GSG ånglok litt H3

Från Svensk MJ-Wiki
(Omdirigerad från SJ ånglok litt A7)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Historik

GSG H3

Fr.o.m. 1910 började de samarbetande banorna inom Trafikförvaltningen Göteborg-Stockholm-Gävle (GSG) anskaffa ett nytt snälltågslok av tenwheeler-typ, som gavs gemensamt littera H3. Loktypen hade förhållandevis lågt axeltryck, överhettning, öppen hytt, och två invändiga cylindrar med slidstyrning av typ Walschaert eller Deeley. Sammanlagt byggdes 32 lok åt BJ, SWB, GDJ, SDJ (som alla ingick i GSG) och även åt HHJ. Dimensioner och utförande varierade något mellan de olika bolagen. SWB försåg senare sina lok med sluten hytt (1931-36) och stora rökskärmar (1941-44). BJ sålde ett lok till SNJ 1944 där det blev nr 11. Loket skrotades 1960.

De första loken kom till SJ i och med förstatligandet av HHJ 1942 och deras fyra lok fick littera A4. När SWB's lok övertogs 1945 gavs deras åtta H3 SJ littera A6, 1947 fick även loken från HHJ detta littera. 1948 övertogs ytterligare nitton lok med GDG-banorna, som också de fick littera A6. Några lok byggdes om av SJ med sluten hytt och spetsiga sotskåpsluckor. Tre lok fick en större ombyggnad med höga gångbord, ny hytt och rökskärmar typ Witte 1953-54. A6-loken hade sin sista tjänstgöring i Dalarna 1963 och slopades 1973.

DJ H3

DJ skaffade tre H3-lok 1914-17 valde man en något större ångpanna samt att förse loken med vindklyvarhytt och spetsig sotskåpslucka. Ett lok såldes till HNJ och fick littera P7. Detta lok blev det första att förstatligas 1945. De övriga kom till SJ 1948. De före detta DJ-loken fick littera A7. Två av loken försågs med rökskärmar typ Witte av SJ. Lokens sista tjänstgöring blev på f.d. HNJ och de avställdes i slutet av 1950-talet och slopades 1970.

OKB H

När OKB skulle köpa nya snälltågslok utgick man från H3-typen, men man ville ha samma ångpanna och löpboggier som sina A-lok. Loken fick dessutom höga gångbord och sluten hytt. Två lok med detta utförande levererades 1928 och fick littera H. Sammantaget fick OKB's H-lok ett från övriga H3 högst avvikande utseende. Loken övertogs av SJ 1933 och fick littera OKa, 1942 ändrat till A3. Loken var genom sin höjd begränsade i sitt användningsområde och de tjänstgjorde på Bohusbanan, i Dalarna och i Småland. De avställdes i början på 1960-talet och slopades 1970.

KJ/SäNJ H4

Kalmarbanorna skaffade två nya snälltågslok 1930 varvid man utgick från OKB's H-lok, men man försåg loken med en något mindre ångpanna och en något annorlunda tender. Loken fick littera H4 på Kalmarbanorna. När SJ övertog loken 1942 fick de först littera A4, vilket ändrades till A5 1943. Loken tjänstgjorde till 1962, först på hembanan och den sista tiden i Dalarna, och slopades 1970.

Huvuddimensioner H3

Löb: 17,41 m
Hjulbas (lok och tender): 14,1 m
Tjänstevikt: 56,8-59,6+34,8-36,9 ton
Axeltryck: 12,1 ton
Dragkraft: 7,5 Mp
Sth: 90 km/h
Broms: vakuum. Tryckluft Kunze-Knorr fr.o.m. 1920-talet
Axelföljd: 2'C-3
Kolförråd: 4,7-5,9 ton
Vattenförråd: 13,8-14,5 m3

Bilder

SJ A6 1793.jpg

SJ A6 1793 i Kalmar 1956. Källa Digitalt museum JvmKDAJ08492

SJ_A6_1690.jpg
SJ A6 1690 i Falun, f.d. SWB H3 59. Källa Samlingsportalen Jvm.KDAJ04004
SJ_A7_1749.jpg
SJ A7 1749, f.d. DJ H3 9, i Halmstad 1949. Källa Samlingsportalen Jvm.KBIA02557
SJ_A3_1510.jpg
SJ A3 1510, f.d. OKB, i Kalmar 1950. Foto Henrik Snell, Samlingsportalen Jvm.KBIA04558
SJ_A5_1545.jpg
SJ A5 1545, f.d. KJ 17. Källa Samlingsportalen Jvm.KDAJ08329

Litt H3 i modell

Skala H0

 • 1980 släppte Cewe import en byggsats av en litt. H3/SJ A6 i samarbete med Intermodell, avsedd för ett underrede från Liliput.
 • 1989 släppte Metallo HB/Emtepe en byggsats i etsad mässing av OKB H 24 & 25/SJ A3 1509 & 1510, katalognummer EM 3 B
 • SMJ etsade byggsatser med färdiga underreden
  - BJ litt H3 (2007)
  - SWB litt H3 (2007)
  - GDJ litt H3 (2007)
  - HHJ litt H3 (2007)
  - DJ litt H3 (2011).

SMJ A6

SMJ:s A6. Foto Ola Ahlström

SMJ A7

SMJ:s A7. Foto Ola Ahlström

Wiki-sidor om lok

Lok
Svenska lok
GDG (Portalsida om GDG)
HNJ (Portalsida om HNJ)
SWB (Portalsida om SWB)

Tryckta referenser - förebild

Ulf Diehl, Ulf Fjeld & Lennart Nilsson: Normalspåriga ånglok vid Statens Järnvägar (SJK 13). Växjö: Svenska Järnvägsklubben 1973.

GDG: "Lokomotiv och motorvagnar." i Förteckning över rullande materiel. Författaren 1939-1946.

Ulf Diehl: "De moderniserade H3 ångloken." i Tåg nr 7/1968 (Om loken till OKB och Kalmarbanorna, ritning).

Göran Rönn: "Bergslagens skönheter." i Allt om Hobby nr 3/1969 (Om H3, H3s, N3 och M3s).

Hans Eriksson: "Snälltågsloken av H3-typ (SJ A6)." i Tåg nr 3/1970.

Rune Ekegren, Leif Dahl & Erik Sundström: Historik över den rullande materielen vid Stockholm-Westerås-Bergslagens Jernvägar (SJK 8). Stockholm: Svenska Järnvägsklubben 1971 (Beskrivning och ritning).

Börje Lundvall (red.): Bergslagernas Järnvägar 1879-1979. Göteborg: Bergslagernas Järnvägssällskap 1979.

Lars Olof Leander: Boken om HNJ. Halmstad-Nässjö Järnvägar 1882-1982. Malmö: Frank Stenvalls Förlag 1984.

Bengt Dahlberg: "H3-or från Motala och Falun." i järnvägar! nr 1/1985 (Beskrivning och ritning på BJ:s och GDJ:s versioner).

Ulf Fjeld: "SJ A7 1804." i Modelljärnvägsmagasinet nr 42/2020 (Utrdrag ur artikel i Tåg nr 2/1975).

Tryckta referenser - modell

Jan-Erik Heikefelt: Svenska modelltåg skala 1:87. 1941-2001. Huddinge: H-felt förlag 2001.

Leif Dahl: "Allt om hobby synar. Intermodels A6 i H0." i Allt om Hobby nr 4/1980 (Snabbtitt på modellen från Cewe Import/Intermodell).

Leif Dahl: "Allt om hobby synar. Litt A från Intermodel." i Allt om Hobby nr 4/1981 (Recension av modellen från Cewe Import/Intermodell).

Leif Dahl: "Fint persontågslok i H0." i Allt om Hobby nr 8/1987 (Förhandsavisering av Emtepes modell).

Leif Dahl: "Allt om hobby synar. A3 1509-10 OKB nu här i H0!" i Allt om Hobby nr 8/1989 (Recension av A3-byggsatsen från Metallo HB/Emtepe).

Leif Dahl: "Innercylindrat möte." i Christer Engström, Rutger Friberg & Lars-Olof Karlsson (red.): Allt om Modelltåg 5. Femte modelljärnvägsboken. Stockholm: Allt om Hobbys bokförlag 2005 (Scratchbyggda A6 och A3 från Emtepe).

Redaktionen: "Ångloksbyggsats från SMJ/Dekaler & Etsat." i Smalspårigt nr 96/2006, s. 18 (Notis om SMJ H3).

Bengt Nylén: "Bygge av SJ A6 1543 (HHJ 21)." i Smalspårigt nr 109/2009 (Bygge av SMJ:s byggsats).

"SJ A7 i 1:87." i Allt om Hobby nr 1/2010, s. 14 (Notis).

Claes Mattisson: "En variant av H3-loket." i Smalspårigt nr 116/2011 (Bygge av SMJ:s byggsats som BJ 60).

Anders Linde: "Svenska lokmodeller: H3-A6 och H3s-A8." i Modelljärnvägsmagasinet nr 17/2014 (Beskrivning och modellbilder).

Christer Kedström: "Dalslands Järnväg litt H3 nr 9." i Smalspårigt nr 133/2015 (Bygge av SMJ:s byggsats till ett DJ-lok).

Martin Göth: "'Krösaångloket' nr 51 - bygge av SJ A7 1749." i Smalspårigt nr 148/2019 (Bygge av SMJ:s byggsats till ett A7-lok).

Bengt Nylén: "Mitt byggprojekt: SJ A7 1804." i Modelljärnvägsmagasinet nr 42/2020 (Byggartikel av A7 med sluten hytt).

Webreferenser

Järnvägshistoriskt forum: A5-loken (Ritning på A5).

Järnvägshistoriskt forum: Røyskjermer på littera A5 (Bilder).

Svenska lok: A3

Svenska lok: A5

Svenska lok: A6

Svenska lok: A7

Svenska lok: Ostkustbanan - OKB

Hokey.nu: Ånglok litt A6 från SMJ (Byggbilder).