typ 741 från Freudenreich).

Green Cargo: Lgns

IMS87: GC/SJ Lgns 752

IMS87: SJ Lgs 722 – trägolv/Os-w 722 c-variant

IMS87: SJ Lgs 722 utan golv

IMS87: SJ Lgs 723

IMS87: SJ Lgs 741/742

IMS87: SJ Lgs ? (omb Os-w 701)

IMS87: SJ Lgs 841

SJ Godsvagnar 1983

SJ godsvagnar 1991

SJ Godsvagnar