Byggnader till modelljärnvägen

Från Svensk MJ-Wiki
(Omdirigerad från Hus till modelljärnvägen)
Hoppa till: navigering, sök

Indelning

De flesta modelljärnvägar har naturligtvis någon form av hus. Hur dessa ser ut är naturligtvis beroende på skala och förebild, och det finns också ett stort antal sätt att bygga dem.

Vi kan dock skilja på två huvudkategorier, nämligen hus från byggsatser, och hemmabyggda hus. Vid byggande av hus och andra MJ-tillbehör helt efter eget huvud och utan att man använder sig av delar ifrån byggsatser talar man om "scratch-byggen". Man gör allting ifrån scratch, dvs den engelska beteckningen på "från början". Naturligtvis finns det också många som blandar hemmagjorda element med köpta, och någon strikt distinktion finns inte mellan de två grupperna. Det förekommer ibland att man använder sig av delar ifrån olika byggsatser och sätter ihop dessa till nya byggnader eller föremål. Detta kallas ibland för "kit bashing".

Materialet kan variera stort. Byggsatser är oftast av plast, med olika trä- och kartongmaterial förekommer också. Hemmabyggarna koncentrerar sig kanske framför allt på olika plastmaterial, men använder också kartong, papper, trä eller vad som nu finns till hands. Det finns också en uppsjö metoder för att bygga husen, beroende på material, förebild, detaljkrav och så vidare.

Stationshus Verkebäck

Modell av stationshuset i Verkebäck, efter ritning i Smalspårigt nr 49/1991. Foto: Ola Ahlström

Om byggsatser

Länkar till tillverkare (inte bara hus)

Andra wiki-sidor om byggnader

Artiklar om modellbyggnation
Byggnadsritningar
Källor till materiel för husbyggnad
Styrenplast är ett bra materiel för husbyggnad.
Industrier i modell
Stationshus: Diö station
Godsmagasin
Ett sätt att bygga enkla hus av kartong

Andra wiki-sidor om landskapsdetaljer mm.

Landskap
Bilar till modelljärnvägen

Tillbaka till nybörjarguiden

Böcker om husbygge

Dave Rowe: Architectural Modelling in 4mm scale. Didcot: Wild Swan Publications 1983 (Scratchbygge av hus i styren och träflak).

Chris Pilton: Cottage Modelling for Pendon. Didcot: Wild Swan Publications 1987 (Scratchbygge av hus i kartong).

Iain Rice: Plastic Structure Kits. Making the Most of the Wills Scenic Series. Didcot: Wild Swan Publications 1988 (Husbygge med plastbyggsatser från Wills).

Referenser

Svenskt MJ--forum: Svensk Falu rödfärg? (Recept på falu rödfärg med olika färgfabrikat).