SJ godsvagn litt Ibr

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Historik

Strax före krigsutbrottet 1939 köpte SJ 150 och GDG 114 boggivagnar av amerikansk gondolatyp. Vagnarna var tillverkade i Belgien och egentligen avsedda för Kina, men kom aldrig att levereras dit. GDG köpte ytterligare 75 vagnar 1948. Vagnarna byggdes om med europeiska koppel och buffertar innan de togs i trafik. Vagnarna var i huvudsak lika förutom att vissa hade sidoluckor utmed hela sidan. De användes inledningsvis mest för vedtransporter och fick då en överbyggnad med glesa plankor. SJ gav vagnarna littera Ibr, GDG littera Ib.

Under andra världskriget fanns planer på att bygga om 50 vagnar till luftvärnsvagnar med två stycken 20 mm luftvärnsautomatkanon m/40, som dock aldrig verkställdes.

Senare användes vissa vagnar för oljetransporter och fick då en cistern monterad. Från 1950 gick många av vagnarna med koks från Gävle (och Stockholms gasverk) till Domnarvet, de fick då en överbyggnad med täta plankor. Littera efter UIC-reformen 1967 blev Eamo, Vagnarna gick kvar i trafik till 1981 då masugnarna i Domnaarvet stängdes.

Huvuddimensioner (ordinarie/tillbyggd)

Löb: 12,71 m
Avstånd boggicentrum: 8,30 m
Lastgräns C: 51,0 ton
Lastlängd: 11,50 m
Lastbredd: 2,86 m
Väggarnas höjd: 1,37 m
Golvyta: 32,9 m2
Rymd: 45/74 m3
Sth: 70 km/h
Broms: tryckluft
Märkning: RIV/ej RIV

Bilder

litt Ibr.jpg

SJ Ibr 102116 1942 med gles överbyggnad för ved. Källa Samlingsportalen Jvm.KDAF08085

litt Ibr koks.jpg

SJ Ibr 102160 med sidoluckor och tät överbyggnad för kokstrafik. Källa Samlingsportalen Jvm.KBDB06552

Littera Ibr i modell

Skala H0

  • 1944 levererade Fa Skandia-Modeller en byggsats i trä och kartong av en litt. Ibr, katalognummer 6 G
  • 1986 släppte UGJ en plastbyggsats av litt Eamo/Ibr, både med och utan sidoluckor. Modellen inkluderade tät överbyggnad för kokslast.

SJ Ibr lvkv

Modell av Ibr med med luftvärnskanoner. Foto Ola Ahlström

Wiki-sidor om godsvagnar

Sammanställning över SJ godsvagnar
GDG (Portalsida om GDG)

Tryckta referenser

Erik Sundström: "Kinesvagnarna litt Ibr/Eamo." i järnvägar! nr 4-5/1988 (Ritning och beskrivning).

GDG: Öppna godsvagnar. i Förteckning över rullande material. Författaren 1939-1946.

E Bertil Persson: "Kineserna erövrar Luleå - 100-talet kulier bär koks till Borlänge." i Tåg nr 8/1978.

Erik Sundström: "Boggivagnar med plåtsidor" i Svenska Godsvagnar Normalspår 1856-1956. Gävle: Trafikverkets museer 2010, s. 146-147.

Jan-Erik Heikefelt: Svenska modelltåg skala 1:87. 1941-2001. Huddinge: H-felt förlag 2001.

Webreferenser

Järnvägshistoriskt forum: Kinesvagnarna (Ritning mm.)

Järnvägshistoriskt forum: SJ anskaffning av kinesvagnarna litt Ibr (Originaldokument från uppköpet av kinesvagnarna).

Särtryck 637