NKlJ

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Denna sida utgör portal för material med koppling till NKlJ.

Lok

Bana & trafik

Trafiken under epok IIIa
Trafiken under epok IIIb
Trafiken under epok IVa
Trafiken under epok IVb

Andra wiki-sidor

Svensk modelljärnväg
Smalspår

Tryckta referenser - förebild, allmänt

René Sjöstrand: "Nordmark-Klarälvens Järnvägar - landets största 'bruksbana'." i Tåg nr 4/1971 (Beskrivning och ritning AEG-loket).

Thomas Eriksson: "NKlJ smalspårsbana i takt med tiden." i Allt om Hobby nr 7/1971.

Lars T. Stenson: "Edebäck - ett dåtida centrum i Klarälvsdalen." i Smalspårigt nr 90/2005 (Bildreportage).

Lars T. Stenson: "Sjögränd - en järnvägsknut i Klarälvdalen." i Smalspårigt nr 92/2005 (Beskrivning).

Lars T. Stenson: "Skymnäs(boden) - en kortlivad ändstation." i Smalspårigt nr 93/2005.

Lars T. Stenson: "Kolhusen i Hagfors - äntligen framme." i Smalspårigt nr 94/2006.

Lars T. Stenson "Taberg - Nordmarksberg - Hagfors - NKlJ:s första sträcka." i Smalspårigt nr 100/2007.

Lars T. Stenson: "Vidare mot Karlstad och Skoghall. NKlJ mellan 1890 och 1930." i Smalspårigt nr 102/2008.

Lars T. Stenson: "NKlJ från höjdpunkt till nedläggning." i Smalspårigt nr 103/2008.

Lars T. Stenson: "Posthanteringen vid NKlJ." i Smalspårigt nr 120/2012.

Lars Olov Karlsson: "Nordmark-Klarälvens Järnvägs sista tid." i Smalspårigt nr 143/2018 (Bildreportage).

Tryckta referenser - förebild, dragfordon

Lars T. Stenson: "NKlJ rälsbussar och släp tillverakde av Hilding Carlson." i Smalspårigt nr 121/2012 (Beskrivning och förteckning).

Tryckta referenser - förebild, personvagnar

"Kombinerad 2dra och 3dje klass bogievagn." i Skarvjärnet nr 1/1967 (NKlJ litt. BCo nr 9 kupévagn med sidodörrar, ritning).

Lars Torsner: "NKlJ Co 26." i Smalspårigt nr 24/1984 (Ritning).

"NKlJ BCo-vagnar nr 09 - 010." i Smalspårigt nr 27/1985 (Vagn med sidodörrar, ritning).

Lars T. Stenson: "NKlJ 09 och 010 och andra nyanskaffningar på 1890-talet." i Smalspårigt nr 88/2004 (Ritning personvagnar).

Lars T. Stenson: "Om NKlJ personvagnar BCo 27 och Co 28." i Smalspårigt nr 104/2008.

Lars T. Stenson: "Om NKlJ:s personvagnar C 19-22." i Smalspårigt nr 107/2009.

Lars T. Stenson: "NKlJ F 1023, en sent ombyggd vagn." i Smalspårigt nr 115/2011.

Lars T. Stenson: "NKlJ:s äldsta personvagnar." i Smalspårigt nr 116/2011 (Litt C kupévagn, ritning).

Lars T. Stenson: "Posthanteringen vid NKlJ." i Smalspårigt nr 120/2012.

Lars Olov Karlsson: "LOK:s irrfärder, NKlJ." i Smalspårigt nr 124/2013 (Bilder på personvagnar och godsvagnar).

Tryckta referenser - förebild, godsvagnar

"Karlstad-Munkfors järnväg." i Smalspårigt nr 9/1980 (NN-vagn med broms, ritning).

"Kolskrov till litt Nn vagnar." i Smalspårigt nr 13/1981 (Sannolinkt NKlJ, ritning).

"NKlJ Gq." i Smalspårigt nr 13/1981 (Ombyggd från Nn-vagn, ritning).

Erik Sundström: "Lite historik. Äldre överföringsvagnar. Del 2." i Smalspårigt nr 17/1982 (Överföringsvagnar, ritning på UHB Qo 0491-0500).

"Mer NKlJ." i Smalspårigt nr 23/1984 (NKlJ tankvagnar Q+ 20001-20006, ritning).

Peter Löf: "Ny smalspårig godsvagnstyp på NKlJ (Q37K)." i Smalspårigt nr 44/1990 (Kortade överföringsvagnar för överföring av boggivagnar, ritning).

Lars T. Stenson: "NKlJ I-vagnar i verklighet och modell." i Smalspårigt nr 85/2003 (I-vagn utan broms från Kockums, ritning).

Lars T. Stenson: "Ritning på Nn utan broms från Kristinehamns Makniska Verkstad jan -05." i Smalspårigt nr 86/2004.

Lars T. Stenson: "Ritning på Nn nr 1301-1353, även kallad 'femstaking'." i Smalspårigt nr 86/2004.

Lars T. Stenson: "Om NKlJ:s öppna godsvagnar anskaffade efter år 1955 - särskilt Op och Qp." i Smalspårigt nr 105/2008.

Lars T. Stenson: "NKlJ:s malmvagnar." i Smalspårigt nr 110/2010.

Lars T. Stenson: "NKlJ:s träkolsvagnar." i Smalspårigt nr 112/2010 (Ritning NKlJ Lo 502).

Lars T. Stenson: "NKlJ kalkvagnar." i Smalspårigt nr 113/2010.

Lars T. Stenson: "NKlJ kylvagnar." i Smalspårigt nr 121/2012, s. 7.

Lars Olov Karlsson: "LOKs irrfärder, NKlJ." i Smalspårigt nr 124/2013 (Bilder på personvagnar och godsvagnar).

Tryckta referenser - modell

Raymond Hedman: "Vagnsbygge i 0:an." i Smalspårigt nr 9/1980 (Scratchbygge av NKlJ NN-vagnar i 0n3).
Raymond Hedman: "Vagnsbygge i 0:an. Del 2." i Smalspårigt nr 10/1980.
Raymond Hedman: "Vagnsbygge i 0:an. Del 3." i Smalspårigt nr 13/1981.

Conny Magnusson: "Gruvbana i källaren." i Smalspårigt nr 25/1984 (Nils-Erik Linds bana med förebild från NKlJ).

Thomas Helin: "Konsten att bygga en förslagsvagn. Hur en SJ littt B4 blev en UHB (NKlJ) litt BCo." i Smalspårigt nr 27/1985 (Konvertering av Liliput-vagn).

Lars T. Stenson: "NKlJ-modeller." i Krister Brandt (red.): Modelltåg -94. Stort och smått. Stockholm: Allt om Hobby 1993.

Nils-Erik Lind: "Med NKlJ som förebild." i Krister Brandt (red.): Modelltåg -95. Exempelsamling. Stockholm: Allt om Hobby 1994 (Anläggningsreportage).

Lars T. Stenson: "NKlJ Co26 och hur jag byggde den i H0." i Smalspårigt nr 81/2002 (Scratchbygge).

Lars T. Stenson: "NKlJ I-vagnar i verkligheten och modell." i Smalspårigt nr 85/2003 (Beskrivning, ritning och scratchbygge).

Lars T. Stenson: "NKlJ littera NN i verkligheten och som H0 smalspårsmoodell." i Smalspårigt nr 86/2004 (Beskrivning, ritning, bygge).

Lars T. Stenson: "NKlJ täckta godsvagnar vid Järnvägs- och industrimuséet i Hagfors." i Smalspårigt nr 87/2004 (Beskrivning, kort om bygge).
Lars T. Stenson: "NKlJ täckta godsvagnar. Del 2." i Smalspårigt nr 89/2004.

Lars T. Stenson: "NKlJ Fo 152 - och hur jag byggde den." i Smalspårigt nr 99/2007 (Scratchbygge).

Lars T. Stenson: "Om NKlJ:s personvagnar C 19 - 22." i Smalspårigt nr 107/2009 (Bakgrund och scratchbygge).

Tomas Jansson: "NKlJ litt G. En etsarnybörjares vedermödor. Del 1." i Smalspårigt nr 109/2009 (Egen etsproduktion av godsfinka).
Tomas Jansson: "NKlJ litt G. En etsarnybörjares vedermödor. Del 2." i Smalspårigt nr 110/2010.

Magnus Carlson: "NKlJ ASJ-lok från Dekaler & Etsat." i Smalspårigt nr 118/2012 (Recension).

Webreferenser

Historiskt.nu: NKlJ

Järnväg.net: NKlJ Asea (Om ASJ-loken, bilder)

Stig Lundin.se: NKlJ ånglok (Förteckning).

Värmländsk industrihistoria: Järnvägsnätet NKlJ

Wikipedia: Nordmark–Klarälvens Järnvägar

Smalspårsfrämjandets forum: Fredag! NKlJ:s vagnar (Modellbyggen).