Spårspärr

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

En spårspärr är en anordning som ska hindra vagnar uppställda på ett sidospår att rulla i en tågväg. En spårspärr måste vara rörlig, så att den kan tas bort när växling ska ske. I allmänhet används inte spårspärrar på tågspår. Spårspärrar behövs inte om det finns en låsbar växel som kan leda bort rullande vagnar från tågvägen, en s.k. skyddsväxel.

Den äldsta formen av spårpårr var en spärrbom, d.v.s. en träbjälke som låstes fast över spåret. Dessa ersattes snart av spårspärrar med olika former av block, som fälldes upp över rälerna. Äldre spårspärrar med block blockerade oftast bara ena rälen; numera ställer Trafikverket krav på att bägge rälerna ska blockeras. Ibland installeras en dubbel spårspärr, som blockerar två spår. Dessa sitter i regel i en växel mellan tungorna och korsningen.

En spårspärr placeras normalt 2,5-4 m från hinderfrihetspunkten. Spårspärrar är låsbara, och vanligtvis förreglad, så att en tågväg inte kan låsas utan att spårspärren läggs i omlagt läge. I enklaste fall löses denna förregling med kontrollås. Precis som växlar har en spårspärr ett normalläge, som den normalt ska inta, och ett omlagt läge.

Läget på spårspärren kan visas med en spårspärrtavla eller spårspärrlykta, som visar spårspärrens läge för åkande personal på ett tydligare sätt.

Spårspärr ett block.jpg

Spårspärr med ett block i Torneträsk 1959. Spårspärrtavla saknas, spärren låses med kontrollås. Foto John Hylterskog, Digitalt museum JvmKBDB09282 (detalj).

Spårspärr två block.jpg

Spårspärr med två block och spårspärrtavla i Kristianstad Södra 2011. Spärren låses med elektriskt lås (som syns längst till höger). Notera att hinderpåle saknas. Foto Jonas Andréasson, Wikimedia Commons.

Spårspärrar är inte så vanligt i modell.

 • Jeco har en fixerad modell av en svensk spårspärr med två block och växelklot i H0, katalognummer SR12101.
 • Weinert har modeller av tyska spårspärrar med ett block, som kan passera som svenska.
  - Katalognummer 6923 fixerad spårspärr (N).
  - Katalognummer 7226 fungerande spårspärr code 100 (H0).
  - Katalognummer 7232 fungerande spårspärr code 75 (H0).
  - Katalognummer 72322 fixerad spårspärr för code 75 (H0e/H0m).
  - Katalognummer 7233 fungerande spårspärr code 83 (H0).

Referenser, förebild

Hemming Olsson (red.): Banlära. Järnvägars byggnad och underhåll (2:dra bandet). Stockholm: Kungl. Järnvägstyrelsen 1916 (Flera ritningar på spårspärrar).

Trafikverket: Banöverbyggnad. Spårkomponenter. Krav (TRVINFRA-00018). Borlänge: författaren 2020-04-01 (Trafikverkets krav för spårunderhåll).

Trafikverket: Banöverbyggnad. Spårkomponenter. Råd till krav (TRVINFRA-00018). Borlänge: författaren 2020-04-01 (Trafikverkets råd till spårunderhållare).

Ekeving.se: Säkerhetsordning (Säkerhetsordningen från 1959).

Wikipedia: Spårspärr

Referenser, modell

Jeco: Spårspärr med växelklot

Weinert: Stellwerk (Bl.a. spårspärrar).