GDG ellok litt O

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Historik

När GDG elektrifierades valde man att utveckla ett särskilt godstågslok som fick littera O. Resultatet blev ett boggilok med 2-axliga boggier, utvecklat av ASEA. De mekaniska delarna var byggda av Nohab, Vagn- & Maskinfabriken i Falun och Motala Verkstad. Mellan 1939 och 1945 levererades 21 lok i tre delserier. Loken tilldelades BJ (femton lok) och GDJ (sex lok). Kraften överfördes med tasslagerupphängda motorer vid varje axel. Loket var utfört med en hytt i varje ände, likt GDG:s D-lok lutade övre delen av hytten något bakåt. Boggier och underredet var helsvetsade. Loken i serie ett hade nitad korg i aluminium (för att minimera vikten), serie två och tre hade svetsad korg i stål. Vid leveransen var strömavtagarna av typ PKB. Loken levererades i ett färgschema i orange och vinrött, med mörkgrått tak och ljusgrått underrede, som behölls till förstatligandet.

Efter att GDG förstatligats 1948 fick loken littera Bk, och målades om i vanlig SJ-röd samma år. Boggierna byttes till nya med större sandförråd 1954-1967, och de ursprungliga strömavtagarna byttes ut mot MK2, och efter 1967 ytterligare en gång till typ BBCK. Loken var placerade i Göteborg till 1954 då de flyttades till Gävle för att återkomma till Göteborg 1967. Fram till 1972 användes de främst på f.d. GDG Göteborg-Falun-Gävle, samt Göteborg-Uddevalla och Uddevalla-Öxnered fr.o.m. 1967. Efter 1972 begränsades insatserna på f.d. GDG till Göteborg-Ställdalen. Tre lok slopades p.g.a. haverier under driftstiden, övriga lok slopades mellan 1971 och 1975. Ett av driftsloken målades om i den ursprungliga GDG-färgsättningen 1972, och gick kvar trafik i det skicket innan det överfördes till Järnvägsmuseum 1974.

Huvuddimensioner O (serie 1/serie 2 & 3)

Löb: 12,70 m
Hjulbas: 8,80 m
Tjänstevikt: 70,8/73,2 ton
Axeltryck: 17,7/18,3 ton
Effekt: 1840 kW
Sth: 80 km/h
Broms: tryckluft
Axelföljd: Bo'Bo'

Bilder

BJ O 210

BJ O 210, leveransfoto i Falun 1939, med strömavtagare typ PKB. Källa Samlingsportalen Jvm.KAFP00075

SJ Bk 732

SJ Bk 732 och Hg 767 med sydgående godståg utanför Nygård den 12 juni 1969, Bk 732 med strömavtagare typ BBCK. Foto: Bengt Boman, Samlingsportalen Jvm.KDAJ08838

SJ Bk 732

SJ Bk 732 målat som GDG-lok med extratåg vid Granstanda, på fd Gävle - Dala Jvg, den 15 oktober 1972, nu åter med strömavtagare typ MK2. Foto: Lennart Nilsson, Samlingsportalen Jvm.KDAJ04533

Litt O i modell

Skala H0

2001 släppte SWB ett O-lok, som levererades som både byggsats och färdigbyggd och i både BJ- och SJ-utförande. Katalognummer 160-8001 (nitad korg), 160-8201 (svetsad korg). Korgen är UGJ Ds-korg som byggs om. Denna byggsats finns idag hos Byggsvenskt/Dekaler & Etsat. Byggsvenskt har också en etsad byggsats till en svetsad version.

Wiki-sidor om lok

Lok
Svenska lok
GDG (Portalsida om GDG)

Tryckta referenser - förebild

Börje Lundvall: GDG ellok litt O (SJK 17). Stockholm: Svenska Järnvägsklubben 1976 (Inklusive ritning).

René Sjöstrand: "Elektrifieringen av Trafikförvaltningen Göteborg-Dalarne-Gävles huvudlinjer. Del II. De elektriska lokomotiven." i Tåg nr 5/1969 (Beskrivning och ritning).

Börje Lundvall (red.): Bergslagernas Järnvägar 1879-1979. Göteborg: Bergslagernas Järnvägssällskap 1979.

Bengt Dahlberg: "SJ ellok litt Bk (fd BJ litt O)." i järnvägar! nr 2/1985 (Beskrivning och ritning).

Jens Dahlström & René Sjöstrand: "Ett ellok sett från ovan." i Krister Brandt (red.): Modelltåg -98. Projekt. Stockholm: Allt om Hobby 1997 (Om strömavtagare och övriga detaljer på ett elloks tak).

Tore Nordin, Lennart Wretman & Ove Grundstedt: Svenska ellok. En bok om det svenska ellokets historia (SJK 67). Stockholm: Svenska Järnvägsklubben 1998.

Tryckta referenser - modell

Jan-Erik Heikefelt: Svenska modelltåg skala 1:87, 1941-2001. Huddinge: H-felt förlag 2001.

Hans Ryderwall: "BJ:s O-maskin." i Krister Brandt (red.): Modelltåg -94. Stort & smått. Stockholm: Allt om Hobby 1993 (Konvertering av UGJ-korg på Roco-underrede).

Webreferenser - förebild

Järnväg.net: Bk

MRW: BJ O-lok

Svenska lok: Bk

Webreferenser - modell

Mötesspåret: Bygge av Bk-lok

Yumpu: Byggsvenskt byggsatser