SJ godsvagn litt NN4 NN5

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Historik

SJ skaffade från 1912 en större serie öppna godsvagnar littera NN4 med stolpar och låga fällbara plåtlämmar. Samtliga NN4 försågs med skruvbroms i bromshytt. Vissa av vagnarna försågs med löstagbara skrov för lastning av träkol. Dessa fick så småningom littera som träkolsvagnar. Fr.o.m. 1917 byggdes en ny serie vagnar littera NN5 där lämmarna var fällbara såväl utåt som inåt, dessa byggdes såväl med skruvbroms som obromsade. NN4 och de första NN5 hade justerbara spännstag, medan de sista NN5 fick fasta stag i plåtprofil. Så småningom kom samtliga NN4 och NN5 byggas om till littera Or med högre fällbara lämmar och tryckluftbroms. Vidare beställdes 1922-34 nya vagnar littera Or. Liknande vagnar beställdes av GDJ, HNJ, NOJ, CWJ, L&HJ och SWB. Vagnar av Or-typ har använts för ombyggnad till bl.a. tankvagnar littera Q12 och sliperstransportvagnar littera Q52/Qbk. Littera efter UIC-reformen 1967 var Okm, de sista vagnarna gick kvar i trafik till omkring 1970.

Huvuddimensioner (för Or)

Löb: 11,30 m
Hjulbas: 6,00 m
Lastgräns C: 18,5 ton (spännstag) eller 21,5 ton (plåtstag)
Lastlängd: 10,0 m
Lastbredd: 2,80 m
Lämmarnas höjd: 0,80 m
Golvyta: 28 m2
Rymd: 30 m3
Sth: 70 km/h
Broms: tryckluft
Märkning: RIV

Bilder

litt NN4 2.jpg

SJ NN4 29109 i Tomteboda 1916. Källa: Samlingsportalen Jvm.KAGB00027

litt Or.jpg

SJ Or 33084. Källa: Samlingsportalen Jvm.KACA00720

Littera NN4/Or i modell

Skala H0

  • 1959 släppte Bromma Instrumentmekaniska verkstad en färdigmodell av littera Or i stålplåt och trä, med fällbara lämnar.
  • 1969 släppte Svenska Jernvägsmodeller i Halmstad en modell i styren och metall, med fällbara lämmar. Vagnen fanns såväl med broms (katalognummer 101) som utan (katalognummer 102).
  • 1983 släppte Perl en byggsats i etsad mässing som kunde byggas som både Or och NN4, katalognummer Or23750. Den ändrades sedermera till en byggsats vardera för littera Or (nr 018) och NN4 (nr 069).
  • VVA har haft en byggsats i etsad mässing på plåten "öppna godsvagnar" (katalognummer 2028), som kan byggas såväl som NN4 som Or.

Wiki-sidor om godsvagnar

Sammanställning över SJ godsvagnar
SWB (Portalsida om SWB)

Tryckta referenser - förebild

Erik Sundström: "Stolpvagnar med lämmar - Tiometersvagnar" i Svenska Godsvagnar Normalspår 1856-1956, Gävle: Trafikverkets museer 2010, s. 230-232.

"Tankvagn litt Q12." Allt om Hobby nr 3/1976 (Ritning på tankvagn byggd på Or-chassi).

Tryckta referenser - modell

Jan-Erik Heikefelt: Svenska modelltåg skala 1:87, 1941-2001, Huddinge: H-felt förlag 2001.

Leif Dahl: "Litt Or från Perl." i Allt om Hobby nr 1/1983 (Recension).

Hans Johan Polanik: "Ny O-vagn från Perl Modell." i järnvägar! nr 3/1983 (Recension av Perls Or).

L. Anders Eriksson: "Vagn litt. Or" i Modelltåg 96. Inspirationsbok. Stockholm: Allt om Hobbys bokförlag 1995, s. 62 (Om konvertering av en Or från två UGJ Os).

Lars-Olof Karlsson: "Om O-vagnars klingande kättingar." i Christer Engström & Lars-Olof Karlsson (red.): Allt om Modelltåg 12. Tips för modelljärnvägen. Stockholm: Allt om Hobbys bokförlag 2012.

Webreferenser - förebild

SKÅJ: UIC-ommärkningen 1966-1968

Mötesspåret.se: SJ Sidorörstolpar kompl med kätting, fästbygel och låskrok (SJ-ritningar på rörstolpar).

Svensktmjforum.se: Sliperstransport. Rälståg.

Webreferenser - modell

Perlmodell: Öppen godsvagn SJ litt NN4 (Från Wayback Machine)

Perlmodell: Öppen godsvagn SJ litt Or (Från Wayback Machine)