Skala TT

Från Svensk MJ-Wiki
(Omdirigerad från TT)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

TT (förkortning av engelskans Table Top) innebär normalspår i skala 1:120 och spårvidd 12 mm, tvåräls likström. Skala TT är standardiserad av Morop och NMRA.

Inledning

Skalan utvecklades ursprungligen i USA, men har där blivit utkonkurrerad av den mindre N-skalan. Därefter blev Tyskland och Centraleuropa de största marknaderna, och detta avspeglas tydligt i utbudet. Skalan benämns ofta i de länder där den är populär som ”den gyllene medelvägen”, det vill säga ett utmärkt mellanting mellan H0 och N.

Det finns också en brittisk version av TT, som kallas 3 mm (vilket innebär att 3 mm i modell = 1 fot på förebilden). På samma sätt som övriga brittiska skalor (00, N) har man ökat skalan i relation till spårvidden, så att brittisk TT är 1:101,6, vanligen med 12 mm spårvidd. Hornby, Peco och Heljan har dock lanserat kontinental TT i 1:120 som en ny skala för den brittiska marknaden 2022, med ett spårsystem och några byggnader från Peco, ett diesellok från Heljan och startsatser från Hornby

I TT används enbart tvåräls.

På senare år har tre standarder för smalspår i TT etablerats: TTm, TTe och TTf, vilket står för meterspår (med 9 mm spårvidd), smalspår (med 6,5 mm spårvidd) och feldbahn (med 4,5 mm spårvidd).

TT-skalan upplever f.n. ett uppsving på kontinenten. I Sverige har den dock alltid varit en marginell företeelse.

Tillverkare

TT_skala_005.jpg

Ånglok från BTTB med personvagn från Tillig.

De främsta tillverkarna har traditionellt varit Zeuke/BTTB i DDR och Rokal i Västtyskland, men inget av dessa märken finns numera kvar. Rokal startade med TT på 50-talet men gick efter ett par årtionden i konkurs. Zeuke startade också sin tillverkning på slutet av 50-talet, men blev på 60-talet förstatligat under det nya namnet Berliner-TT-Bahnen VEB. Under de första två årtiondena höll modellerna en relativt hög nivå både detaljmässigt och funktionsmässigt jämfört med västliga tillverkare, men därefter avstannade utvecklingen, och efter 1970 utkom i stort sett inga nya modeller. Produktionen ökade dock markant, eftersom export av billiga modelltåg var ett sätt att få in västvaluta (andra exportprodukter till Väst var bland annat cykeldelar och grammofonskivor).

Efter Östblockets fall köptes BTTB upp av Tillig, och skalan har därefter upplevt en renässans. Modellerna från Tillig har förbättrats avsevärt jämfört med tidigare, likväl som att sortimentet breddats. Produkterna håller numera mycket god kvalitet.

Ett antal andra större tillverkare har börjat tillverka TT, till exempel Roco och Piko. Vidare finns det en uppsjö mindre tillverkare som producerar modeller i TT med hög kvalitet, till exempel Kühn, Loco, PMT och TT-model. Flera större tillbehörsproducenter, som Noch, Auhagen, Faller etc. tillverkar numera också i TT. Roco köpte hela TT-sortimentet från Kühn 2023, och har därmed blivit den näst största aktören på TT-marknaden.

Brittisk TT (3 mm, 1:101,6) introducerades av Triang 1957. Triang gav upp TT 1964 efter att N-skalan hade lanserats, och sedan dess har det inte funnits någon storserieproduktion på den brittiska marknaden, däremot finns det fortfarande en del byggsatser och en förening som främjar skalan. Hornby och Peco lanserade en återstart av TT 2022, nu med ”riktig” TT i 1:120.

Utbud

På grund av att skalan överlevde främst i Östblocket, är det också där de flesta användare återfinns idag. Detta avspeglar sig naturligtvis också i utbudet. Det finns en uppsjö av tyska, österrikiska, tjeckiska, slovakiska, ungerska och polska modeller, emedan modeller från andra länder är relativt ovanliga. BTTB tillverkade under 80-talet en startsats för den svenska marknaden, med ommålade östtyska personvagnar, ett Rc-lok som var ett ommålad tjeckoslovakiskt ellok, och ett ommålat östtyskt diesellok. Ett par svenska godsvagnar tillverkades också, och kan fortfarande hittas begagnade. Tillig har senare tillverkat en svensk kylvagn märkt ”Milda”, och Roco har en godsvagn märkt ”green cargo” i sitt sortiment. Det finns även ett par danska modeller, främst dieselloket My, som dök upp i många olika versioner från Zeuke och BTTB och nu finns i en helt ny variant från Tillig, samt ett antal godsvagnar.

Herpa producerar vägfordon i skala TT med tyngdpunkt på "öststatsfordon". Preiser har en del figurer. Spår för TT finns från Tillig och numera även Peco. Auhagen, Faller och Vollmer tillverkar plastbyggsatser av byggnader.

År 2021 släppte 3 mm society en serie lokmodeller för brittisk TT med 3D-printade korgar och underreden i metall.

TT_skala_006.jpg

Äldre spårtyp, "U-profil", Zeuke/BTTBTT_skala_004.jpg

Spår, "profilgleis", Tillig.

Moduler

FREMO har en relativt livaktig grupp för TT, som kör efter en egen norm.

Wiki-sidor

Skalor för normalspår
Tvåräls

Tryckta referenser - allmänt

Jürgen-Karl Boldt: "Funderingar kring en TT-anläggning." i Allt om Hobby nr 1/1971 (Uddevalla MJ-klubb).

Jan Jangö: "UMJK - från TT till 0." i Allt om Hobby nr 6/1979 (Planer på ny 0-bana).

LOK: "TT lever." i Allt om Hobby nr 4/1985, s. 44 (Bröderna Jonsson importerar BTTB och Krueger).

Jürgen Boldt: "Järnväg - ett sätt att berika livet." i Allt om Hobby nr 5/1986 (Ch. Småröd i Uddevalla).

Arne Jacobsson: "TT-nyheter från Häggum." i Krister Brandt (red.): Modelltåg -93. Nya byggtips. Stockholm: Allt om Hobbys bokförlag 1992 (TT-bana med svensk förebild).

Rutger Friberg: "Nürnberg 1994. Arnolds största nyhet är i TT." i Allt om Hobby nr 2/1994, s. 10 (TT-modeller under eget namn).

Rutger Friberg: "Nürnberg 1994. Senaste nytt från TT är Tillig." i Allt om Hobby nr 2/1994, s. 10 (Tillig lanserar TT-sortiment efter övertagandet av Berliner-TT-Bahnen).

Freddy Stenbom: "Chateau Småröd hotas av E6." i Allt om Hobby nr 1/1999 (Jürgen-Karl Boldts livsverk).

RAF: "Tillig lyfter fram TT. " i Allt om Hobby nr 2/1999, s. 15.

Lars Olov Karlsson: "LOK om modellbilar." i Allt om Hobby nr 2/2000, s. 53 (Sortiment av vägfordon i TT från Tillig).

RAF: "JATT gör allt i TT." i Allt om Hobby nr 3/2000, s. 14 (Tyska tillverkaren JATT).

Rutger Friberg: "Rutger Friberg tar pulsen på Tåg-Nürnberg. Ljust och luftigt i MJ-hobbyns vårsalong." i Allt om Hobby nr 2/2001 (Tillig har köpt TT-produkterna från JATT och Roco).

Rutger Friberg: "Gubbar i skala N och TT." i Allt om Hobby nr 6/2007, s. 22 (Notis).

Markus Öbrink: "Den glömda skalan. TT kommer igen." i Modelljärnvägsmagasinet nr 3/2010.

"TT från Peco." i Allt om Hobby nr 3/2022, s. 15 (Pecos nya satsning på den brittiska marknaden).

"TT från Heljan" i Allt om Hobby nr 4/2022, s. 21 (Heljans bud i 1:120 för den brittiska marknaden).

"TT växer" i Allt om Hobby nr 5/2022, s. 16 (Fler släpp från Hornby i TT).

"Kühn+Roco." i Allt om Hobby nr 5/2023, s. 24 (Om Rocos köp av Kühns TT-sortiment)

"Peco." i Modelljärnvägsmagasinet nr 52/2023, s. 10 (Räls för 12 mm/TT med brittisk förebild).

Joakim Sannagård: "Volvo 240 i N och TT." i Allt om Hobby nr 6/2023 (Recension av 3D-printad byggsats och färdigmodell från RailNScale).

"Detaljerat i 3D." i Allt om Hobby nr 2/2024, s. 61 (Vägfordonbyggsatser från polska Nanofaktura).

Tryckta referenser - rullande materiel

Lars Olov Karlsson: "Nytt i TT och 0." i Allt om Hobby nr 5/1997, s. 39 (Nyheter från Tillig).

"Nya TT-modeller." i Allt om Hobby nr 3/1998, s. 70 (Nyheter från Tillig).

"La Motta i TT." i Modelljärnvägsmagasinet nr 11/2012 (HCTOR litt 142 från Piko).

Markus Öbrink: "Skandinaviskt i TT." i Modelljärnvägsmagasinet nr 12/2013.

Markus Öbrink: "Nynäs tankvagn i TT. Svensk nyhet från Tillig." i Modelljärnvägsmagasinet nr 18/2014 (Recension).

Markus Öbrink: "Svenska tåg i TT." i Modelljärnvägsmagasinet nr 33/2018 (Genomgång av svenska modeller från Tillig).

Per-Åke Jansson: "T-bana Gröna linjen i TT - inspiration från Stockholms 1950-60-tal." i Modelljärnvägsmagasinet nr 42/2020 (TTm).

Markus Öbrink: "Snabbtitt: Hornby TT:120." i Modelljärnvägsmagasinet nr 52/2023 (Recension av Hornbys första tågsats i 1:120).

"Class 66 I 1:120." i Allt om Hobby nr 2/2024, s. 17 (Från Hornby).

Webreferenser

3 mm Society (Brittiska 3mm-förbundet).

Heljan.co.uk: No Compromises – British outline 1:120 TT is here!

Kuehn (Tillverkare).

Peco-uk.com: TT:120

Tillig (Tillverkare).

Tri-ang TT (Triangs sortiment av brittisk TT).

World of Railways: 3mm Society Highlights new Locomotives (Ny serie lok i 3 mm skala).