Motala Verkstad ånglok typ C 891

Från Svensk MJ-Wiki
(Omdirigerad från SJ smalspårsånglok litt Kp)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Historik

Motala Verkstad levererade en serie tanklok med axelföljd C till enskilda järnvägar med 891 mm spårvidd mellan 1884 och 1905. Sammanlagt levererades arton lok av tre varianter. Samtliga lok var våtånglok med utvändiga cylindrar och invändig slidstyrning typ Stephenson, och hade fotogenbelysning vid leverans.

Variant ett hade en tomvikt på 12 ton och levererades i sex exemplar till HvSJ, WÖJ, BLJ och VKÅJ mellan 1884 och 1898. Loken till HvSJ och WÖJ hade rak skorsten och sandboxar på gångborden vid leverans. Skorstenarna ersattes med nya med ledskenegnistsläckare så småningom. Loken till WÖJ byggdes också ut med en kolficka. Loken till BLJ och VKÅJ hade bakre kolförråd, ledskenegnistsläckare och sandbehållare på pannan redan från leverans. Loken såldes i flera fall till industrier, BLJ köpte ytterligare ett lok av MÖJ 1936 som BLJ 7. BLJ 4 gick kvar ui trafik till 1971 som sista lok av typen.

Variant två hade en tomvikt på 14 ton och levererades i sex exemplar till VB, LSSJ och UJ mellan 1893 och 1901. Dessa lok hade ledskenegnistsläckare och sandbox ovanpå pannan redan från leverans. UJ:s lok hade dessutom bakre kolficka från början. Dessa såldes också vidare i flera fall, varav tre lok gick till NKlJ. BLJ köpte även ett av dessa lok, lok 8. BLJ 8 gick kvar i trafik till 1971 som sista lok av typen.

Variant tre hade en tomvikt på 16 ton och levererades i sex exemplar till HvSJ, LSSJ och FWÖJ mellan 1890 och 1905. Även dessa lok hade ledskenegnistsläckare och sandbox ovanpå pannan redan från leverans. Loken till FWÖJ hade dessutom bakre kolförråd redan från leverans. På HvSJ/VJ fick loken så småningom elektrisk belysning och tryckluftbroms. Loken på FWÖJ fick istället gasbelysning och byggdes om till enmansbetjäning med en dörr genom kolfickan. Även FWÖJ utrustade loken med tryckluftbroms. Fyra av loken hamnade hos SJ 1946 och 1950 och fick littera Kp. SJ använde i huvudsak loken till växling och de slopades 1953-1957 allt eftersom fler Z4p levererades.

Huvuddimensioner


12 ton 14 ton 16 ton
Löb (m)
5,8-6,0
6,3-6,4
6,48-6,79
Axelavstånd (m)
2,5-2,6
2,64
3,15
Tjänstevikt (ton)
13,0-14,8
15,0-16,9
18,5
Axeltryck (ton)
4,3-4,9
5,0-5,6
6,2
Dragkraft (ton)
1,4
2,2-2,3
2,4
Sth (km/h)
40
?
35
Broms
Ingen tågbroms vid leverans

Axelföljd

C
Kolförråd (ton)
0,4-0,5
0,6
0,6-0,7
Vattenförråd (m3)
1,05
1,5
1,6-1,65

Bilder

BLJ 4.jpg

BLJ 4 "Långshyttan" i Långshyttan 1964. Källa Digitalt museum JvmKDAJ06974

VB 4.jpg

VB 4 ca 1900. Källa Digitalt museum JvmKDAJ04302

SJ Kp 3049.jpg

SJ Kp 3049 i Växjö 1947. Källa digitakt museum JvmKDAJ05720

Lidan.jpg

Ritning på "Lidan"

Modeller

Skala 1:87 (H0e, H0n3)

  • Hobby-Teknik etsplåtar
    - Katalognummer E5 FVÖJ 5/SJ Kp (16 ton, 1974)
    - Katalognummer E7 BLJ 4 "Långshyttan" (12 ton, 1975)
  • 2013 släppte HNJ verkstad en byggsats i vitmetall av en Kp (16 ton).

Skala 1:45 (016,5, 019,8)

Kp.jpg

Stig Bergströms litt Kp, Foto Ola Ahlström

Wiki-sidor om lok

Lok
Svenska lok

Tryckta referenser - förebild

Per Nilsson: "Kp - Motala Verkstads 6-kopplade 891 mm-tanklok del 1." i Smalspårigt nr 124/2013 (Bakgrund och beskrivning samt förteckning).
Per Nilsson: "Kp - Motala Verkstads 6-kopplade 891 mm-tanklok del 2." i Smalspårigt nr 125/2013.

Leif Dahl: "Sveriges sista ånglok på 891 mm smalspår (891 mm)." i Allt om Hobby nr 3/1968 (Om BLJ 8).

Yngve Holmgren: Östgötaånglok spårvidd 891 (2 uppl). Kristianstad: Mf Östra Skånes Järnvägar 1979.

Sverker Johansson & Carl-Johan Fahlgren: Från Wadstena till Vadstena. En berättelse i ord och bild om smalspår på Östgötaslätten (VÖJF-skrift nr 2). Vadstena: Västra Östergötlands Järnvägsförening 1981.

Yngve Holmgren: Västgötaånglok spårvidd 891. 1872-1982. Kristianstad: Mf Östra Skånes Järnvägar 1982.

Tryckta referenser - modell

Jan-Erik Heikefelt: Svenska modelltåg skala 1:87. 1941-2001. Huddinge: H-felt förlag 2001.

Göran Eriksson: "På smala spår med Långshyttan." i Allt om Hobby nr 3/1979 (Bygge av Motala-tanklok i H0n3 med korg från Hobby-Teknik och scratchbyggt underrede).

Jörgen Bergfors: "NVJ lok 2." i Smalspårigt nr 24/1984 (Bygge av litet tanklok i H0n3 med utgångspunkt i Liliputs "G. Thommen" och Hobby-Tekniks FWÖJ 5 "Femman").
Jörgen Bergfors: "NVJ lok 2. del 2." i Smalspårigt nr 25/1984.
Jörgen Bergfors: "NVJ lok 2. del 3." i Smalspårigt nr 26/1985.

Arne Falk, Per Nilsson & Mats Dahlström: "Tips för bygge av Kp-lok del 1." i Smalspårigt nr 124/2013 (Bygge av HNJ verkstads byggsats).
Arne Falk, Per Nilsson & Mats Dahlström: "Tips för bygge av Kp-lok del 2." i Smalspårigt nr 125/2013.

Nils Olov Bergvall: "Bygga bak och fram - FWÖJ 3." i Smalspårigt nr 133/2015 (Hobby-Tekniks Långshyttan på Liliputchassi i H0n3)

Webreferenser

Lokputsaren: Ett smalspårslok litt Kp (Bygge med egna etsplåtar nollan).

Smalspårsfrämjandets Forum: BLJ 8, tredje gången gillt (Konvertering av Waldes byggsats till BLJ 8 och 019,8).