Epoker

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Epoker för modelljärvägar används för att strukturera järnvägshistoria för modelljärnvägsbruk. Epoker kan användas till få en översiktlig bild av vilka järnvägsfordon, och vilka märkningar, som passar tillsammans. På kontinenten har det länge funnits ett sådant system, fastställt av Morop. Detta system utgår från en allmän epokindelning: NEM 800. Sedan finns det specifika epokindelningar för flera av Morops medlemsländer:


På svensk MJ-wiki har vi producerat ett förslag till svenska järnvägsepoker.