Röwa

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök
roewa_b.jpg

Röwa Plastic GmbH / Röwa Modelleisenbahnen GmbH

Röwa var en tillverkare som kan sägas ha varit före sin tid. Man var kända för både olika typer av innovationer kring modelljärnvägar såväl som för att ha tillverkat modeller som var mycket detaljerade och exakta för sin tid. Mycket av detta då tack vare grundaren Willy Ade som är en av de mest kända profilerna i den tyskspråkiga modelljärnvägsvärlden. Ursprungligen går Röwas historia tillbaka till firman Wiad som grundades av just Willy Ade (den firmans namn bestod av de två begynnelsebokstäverna i Willy Ade) och som primärt producerade husbyggsatser i formgjuten plast.

Efter att två delägare oväntat avlidit så avyttrades Wiad och 1959 så startade Willy Ade tillsammans med Horst Röchling istället Röwa i den lilla staden Unterensingen, nära Stuttgart. Återigen utgjordes firmanamnet av ett hopkok av begynnelsebokstäver (chling och Willy Ade). Från början var man mest inne på olika verksamheter som rörde formgjutning i plast och olika uppdrag inom allt från olika leksakstillverkare till betongindustrin. Från 1961 kom man dock mest att fokusera på modelljärnvägar, därav de olika firmanamnen där man senare specificerade sin huvudriktning.

I början fungerade man som legotillverkare av plastgjutningar av kåpor/korgar åt bl.a. Kibri, Noch, Herpa, men framförallt åt Trix vilket gjorde att det bolaget fick ett visst försteg framför t.ex. Märklin och Fleischmann på plastområdet. Röwa tog sedan helt över konstruktion såväl som produktion av Trix plastmodeller och genom Willy Ade så presenterade Trix dels passagerarvagnar i längdskala 1:100 (vilket var kort för denna tid) samt sedermera en del modeller som blivit klassiker i Trix program. Det här ledde till några av den tidens superdetaljerade modeller och nådde sin absoluta topp under 1960-talets andra hälft.

Den höga graden av detaljering hade tidigare medfört att Willy Ade kommit på viss kollisionskurs med Trix, men nu kom det att gå ännu längre. Dels beroende på att Willy Ade premierade Trix 2R-modeller framför 3R-varianterna i likströmssystemet Trix Express, men framförallt berodde det på att man inom Trix inte kunde acceptera Willy Ades nydanande syn på modellproduktion. För Trix var det bakåtkompabiliteten som var det viktiga och det gjorde att många av Willy Ades idéer aldrig genomfördes. T.ex. längre och mera skalenliga passagerarvagnar hade motarbetats då de inte var kompatibla med Trix Express snäva radier. Till slut blev kostymen för trång och Willy Ade/Röwa övergav samarbetet med Trix.

Istället inledde man dels ett samarbete med Rokal om produktion av modeller i TT och dels produktion av egna modeller. I huvudsak i H0, men även en del i N. Samarbetsprojektet med Rokal föll inte ut helt väl vad gällde TT-tillverkningen, men man bibehöll de ekonomiska kopplingarna. På H0-sidan så utvecklades man vidare. Förutom en mängd olika modeller av järnvägsfordon så var man tidigt ute med ett spårsystem med inbyggd rälsbädd såväl som ett kortkoppel kallat Röwa Matic. Tyvärr kom samarbetspartnern Rokals ekonomiska bekymmer att dra med sig även Röwa. Rokal producerade bl.a. förgasare till fordonsindustrin, men oljekrisen i början av 1970-talet ledde till en kraftigt minskad efterfrågan. I synnerhet för underleverantörer till fordonsindustrin så var det hårda tider och 1974 gjorde Rokal, och därmed även Röwa, konkurs.

För Röwas del hade det kanske gått att undvika konkurs om man hade haft en större marknadsandel, men på det stora hela var Röwa ändå ett nischbolag vars försäljning var relativt marginell trots produktion i både H0 och N. Man låg visserligen hela tiden i modelljärnvägsvärldens tekniska framkant, men detta betydde å andra sidan att Röwas modeller även ofta var åtskilligt dyrare än konkurrenternas och innebar att dåtidens modelljärnvägsentusiaster ofta valde andra alternativ. I slutänden så fortsatte dock indirekt produktionen då Roco köpte upp det mesta av Röwas konkursbo medan N-produktionen redan 1972 sålts till Trix och inkorporerats i deras Minitrix-program.

Röwa hade haft en mängd modeller i sitt program och med undantag av den preussiska T3-modellen (som primärt tagits fram för Trix räkning) så kom t.ex. modellerna av DB BR E60/160, E91/191, 420 m.fl. att leva under en lång tid. För Rocos del innebar detta även att man seglade upp som en av de stora aktörerna inom modelljärnvägstillverkningen. Röwas gamla modeller återfinns delvis fortfarande i Rocos sortiment och utkommer med ojämna mellanrum efter förbättringar och ändringar. Willy Ade å sin sida gav inte upp utan en del av de innovationer som troligen uppstod, men aldrig patenterades, under Röwas tid återuppstod istället i hans nya firma Ade Eisenbahn-modelle som specialiserat sig på tyska passagerarvagnar i H0. En annan f.d. medarbetare från Röwa, Harald Göbel, grundade Bemo som började tillverka modeller i H0e och H0m.

Såvitt känt importerades aldrig Röwa till Sverige.

Källor

Kataloger och diverse sidor på Internet i fri översättning

Freddy Stenbom & Jan Jangö: "Årets nyheter i Nürnberg." i Allt om Hobby nr 2/1974 (Bl.a. Röwa).

"Roco övertar Röwa." i Allt om Hobby nr 8/1975, s. 6.

Wikipedia: Röwa