Trix

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till: navigering, sök
320px-TRIX.svg.png


Om varumärket

Trix var ett företag som tillverkade modelljärnvägar i skala H0 och N. Företaget är uppköpt av Märklin som behåller varumärket för sina tvårälsmodeller i H0. För skala N används varumärket Minitrix.

Trix grundades 1932 i Nürnberg i syfte att utveckla och marknadsföra produkter i skala H0 (som kallades 00 vid denna tid). Man utvecklade ett system för treräls växelström kallat Trix Express, som lanserades 1935. Trerälssystemet medgav tvåtågsdrift, genom att de yttre rälerna var isolerade från varandra. Fram till andra världskriget hann man framställa ett antal för tiden skalenliga modeller för detta system. Lokkorgar gjordes av zinkgjutgods, eftersom det gav god adhesionsvikt, medan vagnarna var tillverkade i bleckplåt.

Fr.o.m. 1941 blev man helt upptagen som en del i den tyska rustningsindustrin under andra världskriget. Produktion av modelljärnvägar återupptogs igen 1948. Flera nya fordon av hög kvalitet lanserades, liksom ett kontaktledningssytem, som dessutom medgav tretågsdrift. Nu ändrades också skalabeteckningen till H0 i enlighet med internationell standard. Från 1953 inleddes en övergång till treräls likström, där Trix också tillhandahöll konverteringsutrustning för äldre fordon. Därmed kunde färdriktningen bestämmas med polvändning av strömmen. Någon vändskiva för Trix Express blev det dock aldrig, eftersom det skulle negera fördelarna med tvåtågsdriften.

Från 1960-talet började man gå över till plastkorgar, med hjälp av Röwa. Trix lanserade två stora nyheter 1964: ett nytt tvårälssystem för H0 kallat Trix Express International, och ett N-skalesortiment under namnet Minitrix. Fram till 1972 lanserades en stor mängd nyheter för dessa system. Från 1970-talet kom däremot mycket få nyheter för Trix Express, och tillväxten i det segmentet var begränsad. Samtidigt hade Roco etablerats som en ny konkurrent på tvårälsmarknaden. Varumärket Trix Express International för tvåräls förenklades så småningom till Trix International.

Ett analogt flertågssystem kallat Elektronische Mehrzug-Steuerung (EMS) infördes 1973, som medgav två tåg på varje strömkrets. Detta innebar två tåg på Trix International, fyra tåg på Trix Express och sex på Trix Express med kontaktledning. Ett eget digitalsystem, Selectrix, följde 1984.

År 1997 hade Trix kommit på obestånd och köptes upp av Märklin. Märklin använder sedan dess Trix som varumärke för modeller i H0 tvåräls och Minitrix för modeller i N. Trix Express lades ned 2003. Selectrix ersattes av Trix Systems 2005, ett DCC-system med viss bakåtkompatibilitet.

På den svenska marknaden har Trix haft en begränsad närvaro, Minitrix har sannolikt varit större. Trix hade såvitt känt inga importörer innan Bröderna Jonsson tog upp dem 1985 och några år framåt. Närvaron har ökat efter samgåendet med Märklin, då dessutom ett antal svenska modeller i H0 givits ut.

Produkter

  • Modelljärnvägar i skala H0 och N

Tryckta referenser

"Minitrix Electric - verkligt mästerverk i miniatyr." i Allt om Hobby nr 2/1966 (Test av N-skalesortimentet).

"SJ litt. Is(u)." i Skarvjärnet nr 4/1967 (förebildsdata, bilder på märkning, Trix 3450 i H0).

"F-loket åter ute." i Allt om Hobby nr 4/1968, s. 22 (Notis om återutgivning av F-loket från Liliput/Mecanic, för DC och Trix Express).

"Allt om Hobby synar. Trix T-3 slår ut det mesta." i Allt om Hobby nr 6/1968 (Ånglok i H0, axelföljd C).

Freddy Stenbom & Jan Jangö: "Årets nyheter i Nürnberg." i Allt om Hobby nr 2/1974 (Bl.a. EMS. Svensk importör fanns inte vid tillfället).

LOK: "Nya importörer." i Allt om Hobby nr 4/1985 (Bröderna Jonsson importerar Trix och Minitrix).

Krister Brandt: "Allt om hobby synar. Titta på Trix!" i Allt om Hobby nr 7/1988 (Trix vid tillfället aktuella H0-program).

Rutger Friberg: "Når inte fram." i Allt om Hobby nr 3/1990, s. 32 (Trix utan importör i Sverige igen).

Rutger Friberg: "Trix: Nya tåg och förnyat digitalsystem." i Allt om Hobby nr 3/1993, s. 23.

Rutger Friberg: "MJ på Nürnbergmässan. Hört och hänt i Nürnberg." i Allt om Hobby nr 2/1997 (Trix uppköpt av Märklin).

Rutger Friberg: "Trix i Märklin-familjen." i Allt om Hobby nr 2/1999, s. 15 (Notis från Nürnberg om Trix integration i Märklin-familjen).

Terje Granlund: "Trix Express i Norge." i Allt om Hobby nr 4/2001 (Byggstart 1957).

Lars Ljungberg: "Trix Club - vad är det?" i Modelljärnvägsmagasinet nr 38/2019.

Webreferenser

Svenskt MJ-forum: Trix Express (Bilder på rundbana med Trix Express).

Trix (Hemsida).

Wikipedia: Trix (På tyska).

Wikipedia: Trix Express