Byggnader till modelljärnvägen

Från Svensk MJ-Wiki
(Omdirigerad från Hus till modelljärnvägen)
Hoppa till: navigering, sök

Indelning

De flesta modelljärnvägar har någon form av hus. Hur dessa ser ut är beroende på skala och förebild, och det finns också ett stort antal sätt att bygga dem.

Vi kan dock skilja på två huvudkategorier, nämligen hus från byggsatser, och hemmabyggda hus. Vid byggande av hus och andra MJ-tillbehör helt efter eget huvud och utan att man använder sig av delar ifrån byggsatser talar man om "scratch-byggen". Idag finns det dessutom färdigmodeller av byggnader, främst från Jeco i H0.

Hus från byggsatser

MJ-marknaden erbjuder idag ett stort utbud av byggsatser i olika skalor och med olika tekniker. Skala H0 har störst utbud, följt av N-skalan. Sedan 1960-talet har marknaden för husbyggsatser dominerats av plastbyggsatser i styren. Andra tekniker förekommer också, förr var byggsatser i trä och kartong vanliga. Äldre husbyggsatser är ofta mindre än skalenliga.

På senare år har utbudet av laserskurna byggsatser ökat snabbt. Det finns också några byggsatser i etsad metall, byggsatser i resinplast och byggsatser i gips.

Plastbyggsatser lämpar sig ofta särskilt väl till konvertering av olika slag. På så sätt kan man få ökad variation i sitt byggnadsbestånd utan att behöva scratchbygga.

Scratchbyggda hus

Fördelen med scratchbyggda hus är att man kan få precis den byggnad man vill, och få den i ett skalenligt utförande. För scratchbygge av hus med förebild behövs underlag. gärna ritningar men det behövs normalt bilder också. Kan man besöka förebilden är det ofta en fördel. Saknas ritningar kan dessa ibland rekonstrueras om man har tillgång till bilder och husets dimensioner.

Det finns flera material som brukar användas för scratchbygge av hus, vanligast är styrenplast och trä. Kartong, cellpannå och styropor förekommer också.

Stationshus Verkebäck

Modell av stationshuset i Verkebäck, efter ritning i Smalspårigt nr 49/1991. Foto: Ola Ahlström

Om arkitektur

Byggnader på olika platser har normalt olika karaktär, detta gäller särskilt äldre byggnader. Allmogebyggnader kännetecknas oftast av de material som fanns tillgängliga i lokalsamhället, och de byggnadsstilar som var kulturellt etablerade i området. Byggnadskonsten har industrialiserats sedan 1800-talet, vilket har inneburit en viss gradvis likriktning av arkitekturen globalt. Likväl finns skillnader kvar, även i moderna byggda miljöer kan man se skillnader på lokala stilar och tankegångar.

Järnvägens egna byggnader hade och har dessutom ofta mer tydliga kännetecken, där stilarna mellan olika länder och olika järnvägslinjer skiljer sig åt.

För den som vill avbilda en viss typ av miljö innebär detta utmaningar. Det byggsatstilverkarna tillhandahåller är sällan tillräckligt varierat för att kunna fånga bredden av lokala stilar. Äldre byggsatser var dessutom ofta skalenligt för små, många av dessa är fortfarande i produktion.

Det här behöver inte innebära att man måste scratchbygga allt för att avbilda en viss miljö. Mycket kan åstadkommas med att använda byggasatserna kreativt och konvertera dem för att bättre fånga den miljö man vill efterbilda.

Byggnaderna kan bli mer personliga på andra sätt också. Att måla byggsatserna på olika sätt hjälper till att skapa variation. De kan också detaljeras och väderbitas.

Utbud

Tillverkare av färdiga husmodeller med svensk förebild:

Tillverkare av plastbyggsatser:

Tillverkare av husbyggsatser i resinplast:

Tillverkare av laserskurna byggsatser med svensk förebild, samtliga H0:

Tillverkare av husbyggsatser i etsad metall med svensk förebild:

Andra wiki-sidor om byggnader

Artiklar om modellbyggnation
Byggnadsritningar
Källor till materiel för husbyggnad
Styrenplast och trä är vanliga materiel för husbyggnad.
Industrier i modell
Per Albin-torp
Stationshus: Diö station
Godsmagasin
Ett sätt att bygga enkla hus av kartong

Andra wiki-sidor om landskapsdetaljer mm.

Landskap
Bilar till modelljärnvägen

Tillbaka till nybörjarguiden

Böcker om husbygge

Dave Rowe: Architectural Modelling in 4mm scale. Didcot: Wild Swan Publications 1983 (Scratchbygge av hus i styren och träflak).

Chris Pilton: Cottage Modelling for Pendon. Didcot: Wild Swan Publications 1987 (Scratchbygge av hus i kartong).

Iain Rice: Plastic Structure Kits. Making the Most of the Wills Scenic Series. Didcot: Wild Swan Publications 1988 (Husbygge med plastbyggsatser från Wills).

Tryckta referenser

(I urval, mer på artiklar om modellbyggnation, stationshus och godsmagasin.)

"'Skräddarsytt'." i Teknik för alla nr 4/1961 (Om utbudet av byggnader och tillbehör).

Mattias Nordmark: "Hur man 'scratchbygger' ett modellhus." i Allt om Hobby nr 7/1971 (Scratchbygge i H0).

Göran Eriksson: "Gör modelljärnvägsbebyggelsen mer realistisk." i Allt om Hobby nr 6/1973 (Målning och detaljering av byggsatser).

Lars-Olof Karlsson: "Svenskare järnväg: Stationssamhällen." i Allt om Hobby nr 5/1978 (Samhällsplanering för MJ-byggare).

Krister Brandt: "Byggtips: Husbygge från grunden. Del 1." i Allt om Hobby nr 3/1984.
Krister Brandt: "Byggtips: Husbygge från grunden. Del 2." i Allt om Hobby nr 4/1984.
Krister Brandt: "Byggtips: Miljöhobby. Husbygge från grunden. Del 3." i Allt om Hobby nr 5/1984.
Krister Brandt: "Husbygge från grunden. Del 4. Sten och puts för modellbruk." i Allt om Hobby nr 1/1985.

Bo Hansson: "Byggtips: En byscha att börja med." i Allt om Hobby nr 4/1988 (Arbetsbod som nybörjarprojekt).

Rune Boman: "Förändra husbyggsatserna och gör dem mer personliga." i järnvägar! nr 4-5/1988 (Metod för konvertering av plastbyggsatser av hus).

Krister Brandt: "Handgrepp för halvnollhusbyggare." i Krister Brandt (red.): Modelltåg -90. Idébok för miniatyrrallare. Stockholm: Allt om Hobby 1989 (Grundtekniker för husbyggnad i trä och fönster med dragstift).

Örjan Svane: "Perspektiv på Nättrabyhamn." i Krister Brandt (red.): Modelltåg -93. Nya byggtips. Stockholm: Allt om Hobby 1992 (Perspektivkonstruktion för MJ-bruk).

Lars Malkar: "En lektion i modellhusbygge." i Krister Brandt (red.): Modelltåg -94. Stort och smått. Stockholm: Allt om Hobby 1993 (Bygge i trä).

Göran Engström: "Gräv där du står!" i Smalspårigt nr 57/1994 (Olika källor till information om svenska stationsmiljöer).

Håkan Grundstedt: "Husbygge för Dummies." i Modelljärnvägsmagasinet nr 23/2015 (I styrenplast, H0).

Sture Bylén: "Att bygga hus." i Min väg till Morshyttan. Om modellbygge med förebild. Alunda: Bokförlaget Modellrallaren 2017, s. 107 (Husbyggnad i styren).

Roger Isacsson: "Lek med rumsbelysning." i Modelljärnvägsmagasinet nr 34/2018 (Slumpad belysning).

Håkan Yngvik: "En 3D-printares bekännelser." i Modelljärnvägsmagasinet nr 35/2018.

Christer Kedström: "Samhällsbygge och byggnader." i Modelljärnvägsmagasinet nr 42/2020 (Svensk arkitekturhistoria).

Ingemar Nordqvist: "Scratchbygge med hjälp av laserskärning." i Modelljärnvägsmagasinet nr 49/2022 (Husbygge med hjälp av företag som erbjuder laserskärning).

Olle Frykmo: "Lura ögat vid egna klipparksbyggen - ge extra relief med skuggor." i Modelljärnvägsmagasinet nr 50/2022.

Webreferenser

Frykmo.se: Några olika broar på anläggningen (Scratchbygge av fyra olika broar i skala N).

Hokey.nu: Husbyggen (Många hembyggda hus).

KMJK (Svenska husbyggsatser).

nmra.org: Beginners Guide Part 7: Structures

Svenskt MJ-forum: Svensk Falu rödfärg? (Recept på falu rödfärg med olika färgfabrikat).

Svenskt MJ-forum: Svenskliknande stadsbebyggelse (Tråd om svensk stadsbebyggelse i H0).

Youtube: How to Add Lighting to a Model Building

Youtube: Kitbashing HO Model Railroad Structures (Konvertering av plastbyggsatser).