Perl

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till: navigering, sök
Perl var en svensk småserietillverkare av rullande material i H0.

Historik

Namnet kommer av förnamn plus efternamnsinitial för Per Lindgren. Han startade firman 1972 och började tillverka svenska modeller i H0. Bengt Dahlberg blev delägare 1979 men lämnade företaget 1982 för att starta det egna företaget UGJ. Per Lindgren fortsatte produktionen av mässingmodeller, med förebilder från stora delar av Europa, såväl lok som vagnar och motorvagnar.

I slutet av 2007 upphörde aktiebolaget och övergick till hobbyverksamhet. Perlmodell avvecklades helt 2019, aktuella produkter (främst byggdelar) har tagits över av SV&LV.

Perl C3d

En tidig Perl-produkt, en C3d i etsad zinkplåt med screentryckta detaljer. Se vidare här. Foto: Ola Ahlström

Inledning produktlistor

Produktionen bestod huvudsakligen av byggsatser i etsad mässing. Andra material anges i förteckningen. Modellerna var i allmänhet normalspåriga i skala H0. Undantag framgår i förteckningen.

I denna förteckning är i huvudsak endast svenska modeller medtagna.

Katalognummer infördes 1975 och byggde på littera och individnummer. Mellan 1982 och 1986 ersattes dessa av tresiffriga katalognummer.

Produktion - Ånglok

Nr Beskrivning Kommentar År
015-K SJ G5/G6 För Rocounderrede 1984
015 SJ G5/G6 För Rocounderrede 1987
074-A BJ H3s Färdigmodell i samarbete med Philotrain. DC. 1991
074-B SJ A8 Färdigmodell i samarbete med Philotrain. DC. 1991
060 TGOJ S3 För Trixunderrede 1992
061 SJ W2 1620 För Trixunderrede 1992
062 SJ W2 1622 För Trixunderrede 1992
077 SJ Cc Tender 1994
078 SJ Cc Endast lok 1996
101 SJ Sa För Fleischmannunderrede 1999

Produktion - Ellok

Nr Beskrivning Kommentar År
Ub-587 SJ Ub, Ud Samarbete M+F. DC. 1977
F-624 SJ F Samarbete DJH, vitmetall. DC och AC, en motor 1981
F-624 SJ F Samarbete DJH, vitmetall. DC och AC, två motorer 1983
035 SJ Ub För Rocounderrede 1988
036 NSB El 10 v1 För Rocounderrede 1988
042 NSB El 10 v2 För Rocounderrede 1988
043 NSB El 10 v3 För Rocounderrede 1988
071 SJ Ue För Rocounderrede 1992
072 TGOJ Ub För Rocounderrede 1992

Produktion - Motorlok, lokomotorer, motorvagnar, rälsbussar

Nr Beskrivning Kommentar År
V-801 TGOJ V Samarbete M+F. DC. 1977
Y6-853 SJ Y6 Rälsbuss. Färdigmodell med plastkorg. DC & AC, även utan motor 1979
GSJ-YB GSJ YB Rälsbuss. Färdigmodell med plastkorg. DC & AC, även utan motor 1979
Y-330 SJ Y Rälsbuss. Färdigmodell med plastkorg. DC & AC 1980
Yp-360 SJ Yp Rälsbuss. Färdigmodell med plastkorg. H0e & H0m 1980
DJ-Yd DJ Yd Rälsbuss. Färdigmodell med plastkorg. DC & AC 1980
UF-502 SJ UF Rälsbussläp. Färdigmodell med plastkorg. 1980
UF2p SJ UF2p Rälsbussläp. Färdigmodell med plastkorg. H0e & H0m 1980
Z3-81 SJ Zsh/Z3 Drivning på en axel 1982
014-K SJ V1 Ombyggnadssats Roco 1982
Z3-81 SJ Zsh/Z3 Drivning på två axlar 1983
X1/CF1 SJ X1/CF1 Motorvagn 1983
014 SJ V1 Ombyggnadssats Roco 1987
082 SJ Xoa4 1994
094 SJ Cox4 2000
132 SJ T23 För underrede från Gützold 2001
140 SJ Zsh/Z3 Utan drivning 2003?
116 SJ Xoa3 2005
115 BJ Xa/Xm 2006

Produktion - Personvagnar

Nr Beskrivning Kommentar År
B-C3d SJ C3d Zink 1972
B-CC2 SJ CC2 Zink 1972
B-CC4 SJ CC4 Zink 1972
C4-1489 SJ C4 Trä. Leveransutförande 1975
C4-1489 SJ C4 Leveransutförande 1976
Co1-1054 SJ Co1/Bo11 Tak av plast 1978
Co9-1054 SJ Co9/Bo9a Tak av plast 1978
Bo3-1368 SJ Bo3 Tak av plast 1982
Ao14-1378 SJ Ao14a 1982
012-K SJ Co8a Ombyggnadssats Roco 4289 1982
C3a-1308 SJ C3a Leveransutförande 1983
016 BJ/GDJ/HNJ/MYJ C3c 1985
Co1-1221 SJ Co1/Bo11 1986
Co9-1054 SJ Co9/Bo9a 1986
011 SJ C4 Leveransutförande 1987
037 SJ C4 Moderniserad 1987
025 SJ Co1/Bo11 1987
032 SJ Co9/Bo9a 1987
044 SJ Co1 1989
045 SJ Bo3 1992
083 SJ DFo1 Leveransutförande 1992
084 BJ C3c 1992
085 BAJ C3c 1992
100 SJ/HNJ C3c Moderniserad 1993
081 SJ Bo4/Bo14d 1993
086 SJ C3a Moderniserad 1993
099 SJ C3a Leveransutförande 1993
092 SJ DFo29/Do48 Moderniserad 1993
087 TGOJ F3 1995
088 TGOJ C4 1996
106 SJ Ao2 Ombyggnadssats Fleischmann 5078 1998
108 SJ CF4 F.d. C3a 1998
102 SJ BCo1/BCo3 2000
104 SJ BCo7/ABo7 Plåtklädd, moderniserade fönster 2001
137 SJ BCo7/ABo7 Plåtklädd, ursprungliga fönster 2002
138 SJ CFo4 2004

Produktion - Post- och resgodsfinkor

Nr Beskrivning Kommentar År
D22-2930 SJ D22 1986
023 SJ D22 1986
028 SJ F1/F4 1987

Produktion - Godsvagnar

Nr Beskrivning Kommentar År
SJ G3 Trä. Obromsad 1973
SJ G3 Trä. Bromskupé 1973
G1-13070 SJ G1 Utan bromskupé, bräddörr 1975
G1-8139 SJ G1 Utan bromskupé, plåtdörr 1975
G3-13784 SJ G3 1975
R2-257 FLJ R2 Tre axlar 1975
Rm-4879 TGOJ Rm Tre axlar 1975
G1-13000 SJ G1 Med bromskupé, bräddörr 1976
G1-8777 SJ G1 Med bromskupé, plåtdörr 1976
G3-13828 SJ G3 Bromskupé 1976
G3-26010 SJ G3 Med bromshytt 1976
Grh-31439 SJ Grh 1976
O-35575 SJ O 1977
Rm-4871 TGOJ Rm Två axlar 1978
H3-24835 SJ H3 Med bromshytt 1978
H3-24835 SJ Hs Med borttagen bromshytt 1978
H1-18852 SJ H1 1982
Or-23750 SJ NN4/Or 1983
H-64124 SJ H/Ibcos 1985
Gs-18148 SJ Gs Utan bromskupé, moderniserad 1986
Lr-30982 SJ Lr/L4 1986
022 SJ Gs Utan bromskupé, moderniserad 1986
009 SJ G3 1987
010 SJ G1 Utan bromskupé, bräd/plåtdörr 1987
018 SJ Or 1987
021 SJ H/Ibcos 1987
022 SJ G3 Bromskupé 1987
024 SJ Lr/L4 1987
027 SJ G1 Med bromskupé, bräd/plåtdörr 1987
029 SJ G3 Med bromshytt 1987
030 SJ Gs Med borttagen bromshytt 1987
031 SJ Gsh Med borttagen bromskupé 1987
034 NSB L 1987
013 SJ H1 1990
052 SJ H3 Med bromshytt 1991
053 SJ Hs Utan bromshytt 1991
059 SJ Gsk Matvaruvagn 1991
064 SJ LNN3 Kompl med UGJ NN3 1991
066 SJ N3/NN3 NN3 med plåtläm. Kompl med 125/UGJ NN3 1991
069 SJ NN4 1991
073 SJ Os Komplettera med UGJ NN3 1991
136 SJ Grh 2001
125 SJ NN3/Os Underrede 2002
139 SJ I3/Is Frankfurt-typ 2004

Produktion - Malmvagnar

Nr Beskrivning Kommentar År
NBJ M Trä 1973
OFWJ P Trä 1973
ÖKJ P Trä 1973
NBJ-M618 NBJ M 1975
OFWJ-P550 OFWJ P 1975
ÖKJ-P1050 ÖKJ P 1975
M4-4411 TGOJ Mss4/M4 1982
M2-22571 SJ M2/Mas 1908 års utförande 1984
M30/M31 TGOJ M30/31 1985
019 TGOJ M30/31 1987
020 SJ M2/Mas 1908 års utförande 1987
054 SJ M2/Mas 1902 års utförande 1992
056 TGOJ M5 Utan sidoluckor 1992

Planerade modeller som aldrig givits ut

Nr Beskrivning Kommentar År
055 TGOJ M5 Lev utf, planerad
105 SJ Ga Planerad ombyggnadssats 2005
128 SJ Xoa5 Planerad 2005
141 TGOJ M3b Planerad 2005
142 SJ Ta Planerad 2007

Tryckta referenser - allmänt

Jan-Erik Heikefelt: Svenska modelltåg skala 1:87. 1941-2001. Huddinge: H-felt förlag 2001, sid. 86.

"I handeln." i Skarvjärnet 22 (Presentation av Perl; annons).

"Perlmodell är en av föregångarna." i järnvägar! nr 4/1983 (Reportage).

"Perl - internationellt ryktbar småserietillverakre." i Jan Jangö & Bo Holmgren (red.): Järnvägshobby 3. Stockholm: Allt om hobby 1983 (Reportage).

"SV&LV + Perlmodell = sant." i Modelljärnvägsmagasinet nr 38/2019, s. 7 (SV&LV tar över Perlmodells produkter).

Tryckta referenser - dragfordon

Lars-Olof Karlsson: "Förhandstitt på Perls nya Y6-motorvagn." i Allt om Hobby nr 7/1978.

Lars-Olof Karlsson: "Allt om hobby synar: Perls motorvagn littera Y6." i Allt om Hobby nr 1/1979 (Recension).

Lars-Olof Karlsson: "Allt om hobby synar: Perls Y-buss - en godbit." i Allt om Hobby nr 2/1980 (Recension).

Lasse: "Byggtips: Två Y blir en Yo-buss." i Allt om Hobby nr 8/1980 (Konvertering till boggihilding).

Krister Brandt: "Allt om hobby synar. Exklusiva sidor i bara mässingen." i Allt om Hobby nr 8/1991 (Recension av Perls H3s/A8).

Leif Dahl: "Byggtips: Förbättra Perls A8/H3s!" i Allt om Hobby nr 2/1992.

Krister Brandt: "Perls Xoa4." i Krister Brandt (red.): Modelltåg -97. Uppgraderingar. Stockholm: Allt om Hobby 1996 (Recension och bygge av Göran Axelsson)

Tryckta referenser - vagnar

"Svenska vagnar i H0." i Allt om Hobby nr 7/1972 (Presentation av C3d).

Hjulo: "Byggsatsen till C3-vagnen." i Allt om Hobby nr 1/1973 (Recension).

Leif Dahl: "Allt om Hobby synar: Litt C4. III klass personvagn i skala H0." i Allt om Hobby nr 2/1976 (Recension).

Leif Dahl: "Allt om hobby synar: Kylvagn från Perl." i Allt om Hobby nr 5/1979 (Recension av H3).

Leif Dahl: "Perls litt Rm - bra att börja med." i Allt om Hobby nr 8/1979 (Recension).

Hans Johan Polanik: "TGOJ M4 i modell från Perl." i järnvägar! nr 3/1982 (Recension).

Leif Dahl: "TGOJ litt M4 i H0." i Allt om Hobby nr 5/1982 (Recension).

Eldaren: "Nygammal personvagn i mässing." i järnvägar! nr 5/1987 (Recension av Co1).

Claes Mattisson: "Allt om hobby synar: Litt Co1/Bo11 från Perl." i Allt om Hobby nr 1/1988 (Recension).

Bo Hansson: "BJ-ekvation: 2 x Perl G3 = G4." i Krister Brandt (red.): Modelltåg -93. Nya byggtips. Stockholm: Allt om Hobby 1992 (Konvertering av två G3 till en BJ G4).

Jörgen Bergfors: "8 Perlvagnar provbyggda." i Smalspårigt nr 52-53/1993 (Recension av Co1, H, Hs, LNN3, L4, NN3 och Os från Perl).

Webreferenser

MMJK: Bygge av DFo29, Perlbyggsats nr 092 (Byggtips).

Perlmodell (Från Wayback Machine)

Perlmodell: Historik (Från Wayback Machine)

Svenskt MJ-forum: SV&LV (SV&LV tar över Perlmodell).