H0m

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till: navigering, sök

H0m innebär smalspår i skala 1:87 på 12 mm spårvidd. "m" står för meter, och de flesta H0m-modeller har förebilder med 1000 mm spårvidd. NEMs norm anger användningsområdet 850-1250 mm. Vid sidan av meterspår är kapspår, dvs 3½ engelska fot eller 1067 mm, den vanligaste förebildsspårvidden för H0m-modeller. (Exakt skalspårvidd för H0m är 1044 mm.)

Utbud

Växlar och räls, även treskenspår smalspår/normalspår, görs av Tillig. Peco har både flexräls och växlar, och Bemo har också ett komplett spårsystem.

Tillig och Bemo är de största tillverkarna av H0m. Bemo fokuserar i första hand på schweiziska förebilder, tidigare har de även gjort en del tyska förebilder. Tillig fokuserar helt på tyska förebilder. Det finns ett flertal mindre tillvekare bl a i Schweiz och Frankrike. Mindre produktion av H0m förekommer även utanför Europa.

Hobby_Model_Expo_2013_locomotiva_FEVF

Italienskt H0m-tåg. Foto Arbalete, Wikimedia Commons

En av de mest använda spårvidderna i Sverige var 1067 mm, men aktiviteten inom svensk H0m är mycket begränsad. Några Rimbo Grande-vagnar, vilkas förebilder gått både på 891 och 1067 mm, tillverkas även i H0m-utförande. Något enstaka dragfordon har också kommit för 12 mm spårvidd, men av de fordon som tillverkats för flera spårvidder är det huvudsakligen trefots- och normalspårsversionerna som blivit modeller.

Moduler

FREMO har en modulnorm för H0m, med relativt begränsad aktivitet.

Historik

Skalan lanserades i början av 1960-talet av Fa Herr i Tyskland (dåvarande DDR), som gjorde några fordon från de sachsiska smalspårsbanorna. Dessa modeller gick efter några år över till Zeuke, först som Zeuke/Herr Nebenbahnen och senare som Zeuke Schmalspurbahnen.

Bemo lanserade tyska modeller (en V51/V52) för både H0m och H0e 1976, följt av en Ge 4/4 från Schweiz 1978. Därmed kan man säga att H0m fick sitt kommersiella genombrott. Från början fanns alla Bemos modeller för både H0e och H0m, men idag finns Bemos schweiziska sortiment endast för H0m, och det tyska sortimentet endast för H0e.

Modellerna från Zeuke/Herr kom åter till heders något år efter Berlinmurens fall 1989 och såldes ett tag gemensamt som Bemo-Zeuke, innan de blev basen i Tilligs smalspårssortiment.

Wiki-artiklar om skalor

Skalor för smalspår

Tillverkare i H0m

Bemo
DJH
Tillig
Peco
Zeuke

Tryckta referenser

Ulf Lindahl: "12 mm spårvidd i skala 1:87 = smalspårsromantik." i Skarvjärnet nr 2/1969. (Bilder på Z4t och några vagnar i H0m).

Torbjörn Holmberg: "Min modell - Gst 400 169." i Smalspårigt nr 64/1998. (Konvertering av 1067-vagn från Piko Gsu).

Torbjörn Holmberg: "BFt i modell." i Smalspårigt nr 65/1998. (Scratchbygge av BFt).

Torbjörn Holmberg: "Gör finkan smalare." i Göran Tholin (red.): Mjf Smalspårsfrämjandet 25 år. 1977-2002. Stockholm: Mjf Smalspårsfrämjandet 2003. (Konvertering av UGJ Gs till H0m).

Sven-Olof Bladh: "Personvagn BKB Co 28 - SJ Cot 705. Ett insmalningsobjekt i skala H0m." i Smalspårigt nr 126/2014. (Insmalning av Roco 44261).

Sven-Olof Bladh: "Hur en stolpvagn NN1 blir en NNst." i Smalspårigt nr 135/2016. (Konvertering av HNJ NN1 till H0m).

Webreferenser

Bemo-Modellbahn: Portrait (Bemos historia).

Wikipedia: L. Herr KG (Pionjären på H0m).