Landskap

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Denna sida behandlar bygge av landskap för modelljärnvägar.

Inledning

Bygger man i trädgården eller med begränsad ambition behövs inget landskap på modelljärnvägen, men för de flesta tillämpningar inomhus brukar ett modellandskap användas för att komplettera tågmodellerna. Metoder för landskapsbygge har utvecklats ganska mycket genom åren, p.g.a. produktutveckling både i MJ-branschen och på andra håll, främst byggbranschen.

Här behandlas översiktligt momenten i landskapsbygge, och de tekniker som brukar användas i varje moment diskuteras kortfattat.

En grund för allt landskapsbygge är att iaktta verkligheten. Titta på bilder eller gå ut i landskapet och observera själv. En kamera kan också vara ett bra stöd för observation - man kommer ihåg mindre än vad man tror.

Scenery.jpg

Vy från en Australiensisk anläggning i skala 0n30. Foto John Catsoulis

Bakgrunder

I många fall blir banan intressantare om det finns en bakgrund bakom landskapet, som hjälper en betraktare att kunna föreställa sig ett verkligt landskap. Bakgrunder kan användas både på fasta och rörliga anläggningar, men kan vara svåra anpassa till moduler.

Ska man använda en bakgrund är det oftast enklast att bygga den först, innan det övriga landskapet byggs.

Det finns två huvudsakliga alternativ för att få till en bakgrund, att använda en bild eller att måla själv. MJ-branschen tillhandahåller sedan länge färdiga bakgrunder, men att måla en själv behöver inte vara så svårt. En bakgrund behöver inte ha särskilt mycket detaljer, utan behöver bara antyda att landskapet inte tar slut. Bakgrunden ska helst inte dra uppmärksamhet från modellerna.

Referenser

Frykmo.se: Bakgrunder (Målning av bakgrunder)

model-railroad-infoguy.com: How To Create A Backdrop On Your Model Railroad (Bakgrundstips).

Youtube: Tips for Painting Backdrops for Model Railroads (Grundläggande målning av bakgrunder).

Artiklar ur MJ-pressen finns här.

Grovlandskap

Med grovlandskap menas i detta fall landskapets grundläggande form. Traditionellt har man byggt upp landskapet som ett skal på ett nät med papier-maché eller gips. De senaste åren har det blivit allt vanligare att bygga landskapsformerna av tät cellplast, oftast markisolering. För portabla anläggningar blir det ofta skador på gipslandskap eftersom det är sprött och tungt.

Referenser

Frykmo.se: Bergslagsmodulen (Landskapsbygge med styrofoamplattor/markisolering).

Model Railroader: Tips for building plaster cloth model railroad scenery (Landskapsyta med gipsbindor)

Svenskt MJ-forum: Metoder för att bygga landskap av markisolering

Svenskt MJ-forum: Val av cellplastkvalitet till landskap

Trefoten: Så bygger vi - Landskap och träd (Landskapsbygge med gipsbindor).

Youtube: Starting Scenery: Bases - anything but basic? (Olika alternativ för grovlandskap).

Artiklar ur MJ-pressen finns här.

Berg i dagen

I svenskt landskap är berg i dagen vanligt förekommande. Det finns flera metoder för synligt berg i modell, de vanligaste i dag är gipsgjutningar eller att karva berget direkt i markskivorna.

Referenser

Frykmo.se: Tillverkning av bergsytor (Berg av styrofoamskiva/markisolering)

Model Railroader: How to cast plaster rocks for model railroad scenery (Gjutning av berg i gips)

Svenskt MJ-forum: Att måla berg (Målning av berg i gips)

Youtube: How to paint realistic Rocks for your HO Model Railroad Layout - Tutorial - Part 2 (Målning av berg i gips)

Artiklar ur MJ-pressen finns här.

Markyta

Förr var det vanligt att göra landskapsytor av färgat sågspån och hårt friserade gräsmattor med starka färger. Uno Milton använde gräsytor av egenfärgat teddy-tyg som fått rätt stort genomslag i Sverige. Så småningom lanserade Woodland Scenics riven skumplast i olika grovlekar (kallad "turf") och en mer dämpad färgskala. De senaste 15-20 åren har flera tillverkare av landskapsmateriel lanserat material med en större variation av textur och färg som medger ett mera realistiskt landskap. Elektrostatiskt gräs är numera ganska vanligt.

Som alltid gäller det att observera verkligheten, olika markytor har olika karaktär.

Referenser

Frykmo.se: Grönytor av "fuskpäls" eller teddytyg

Frykmo.se: Grönytor med strömaterial (Landskapsyta med strömaterial från Woodland Scenics).

Svenskt MJ-forum: Grass Master (Hur man använder elektrostatiskt gräs med Nochs Grassmaster).

Youtube: Starting Scenery - Essential Earth (Kathy Millatt om att använda kakelfog som jord).

Youtube: Starting Scenery - Gorgeous Grass (Kathy Millatt om elektrostatiskt gräs).

Artiklar ur MJ-pressen finns här.

Vatten

Vattenytor gör ofta landskapet intressantare men kan vara en utmaning att få till. Många tekniker har lanserats genom åren, men inget har blivit riktigt dominant. Ibland referenserna redovisas flera olika tekniker.

Här hittar du mer om hamnar och sjöfart.

Referenser

Frykmo.se: Vatten. I sjöar, åar och slussar (Stilla vatten med klarlack)

Frykmo.se: Vatten och forsar (Forsande vatten med Woodland Scenics produkter).

Svenskt MJ-forum: Vatten i landskapet (Vatten med epoxiharts).

Svenskt MJ-forum: Vatten på ett enkelt sätt (Vatten med klarlack).

Artiklar ur MJ-pressen finns här.

Vägar och preparerade ytor

Runt en järnvägsstation finns i regel både vägar och plana ytor för parkering och uppställning. Dessa görs ofta på ungefär samma sätt. Till grusvägar och grusade ytor behöver man ofta vara försiktig så att texturen inte blir för grov. Asfalt finns som färdigt material, men kan ofta bli bättre om det målas direkt på en slät yta. En stensatt väg kräver oftast en yta med relief.

Referenser

The Spruce Crafts: How to Make Paved Roads and Scenery for Your Model Trains (Asfalterade vägar och hårdgjorda ytor i gips).

Svenskt MJ-forum: Grusväg (Olika tekniker för grusvägar).

Youtube: How to Make a Road in HO Scale - Crawford Scenery Episode 3 (Asfalterad väg)

Youtube: How to Model Tarmac Roads (Asfalt av gummimatta).

Youtube: Starting Scenery: Realistic Roads (Liten grusväg).

Artiklar ur MJ-pressen finns här.

Detaljer

Det finns många detaljer som hjälper till att göra landskapet levande. Det växer blommor och buskar på många håll. Runt järnvägen finns i regel någon form av stängsel. Staket markerar också andra ägogränser. Längs banan gick åtminstone förr telegraf- och telefontrådar. På en bangård och längs med vägar i tätorter finns belysning. Landskapet är fullt av detaljer, många av mänskligt ursprung. Hur många man väljer att ta med är en smaksak, men detaljer kan hjälpa till med att sätta scenen och epoken för en åskådare. Vägfordon kan också betraktas som detaljer i landskapet.

Detaljerna kan vara lättare att få dit innan träden placerats ut.

Massor av detaljer finns att köpa i MJ-handeln, och det kan vara en egen hobby i hobbyn att hitta flera detaljer.

Referenser

Frykmo.se: En liten jordkällare till banvaktsstugan (Jordkällare i skala N, av markisolering).

Frykmo.se: Mur- och stenarbeten (Skulptera murar direkt i markisolering).

Järnvägshistoriskt forum: Brandtunnor (För släckning längs banan).

One:87: Klassisk svensk gatubelysning ("Byhatt" i H0).

WinterZone (Tillverkare av svenska detaljer i flera skalor).

Youtube: One Of The Best and Most Detailed Model Railroad Layouts in the World 4K UHD (En detaljerad anläggning i G-skala)

Artiklar ur MJ-pressen finns här (detaljer) och här (buskar och växter).

Figurer

En viktig detalj är förstås figurer, så att landskapet är befolkat. Tyska Preiser dominerar marknaden i de flesta skalor, men det finns många alternativ.

Referenser

Laurie Green: Figure painting

Modelu: Finescale figures (3D-prinade figurer I valfri skala).

Mötesspåret: Måla gubbar (Figurmålning).

Youtube: Painting model figures (Målning av figurer i N-skala)

Youtube: Painting the small figures - Detailed guide DIY

Artiklar ur MJ-pressen finns här.

Träd

Hälften av Sveriges yta är täckt med skog. Dessutom växer rätt mycket träd utanför skogsomådena. MJ-branschen har sedan länge tillhandahållit träd i modell, men de äldre varianterna var mycket små och liknade inte riktiga träd i någon större utsträckning. Det finns därför många tekniker för att göra träd själv, dessa består oftast antingen av material från naturen eller metallskelett av olika slag. Träd tillverkade av naturliga materiel har en tendens att torka och bli rätt ömtåliga med tiden. Numera finns den bra modellträd att köpa, men dessa blir istället ganska dyra.

Om det känns som det behövs för många träd på banan kan man alltid överväga ett kalhygge.

En trädkväll på MMJK

Träd byggda enligt vridmetoden (MMJK). Se Håkan Nilssons artiklar och video från VMJF. Foto: Ola Ahlström

Referenser

Frykmo.se: Skogsbruk med hjälp av Spireablommor (Träd av Spirea).

Frykmo.se: Träddungar (Träddungar med träd från Woodland Scenics).

Hokey.nu: Lövträd

Hokey.nu: Tallar.

Model Railroad Infoguy: Using Pine Tree Kits By Woodland Scenics. (Träd från Woodland Scenics byggsataer).

Mötesspåret: Fakta om trädhöjder - gran, tall m.m. (Statistik på höjden av svenska barrträd).

Svenskt MJ-forum: Att göra träd (Träd enligt metalltrådsmetod av Jan Gissberg)

Youtube: Amazing Tall Forest Pine Trees – Model Railroad Scenery (Detaljerade granar med stammar i balsaträ).

Youtube: How to make cheap eBay Trees look Good (Kathy Millatt om hur man fixar till billiga träd från nätet).

Youtube: Making Trees using Plastic Armatures from Woodland Scenics

Youtube: Pine tree in 58 sec EASY - Detailed guide DIY (Tallar av Spirea).

Youtube: Terrific Trees using Woodland Scenics Armatures (It is possible!) – Model Scenery Tutorial (Eukalyptus-träd från Woodland Scenics platsstammar).

Youtube: VMJF Tutorial_Pine 2017 part1 (Granar enligt vridmetod med hästtagelgrenar).

Youtube: VMJF Tutorial Pine 2017 part2 (Granar enligt vridmetod med koppatrådgrenar).

Artiklar ur MJ-pressen finns här.

Lim för landskapsbygge

För landskapsbygge behöver man limma en hel del. Vanligt vitlim fungerar ofta. Det används med fördel utspätt för att limma strömaterial och ballast t.ex. Woodland Scenics har både Scenic Cement och Scenic Glue, som är olika varianter av vitlim av god kvalitet.

För att fästa markisoleringsskivor (som ofta används för landskapets grundformer) behövs andra limsorter, bygglim fungerar i regel utmärkt.

Andra wiki-sidor om anläggningsbygge

Artiklar om landskapsbygge
Planering
Markisolering
Ramverk
Moduler
Rangerspel
El på modelljärnvägen
Spår
Banunderbyggnad
Signaler
Hus till modelljärnvägen
Bilar till modelljärnvägen
Industrier i modell
Hamnar och sjöfart
Landskapsyta med sågspån

Tillbaka till nybörjarguiden

Referenser

Frykmo.se: Byggtips - stommar, landskap, spårläggning, detaljer m.m. m.m. (Landskapstips och en del annat från Olle Frykmo)

Hokey.nu: Att bygga landskap - hur jag gör (Kortfattad beskrivning av landskapsbygge från Håkan Grundstedt).

nmra.org: Beginners Guide Part 6: Scenery

Svenskt MJ-forum: Naturlikt landskapande (Jan Gissberg om landskapsbygge).

Youtube: Starting Scenery: Basic Tools and Materials - What's in my tool box? (Grundläggande verktyg för landskapsbygge).

Böcker om landskapsbygge

Jan Gissberg: Naturlikt landskapande. Kaunas: Hobbypress förlag 2024 (Behandlar det mesta om svenskt landskap med modern material).

Barry Norman: Landscape Modelling. Didcot: Wild Swan Publications 1986 (Detaljerat bygge av landskap med förebild i engelsk landsbygd).

Dave Frary: How to Build Realistic Model Railroad Scenery (Third Edition). Kalmbach Publishing 2005 (Grundbok i landskapsbygge som behandlar de flesta momenten).

Artiklar i MJ-pressen

Artiklar om landskapsbygge i MJ-pressen redovisas på en egen sida.