SJ godsvagn litt Os

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Historik

SJ inledde ett omfattande program 1922 med att bygga om öppna vagnar med stolpar, lådvagnar och kalkvagnar till öppna vagnar med stolpar och fällbara plåtlämmar. Vagnar av typ I3, N3, NN3 och R3 med 1898 års underrede byggdes så småningom samtliga om till detta utförande och tilldelades littera Os. Samtidigt utrustades vagnarna med tryckluftbroms eller genomgångsledning. Detta ombyggnadsprogram var klart i början på 1930-talet.

Många enskilda järnvägar gjorde samma ombyggnad som SJ, men i samband med förstatligande av enskilda järnvägar 1937-1948 återkom ändå ett stort antal godsvagnar av de äldre typerna. Dessa byggdes efterhand om på samma sätt som SJ's, eller skrotades.

Dessa vagnar fick litt O i UIC-systemet 1967, och de sista togs ur trafik omkring 1970.

Huvuddimensioner

Löb: 9,00 m
Hjulbas: 4,00 m
Lastgräns C: 16,0 ton
Lastlängd: 7,7 m
Lastbredd: 2,90 m
Lämmarnas höjd: 0,80 m
Golvyta: 22,3 m2
Rymd: 24 m3
Sth: 70 km/h
Broms: tryckluft eller genomgångsledning
Märkning: RIV

Bilder

litt Os.jpg

SJ Os 21217. Källa Samlingsportalen Jvm.KBDB03389

Littera Os i modell

Skala H0

 • 1987 släppte VVA en etsplåt med en bland annat en Os, plåt nr 1. Senare har VVA givit ut en förbättrad version på plåten "öppna godsvagnar" (katalognummer 2028).

VVA Os

VVA Os från "öppna godsvagnar". Foto: Ola Ahlström
 • UGJ släppte 1990 en byggsats i plast och metall av en NN3, med både äldre och nyare lagergafflar. Med hjälp av en tilläggssats från Perl, nr 073, kunde denna bli en litt Os.
 • Perl har haft en byggsats till en komplett litt Os, nr 073, och separata underreden, nr 125.
 • HNJ Verkstad (Byggsatser i etsad metall)
  - Katalognummer 059 (2004),
  - Katalognummer 075 (2005).
  - Katalognummer ? (2012).
  - Katalognummer 302 (2014).

Skala 0

 • 2020 släppte VVA en Os, katalognummer 2053.

Wiki-sidor om godsvagnar

Sammanställning över SJ godsvagnar
SWB (Portalsida om SWB)

Tryckta referenser - förebild

Erik Sundström: "Stolpvagnar med lämmar - Ombyggda äldre" i Svenska Godsvagnar Normalspår 1856-1956, Gävle: Trafikverkets museer 2010, s. 233-235.

"SJ godsvagn litt N3." i Jon Fast (red.): Järnvägssärtryck 1. Ritningssamling över Järnvägsmaterial. Göteborg: Skarvjärnet 1974. (Ritning på N3 innan ombyggnad till Os).

"SJ littera N3." i Allt om Hobby nr 3/1980 (Ritning).

Tryckta referenser - modell

Jan-Erik Heikefelt: Svenska modelltåg skala 1:87, 1941-2001, Huddinge: H-felt förlag 2001.

Jörgen Bergfors: "8 Perlvagnar provbyggda." i Smalspårigt nr 52-53/1993. (Recension av bl.a. Perls tilläggssats till UGJ Os).

Lars-Olof Karlsson: "Om O-vagnars klingande kättingar." i Christer Engström & Lars-Olof Karlsson (red.): Allt om Modelltåg 12. Tips för modelljärnvägen. Stockholm: Allt om Hobbys bokförlag 2012.

Olof Wickström: "Testbyggen i skala 0: Västerås Vagnagentur N3, NN3 och Os." i Modelljärnvägsmagasinet nr 44/2021 (Recension).

Webreferenser - förebild

Mötesspåret.se: SJ Sidorörstolpar kompl med kätting, fästbygel och låskrok (SJ-ritningar på rörstolpar).

SKÅJ: UIC-ommärkningen 1966-1968

Webreferenser - modell

Perlmodell: 1898 års vagnsunderreden för NN- och Os-vagnar (Från Wayback Machine)

Perlmodell: Öppen godsvagn SJ litt Os (Från Wayback Machine)

Smalspårsfrämjandets forum: VVA NN3, N3 och Os i nollan (Byggtråd om VVA:s Os i skala 0, inklusive förebildsfoton).