SJ ellok litt Rb

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Historik

För att börja studera en möjlig ersättare till D-loken beställde SJ sex lok littera Rb för prov och försök. Rb delades in i Rb1, Rb2 och Rb3 (två lok vardera) med delvis olika konstruktionslösningar. Rb1 fick likströmsmotorer och likriktare, medan övriga Rb hade konventionella växelströmsmotorer. ASEA levererade Rb1 i samarbete med ASJ och Kockums. Rb2 levererades av Nohab och Rb3 av Motala Verkstad, bägge dessa fick elektrisk utrusning av ASEA. Samtliga Rb var utrustade med strömavtagare typ LLXJE 135. Loken var multippelkörbara, Rb1 endast med Rb1 och Rb2 och Rb3 med varandra. Utförande på boggier och detaljer varierade en del mellan serierna. Loken målades orange med dekor i vitt, blågrått tak, mörkgrå korgunderkant samt grå boggier. Rb1 1001 byggdes om med tyristorstyrning 1965 som en testbädd inför införandet av Rc. Lok av liknande konstruktion som Rb kom också att exporteras till flera länder.

Rb-loken levererades 1962, och användes både till provdrift och i ordinarie trafik. Rb1 1001 testades inledningsvis i tunga snälltåg och godståg i Norrland. Övriga Rb sattes in i snälltåg mellan Göteborg och Stockholm, främst i tågparen 27/28 och 47/48. När Rc började levereras 1967 flyttades Rb till Stockholm-Malmö, Stockholm-Sundsvall och Stockholm-Östersund-Storlien. Loken avställdes 1974-1976 och skrotades tio år senare.

Huvuddimensioner


Rb1
Rb2
Rb3
Löb (m) 15,47
Axelavstånd (m) 7,7+2,7 7,7+3,0 7,7+2,9
Tjänstevikt (ton) 74,4 73,6 75,2
Axeltryck (ton) 18,6 18,4 18,8
Effekt (kW) 3200 3300 3300
Sth (km/h) 120
Broms Tryckluft

Axelföljd

Bo'Bo'

Bilder

SJ Rb1 1001.jpg

SJ Rb1 1001. Foto Hans Eriksson, Digitalt Museum JvmKEAH00017

SJ Rb3 1005.jpg

SJ Rb3 1005 i Flen 1964. Foto Herman Thorén, Digitalt Museum JvmKDAM04446

SJ Rb3 1006.jpg

SJ Rb3 1006 i Stockholm 1962. Källa Digitalt museum JvmKBDB11806

Litt Rb i modell

Skala H0

  • 1975 släppte Hobby-Teknik en littera Rb1 som etsplåt, katalognummer E16.
  • 1997 släppte René Sjöstrand etsplåtar till Rb1, Rb2 och Rb3.
  • 2020 släppte One:87 Rb1 som färdiga småseriemodeller.

Wiki-sidor om lok

Lok
Svenska lok

Tryckta referenser - förebild

René Sjöstrand: "Elektrolok littera Rb." i Krister Brandt (red.): Modelltåg -99. ...och i morgon är pappa stins. Stockholm: Allt om hobby 1998 (Detaljerad redovisning av förebilden, ritning, samt tips om modellbygge).

Jens Dahlström & René Sjöstrand: "Ett ellok sett från ovan." i Krister Brandt (red.): Modelltåg -98. Projekt. Stockholm: Allt om hobby 1997 (Om strömavtagare och övriga detaljer på ett elloks tak).

Tore Nordin, Lennart Wretman & Ove Grundstedt: Svenska ellok. En bok om det svenska ellokets historia (SJK 67). Stockholm: Svenska Järnvägsklubben 1998.

Tryckta referenser - modell

Jan-Erik Heikefelt: Svenska modelltåg skala 1:87. 1941-2001. Huddinge: H-felt förlag 2001.

René Sjöstrand: "Elektrolok littera Rb." i Krister Brandt (red.): Modelltåg -99. ...och i morgon är pappa stins. Stockholm: Allt om hobby 1998 (Detaljerad redovisning av förebilden, ritning, samt tips om modellbygge).

"Nyhetssvepet: Rb1 från One:87." i Modelljärnvägsmagasinet nr 41/2020, s. 7 (Presentation).

Webreferenser

Järnväg.net: Rb

Järnvägshistoriskt forum: När började Ra och Rb gå på mellersta Norrland? (Sammansättningen ev SJ expresståg).

Järnvägshistoriskt forum: Rb-lok i Jämtland (Bilder från 1970-talet).

Svenska lok: Rb

One87: Rb1 (One:87's Rb-projekt).