SJ godsvagn litt Mb

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Historik[redigera]

Efter flera misslyckade försök att få fram boggivagnar för trafiken på malmbanan beställde SJ 120 och LKAB 110 vagnar av litt Mb 1965. Även dessa vagnar hade inledningsvis omfattande barnsjukdomar, så man valde att inte gå vidare med denna konstruktion. Vid övergången till UIC-littera 1967 fick dessa vagnar litt. Uad, senare ändrat till Faoo.

För att skapa en bättre lösning gjordes en omfattande omkonstruktion av Uad-typen 1967, som bland annat omfattade ny boggier och flera förenklingar. Vagnarnas korgar är lösa, och vilar endast med tyngdkraft på chassit. En ny korg för pellets utvecklades dessutom till dessa vagnar 1970 (pellets har lägre densitet än malmslig). Vagnarna gavs littera Uad för vagnar med korg för malmslig (med förstärkningsbalkar på utsidan) och Uadp för vagnar med pellets-korgen (med slät utsida). Littera har senare ändrats till Faoo och Faoo-x (utan att vagnarna märktes om). Efter misslyckade försök med malmvagnar från en sydafrikansk leverantör, beställdes en ny serie Uadp-vagnar 2005 i väntan på malmvagnar som klarar av ett axeltryck på 30 ton.

Uad och Uadp är byggda för ett största axeltryck på 25,2 ton, och fick fullt lastade gå bara mellan Kiruna och Narvik.

1993 tog LKAB över malmtrafiken från SJ genom järnvägsoperatören MTAB (numera LKAB Malmtrafik), vagnarna hade redan innan dess registrerats som LKAB privatvagnar hos SJ.

Huvuddimensioner (Uad/Uadp)[redigera]

Löb: 8,40 m
Avstånd boggicentra: 5,20 m
Lastgräns C: 80 ton
Rymd: 34/40 m3
Sth: 50 km/h (60 km/h tom)
Broms: tryckluft (malmtågsbroms).
Märkning: -

SJ_Mb_106759.jpg
SJ Mb 106759
SJ_Uadp.jpg
Uadp-vagnar i Kiruna

Littera Mb/Uadp i modell[redigera]

Skala H0[redigera]

  • UGJ släppte modeller av Uadp år 2000, både i leveransskick och med påbyggnad för ökad volym. Dessa har senare sålts av Lokstallet.
  • Roco har gett ut Uad och Uadp-vagnar i modell, i flera serier mellan 2002 och 2018.

Länkar[redigera]

Sammanställning över SJ godsvagnar, privata järnvägsoperatörers godsvagnar

Referenser[redigera]

Karin Rosander m.fl. (red.): Järnvägen 150 år, Stockholm: Informationsförlaget 2005.
Jan-Erik Heikefelt: Svenska modelltåg skala 1:87, 1941-2001, Huddinge: H-felt förlag 2001.
Ola Bengtsson: "Rocos svenska malmvagnar - målning och malmlaster." i Modelljärnvägsmagasinet nr 10/2012. (Uppgradering av Uad/Uadp).
Historiskt.nu: Malmbanan Luleå - Riksgränsen (- Narvik)
SJ Godsvagnar 1971
SJ Godsvagnar 1983
Wikipedia: LKAB Malmtrafik
Modelltåg.se: SJ - Statens Järnvägar/LKAB litt Uad(h) & Uad(p) (Förteckning över alla Roco-varianter).